BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

DorpsDichterDoel

Oorlogsherinnering

Op 20 maart werd Hilde Van Cauteren aangesteld als derde dorpsdichter van Doel. Bij haar aanstelling beloofde Van Cauteren om op elke gebeurtenis in Doel te reageren met poŽzie. Ze houdt woord. Naar aanleiding van de afbraak van het Britse monument in het scheldedorp schreef Hilde Van Cauteren het gedicht "Oorlogsherinnering", waarin ze de link legt tussen de oorlog en de afbraak van Doel.

Oorlogsherinnering

ergens berekent men:

Hoe kan je beter het breken
beginnen, dan in het vroege
donker van het zomeruur,

voor de alarmen
in werking treden?

ergens besluit men:

Waar kan je beter het geheugen
stelen, dan in de stilte
van een slapend dorp,

door baken na baken
te raken?

ergens lacht men:

hoe kan je beter het vallen
van bommen herdenken,
dan op leeggeplunderde grond?