BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht, 20 maart 2011

Hilde Van Cauteren nieuwe DorpsDichterDoel

Hilde Van Cauteren is de nieuwe DorpsDichterDoel. Zij werd vanmiddag in literair café Den Hopsack in Antwerpen beëdigd. Van Cauteren won de poëziewedstrijd die de opvolger van Frank De Vos aan moest duiden met het gedicht Voor D. De andere genomineerden waren Walter Simons, Marie-Thérèse Van Aerdenbrugghe, Ann Van Dessel en Lies Van Gasse.

Het juryverslag werd deze middag gepresenteerd door Annmarie Sauer en muzikaal opgeluisterd door pianist Marc Clement. De voorlezing gebeurde door Mark Meekers, voorzitter van de beoordelingscommissie.

Hilde van Cauteren (º Hamme, 1967) studeerde aan Sint-Lucas in Gent en werkte een aantal jaren in lager en middelbaar onderwijs. Zij was jarenlang vrijwillig lesgever bij verschillende verenigingen. Momenteel zorgt ze voor een gezin met man en drie kinderen. Daarnaast is Hilde Van Cauteren (voor Groen!) actief bezig met lokale politiek. Zij was enige jaren OCMW-raadslid en zetelt momenteel in de gemeenteraad. Hilde Van Cauteren schrijft behalve poëzie ook proza. Zij is lid van de dichtersgroep Pazzi di Parole en behaalde met haar gedichten verschillende nominaties en prijzen. Begin april debuteert ze als jeugdauteur met Het Naveltheater, een roman over theater, vrijheid en gelijke rechten.

In een toelichting op haar benoeming liet Hilde Van Cauteren weten dat ze een actieve dorpsdichter wil zijn. "Telkens wanneer er in Doel iets gebeurt, zal ik er zijn met poëzie, die aansluit bij de actualiteit. Zo wil ik op 23 april, tijdens het dorpsfeest rond de "Frietmobiel" "etiquette-gedichten" meebrengen, en voor de Scheldewijding breng ik (ge)wijde gedichten mee," aldus de kersverse DorpsDichterDoel. "Komt Doel om één of andere reden in het nieuws, dan zal ik daar poëtisch op aansluiten. Daarnaast ben ik van plan gedurende de twee jaar DDD-schap enkele keren naar Doel te komen om samen met andere dichters een project te realiseren. Wanneer ik buiten Doel op een podium sta, zal ik telkens de formule het toelaat één of meerdere Doelgedichten brengen." Hilde Van Cauteren, na Mark Meekers en Frank De Vos de derde DorpsDichterDoel, zal ook op het internet actief aanwezig zijn als poëtisch ambassadeur van Doel.

Juryverslag van de DorpDichterDoel prijs 2011

De juryleden Bert Bevers, Hilde Coolen, Paul Vincent en Mark Meekers (voorzitter) kwamen op dinsdag 11 januari 2011 te Antwerpen samen. Dianne Nuyts en Willem Persoon waren wegens ziekte verhinderd en maakten hun evaluatie schriftelijk over. Frank De Vos fungeerde als (niet stemgerechtigd) secretaris. De jury hield rekening met poëtische zeggingskracht, originaliteit en thematische verwoording. Nadat ze het evenwicht gevonden had tussen de beoordelingscriteria van "vorm" en vent"", was ze blij verrast te kunnen vaststellen dat vier van de vijf nominaties naar dames gaan. "Wat een weelde!" riep zelfs een van de juryleden uit, "Je zou daarvoor aan de baxters willen gaan liggen. Driewerf uitroepteken!!!"

Het gedicht Plan B van Marie-Thérèse Van Aerdebrugge beschrijft op indringende wijze de eenzaamheid van de mensen en het dorp en laat ondanks de sloop een raam open op uitzicht. Ann Van Dessel was manifest aanwezig met twee krachtige gedichten. Vooral Kraakland werd geprezen: de kordate neo-realistische toon, scherpe realistische observaties, een kritische blik en een sterke metaforiek maken er een beklijvend geheel van. In Het huis is leeg komt een dichteres aan het woord die rijkelijk de metafoor hanteert. Lies Van Gasse weet daardoor de sfeer van verlatenheid doelgericht te suggereren. Walter Simons viel op met het gedicht Ruïnes, dat in een barokke stijl blijk geeft van een onstuimige, doch eerlijke en onbevangen verontwaardiging.

Ook Hilde Van Cauteren schreef twee homogene gedichten. De jury verkoos Voor D. boven In D. Ze apprecieerde de sterke, harmonische structuur, de directe taal en de rake tekening van het lege, doch levensvatbare dorp. Inhoudelijk sterk, met vlotte ritmiek, gedreven geschreven. Helderheid en toegankelijkheid zijn een extra troef: wie kan niet akkoord gaan met de slotzin: Want hoe zot moet ge zijn om een dorp te slopen / dat een haven was, voor mensen? Een ontroerende klassieker in de Doel-literatuur.

In opvolging van Mark Meekers (2007-2009) en Frank De Vos (2009-2011) wordt Hilde Van Cauteren voor de volgende twee jaren de nieuwe dorpsdichter van Doel. De jury wenst dat zij het mismeesterde dorp nog lang op de kaart kan houden.

Mark Meekers, juryvoorzitter

Het winnende gedicht

Voor D.

Voor hopeloze liefdes en half vergeten dorpen
heeft men dichters nodig. Alleen zij lezen
lege huizen als witte regels, verlaten straten
als onvertelde verhalen en halve muren
als een afgebroken zin, omdat men al te ver was
en de wind uit een verkeerde hoek kwam.
Alleen zij horen in afgesloten winkelpanden
een dorp nog praten in de gaten van de dag
en zien de vegen van de gore gom, die naam
na naam uit het register wreef, tot slechts
een handvol overbleef. Zij brengen die vegen
in hun verzen aan, en elke veeg versterkt
de hopeloze liefde voor het halfvergeten dorp
dat halfvergeten, toch rechtop blijft staan.

© Hilde Van Cauteren