BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

KunstDoel, 26 januari 2009

Afbraak Saeftinghe: oproep KunstDoel

Beste KunstDoelsympathisant,

Zoals gevreesd (lees nieuwsbericht) zijn deze ochtend de bulldozers Doel binnengereden en is het voormalige restaurant Saeftinghe, gelegen aan de voet van de Molen, tegen de vlakte gegaan.

Het is duidelijk dat de Vlaamse regering geen rekening houdt met het verzoek van bijna 1800 KunstDoelsympathisanten om de sloop van Doel te staken tot er een uitspraak valt over een (zinnige) nieuwe bestemming voor het dorp met voldoende maatschappelijk draagvlak, hoewel Minister President Peeters in een eerdere brief aan KunstDoel geschreven heeft dat hij "zoveel mogelijk invalshoeken" zou trachten mee te nemen in de besluitvorming over Doel.

De campagne tegen de verdere afbraak van Doel zal vanaf nu op het scherp van de snede gevoerd moeten worden, maar we strijden met ongelijke "wapens"... Internet - zo heeft de voorlopig geslaagde actie voor het behoud van de Kieldrechtse hoeves aangetoond - is ons krachtigste actiemiddel.

Mag ik jullie daarom vriendelijk verzoeken de "nieuwsjaarsoproep" die KD gisteren verstuurd heeft, door te sturen naar de bevoegde kabinetten?

De adressen van de bevoegde autoriteiten zijn:
kabinet.peeters@vlaanderen.be;
kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be;
burgemeester@beveren.be;
kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Het kabinet van Cultuurminister Anciaux staat niet in deze lijst omdat de minister het voorstel van KunstDoel om Doel te behouden als kunstendorp genegen is (lees blogartikel Bert Anciaux).

Wie niet alleen met woorden maar ook daadwerkelijk wil protesteren tegen de verdere afbraak van Doel: samenkomst dinsdag 27 januari om 11 uur aan de afgebroken Saeftinghe (aan het einde van de Engelse Steenweg). Voor meer informatie over acties de daaropvolgende dagen: raadpleeg de nieuwsberichten op www.kunstdoel.net of mail naar frie.lauwers@scarlet.be.

Gelieve deze oproep door te sturen naar uw adresboekcontacten.

KunstDoel dankt u voor uw steun en hoopt dat deze actie een einde zal maken aan de tactiek van de verschroeide aarde die de overheid toepast in Doel.

Eva van Tulden (voor KunstDoel vzw - in oprichting)