BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 24 september 2018

MLSO stuurt politie af op studenten die zwerfvuil opruimen

Het kan moeilijk nog cynischer. Op het moment dat de Maatschappij Linkerscheldeoever laat weten dat ze wil inzetten op "burgerparticipatie" en "omwonenden, gebruikers en bezoekers meer bij het beleid wil betrekken en zo het draagvlak vergroten", stuurt ze ter zelfde tijd de politie af op studenten die de straten van Doel aan het opruimen zijn.De feiten deden zich eind vorige week voor in Doel met studenten van het Proviniclaal Instituut voor Technisch Onderwijs uit Stabroek. De groep van 30 5de jaarsstudenten was voor een project afgezakt naar Doel waar ze werden ontvangen op De Doolen, het gemeenschapshuis in Doel. In de namiddag pakten ze in het kader van het project "mooimakers" de omliggende straten aan. In de omliggende straten van De Doolen werd al het zwerfafval opgeruimd en verzameld. Een werk dat op de goedkeuring kon rekenen van bewoners en bezoekers. Maar blijkbaar niet van diegene die feitelijk verantwoordelijk is voor de opruim van het zwerfvuil in Doel: de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Volgens de "terreinbeheerder" van de MLSO hadden de studenten die zijn job aan het doen waren niet het recht om op De Doolen te verblijven want dat is "eigendom van de MLSO". Vervolgens werd de politie verwittigd met de vraag om De Doolen te ontruimen... Alsof de politie van Beveren niets beter te doen heeft. Bovendien, voor zover ons bekend "ontruimen op verzoek" is een juridische figuur die niet voorzien is in het wetboek.

De MLSO is inderdaad, sedert de verkoop door de gemeente, eigenaar van de Doolen maar dat geeft haar niet het recht om te bepalen wie er wel of niet mag verblijven. De Doolen is al bijna 20 jaar in gebruik van Doel 2020 en wordt ook permanent bewoond. Daarmee wordt het pand in tegenstelling met al de andere bezittingen van de MLSO in Doel ook onderhouden en beveiligd. Het gebouw speelt bovendien een belangrijke rol in de jaarlijkse Scheldewijding en Doelse feesten. En bij de ontvangst van talrijke groepen.

De politie van Beveren maakte op vraag van de MLSO een PV op voor de verantwoordelijke leerkrachten. Maar dat was het dan ook. Een rechtstreeks contact van de politie met de verantwoordelijken van de Doolen maakte snel duidelijk dat de vraag tot ontruiming op niets gestoeld was en niets meer is dan pesterij. Zonder een ontruimingsbevel of een vonnis kan er uiteraard geen ontruiming van een bewoond pand gebeuren.

Los daarvan legt het incident bloot op welk niveau zich de activiteiten van de MLSO situeren. En wat dus al die retoriek over participatie concreet betekent...

Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf praten intussen al meer dan twee jaar met elkaar. Dat zijn verre van makkelijke gesprekken. Maar er wordt ten minste een poging gedaan om te luisteren naar elkaar en oplossingen te vinden. Aan de MLSO zijn dat soort oefeningen duidelijk niet besteed. Ook ten aanzien van de jongeren van de Derde Generatie die al zes jaar in de Oud Arenberg in Kieldrecht wonen en hun huizen onderhouden en renoveren blijft men weigeren om nog maar te praten over een contract. En dat ondanks herhaalde vraag.