BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 augustus 2018

Historisch graven op kerkhof Doel verwijderd ondanks belofte van Beverse burgemeester dat dit niet zou gebeuren.

Eind mei troffen bewoners op het kerkhof van Doel een aantal aankondigingen tot opruiming aan bij graven van méér dan 70 en 80 jaar oud. Het betrof oude graven in art deco stijl die de charme uitmaken van het kerkhof en waar geen enkele noodzaak voor was/is om ze te laten verdwijnen. In één van de gevallen ging het zelfs om een historisch graf: dat van oud-strijder (uit de 1ste Wereldoorlog) Theofiel Jozef De Munck die begin september 1944 om het leven kwam ten gevolge van Duits oorlogsgeweld.

Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) interpelleerde tijdens de gemeenteraad van 28 mei over de kwestie en kreeg toen als antwoord van de burgemeester dat het om een administratieve formaliteit ging en omtrent de opruiming niets gepland stond.


Foto: Bruno Stevenheydens


Dat blijkt nu een leugen. Volgens informatie die het gemeeteraadslid gisteren verspreidde heeft het college daags voordien(!) tijdens de collegevergadering van 27 mei beslist om het graf op te ruimen. In tegenstelling tot wat de burgemeester aan de gemeenteraad meedeelde heeft het gemeentebestuur in de weken na de gemeenteraad het graf ook effectief laten verwijderen.

Als reden wordt momenteel aangevoerd dat de familie van het oorlogsslachtoffer zelf om de verwijdering zou gevraagd hebben. Dat is compleet ongeloofwaardig. Het is bovendien onbegrijpelijk dat op het kerkhof van Doel waar afgelopen jaren nog amper begravingen plaats vonden, graven worden opgeruimd. Doel bezit een bijzonder charmant kerkhof dat door de gemeente zou moeten gekoesterd worden. Dat er graven worden opgeruimd, bovendien graven met esthetische en historische waarde getuigt van domheid en een compleet gebrek aan historisch bewustzijn. Zeker nu vaststaat dat Doel behouden blijft is dit op geen enkele manier te verdedigen.

Voor Doel 2020 is de handelswijze symptomatisch voor de wijze waarop door het gemeentebestuur in Doel en de polder wordt omgesprongen met erfgoed. Doel 2020 vraagt met aandrang dat het college van burgemeester en schepenen de waarde van het erfgoed in Doel en de polder erkent. Doel en de polder vormen nog altijd een unieke plek. Maar het is echt wel vijf voor twaalf!

Meer info op de webstek van Beveren 2020