BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 april 2018

Gemeente Beveren opnieuw op ramkoers met bewoners in Doel.

Domicilie-aanvraag van jong koppel in conciŽrgewoning van gemeenschapshuis De Doolen te Doel wordt geweigerd

Het college van burgemeester en schepenen weigert om een jong koppel die conciŽrge zijn in gemeenschapshuis De Doolen in Doel, in te schrijven. En dat ondanks het feit dat alle formaliteiten daartoe vervuld zijn. Dat het college weigert om in te schrijven heeft onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Ste venheydens afgelopen dagen schriftelijk vernomen van de gemeentesecretaris van Beveren.Odfried Van Moeseke en SŠra Viszlů wonen sedert vorig jaar als conciŽrge in gemeenschapshuis De Doolen. In december van vorig jaar deden ze hun aanvraag om ingeschreven te worden in het bevolkingsregister. Na herhaaldelijk aandringen bij de politie en de dienst bevolking kregen ze uiteindelijk vorige week (na vier maand...) bericht dat het politieonderzoek positief is afgerond. Maar ter zelfde tijd vernam onafhankelijk raadsid Bruno Stevenheydens van de gemeentesecretaris dat het college de domicilie-aanvraag zal weigeren. Zogezegd omwille van afspraken met de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) aan wie de gemeente Beveren een aantal jaren geleden de woning heeft verkocht.

Dat is toch wel een erg vreemde beslissing. Ze staat namelijk haaks op het bestuursakkoord van de gemeente Beveren (wonen moet bevorderd worden!). Bovendien werd in het kader van het "complex project extra-containercapaciteit" in onderling overleg tussen de actiecomitťs, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf overeen gekomen om inzake bewoning in Doel en de polder te streven naar normalisering en regularisering voor alle bewoonde panden. We kunnen niet anders dan vaststellen dat de gemeente Beveren weigert om hier naar te handelen. De voorzitter van de MLSO, tevens lid van het schepencollege, is bovendien al lang op de hoogte van het feit dat De Doolen permanent bewoond wordt.

De woning waar het om gaat is de oude meesterswoning van de vroegere gemeenteschool van Doel, momenteel gemeenschapshuis De Doolen. De Doolen is ontmoetingshuis voor de bewoners. Maar speelt ook een belangrijke rol in het socio-culturele leven van Doel, voor de ontvangst van groepen en in de organisatie van de jaarlijkse Scheldewijding. Het wordt sedert 2000 permanent bewoond. Wat de burgemeester van Beveren en zijn schepenen met deze weigering willen bereiken is een raadsel. Want zonder bewoning was het gebouw net als al de eigendommen van de MLSO waarschijnlijk al lang gevandaliseerd of in brand gestoken. Is het dat wat het gemeentebestuur van Beveren wil?

Doel 2020 verwacht van de burgemeester van Beveren en zijn schepenen dat ze handelen naar hun eigen bestuursakkoord, dat ze de afspraken van Doel 2020 met de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbestuur honoreren. En dat ze ophouden met pestgedrag ten aanzien van de bewoners in Doel en de polder. Zij zorgen namelijk voor de noodzakelijke sociale controle en dat de situatie in Doel enigzins onder controle blijft. Doel 2020 zal samen met de bewoners de nodige stappen zetten om de inschrijving alsnog af te dwingen.