BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 22 november 2017

Veer Doel-Lillo kan belangrijke rol spelen in verhelpen van mobiliteitsproblemen rond Antwerpen

Een blokkering van het veer in Doel om louter politieke redenen is niet langer aanvaardbaar

In de regio's Antwerpen en Waasland staat het verkeer dagelijks uren stil. De verbinding tussen Rechter- en Linkeroever wordt met de dag problematischer. Verschillende bedrijven in de Waaslandhaven zien mensen van Rechteroever vertrekken omwille van de mobiliteitsproblemen. Katoennatie op Linkeroever neemt geen mensen meer aan van Rechteroever. Transportbedrijven verlaten de regio.

Als oplossing schuift de Vlaamse overheid nu het gebruik van extra-waterbussen en veren op de Schelde naar voor. Maar daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan die verbindingen waar de inzet van waterbussen en / of een veer echt een verschil kunnen maken voor het verkeersinfarct. De (Waasland)haven en de Kerncentrale van Doel (1000 werknemers) die meest gebaat zouden zijn met dit extra-transport blijven volledig buiten schot... Ook aan de steeds problematischer kruising van de Schelde ten noorden van Antwerpen wordt hiermee niets verholpen. En dat terwijl er in Doel en Lillo een bruikbare steiger ligt! Begrijpen wie kan.Voor wat het veer Lillo-Doel betreft werd eerder het veiligheidsargument aangehaald om het veer af te schaffen. De nabijheid van het Deurganckdok en de schepen op de Westerschelde zouden een verder gebruik onmogelijk maken omdat een kruising van de rivier voor al te veel risico's zou zorgen. Dat valt moeilijk te geloven. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam of over de Elbe in Hamburg kan moeilijk geloven dat het handvol schepen dat per uur de Schelde op- of afvaart een belemmering zou vormen voor een veerdienst. We mogen er toch van uitgaan dat de kapiteins bij VLOOT voldoende professionaliteit in huis hebben om een rivier met normaal scheepsverkeer te kunnen kruisen?

Trouwens, er is nu ter hoogte van Doel-Lillo ook kruisend scheepsverkeer. Dagelijks. Doorgaans varen die zelfs veel trager dan een veerboot. Bij vertrekkend scheepsverkeer uit het Deurganckdok wordt dat bovendien via de radio ruim op voorhand gecommuniceerd. In het geval het zich vroeger - toen het veer nog in gebruik was - voordeed vertrok het veer gewoon 10 minuten later. Er heeft zich terzake nooit enig probleem voorgedaan.

Het is meer dan aangewezen om het veer Doel-Lillo opnieuw Ė en permanent Ė in gebruik te nemen. Ook als de steiger Liefkenshoek operationeel wordt. Doel is niet alleen makkelijker bereikbaar dan Liefkenshoek voor wie vanuit het Waasland in de Antwerpse Haven moet geraken. Het veer van Doel ligt op 5 minuten(!) wandelafstand van de Kerncentrale van Doel en de terminals van het Deurganckdok. Louter technisch en praktisch gezien is de ingebruikname van de steiger perfect mogelijk. Alle infrastructuur is aanwezig. De steiger werd trouwens afgelopen zomer nog volledig hersteld.

Dat deze oplossing nooit ernstig is onderzocht is louter het gevolg van politieke rancunes. Voor sommigen in het centrum van de economische en politieke macht mag Doel onder geen beding herleven. En in die zin mag er op geen enkele manier iets positief gebeuren. Voor de buitenwereld moet het idee overeind blijven dat niets in het dorp nog enige waarde heeft of kan hebben. Het past niet binnen de havenplannen en ideeŽn, en dus: het bestaat niet.

Wij kunnen nog enigszins begrijpen dat het oordeel over de verbinding Doel-Lillo voorbije jaren vooral bekeken werd vanuit een standpunt waarbij de verdwijning van Doel onontkoombaar leek. Maar die stelling is niet meer houdbaar. Doel is weer woongebied. Op deze moment weigeren om het veer Doel-Lillo - zonder ernstig en onafhankelijk onderzoek - opnieuw in te zetten is de schouders ophalen ten aanzien van duizenden mensen die elke dag opnieuw in en om de haven de verkeersellende dienen te trotseren. Ons inzien is dat niet langer aanvaardbaar.

Eerder werd daarover tussengekomen op de laatste gemeenteraad in Beveren door onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens.

In dezelfde zin heeft Doel 2020 daarover vandaag een brief geschreven aan de administrateur-generaal, Kapitein J. D'Havť van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en aan bevoegd minister Ben Weyts.