BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

DorpsDichter, 2 mei 2009

Na het vonnis: brief van dorpsdichter Frank De Vos aan Kris Peeters

Mijnheer Peeters, Minister-President,

In zijn arrest van 30 april heeft het Hof van Beroep van Gent in Doel een sloopverbod opgelegd. Het bevestigt daarmee het illegale handelen van de Vlaamse overheid ivm de afbraak van huizen in Doel. De afgelopen maanden ging de sloop ontzettend snel voorruit. Af en toe leek Doel op het racecircuit van Francorchamps maar dan wel een circuit voor kranen en bulldozers.

Wat nu, Mijnheer de Minister-President? Ja, Wat nu? Excuses misschien?

Krijgen wij als burgers ook eindelijk een antwoord op de vele vragen ivm de invulling van wat er nog rest van dit dorp, van wat de sloophamer nog niet heeft kunnen afbreken? Komt het Saefthingedok er of niet?

Kan in afwachting deze dorpsgemeenschap blijven bestaan? Kan Doel als een Kunstdorp, dat binnen de haven van Antwerpen een economische meerwaarde aanreikt, worden ingevuld? Niet alleen uw minister van Cultuur, Bert Anciaux is dit idee genegen. Met uitzondering van de leden van de meerderheidspartijen, scharen de andere parlementsleden zich eveneens achter dit project.

Een simpel, duidelijk maar ook een gemotiveerd antwoord in ons geliefde Nederlands volstaat. Politieke algebrataal hoeft echt niet.

Kwestie van die bewuste kloof met de kleine burger niet te vergroten.

Met vriendelijke groet,

Frank De Vos, DorpsDichterDoel 2009-2010 0476-45.69.96

Naschrift door Wim Van Hees (Ademloos)

Ademloos sluit zich graag bij deze brief van Frank De Vos aan.

Het zogenaamde Beslist Beleid is een andere versie van Walk & don't look back. Ieder normaal mens en ieder normaal bedrijf zet van tijd tot tijd de tijd eens stil om na te denken of men wel op de juiste manier bezig is. Beslist Beleid is een soort van "excusetrut" om daarvan verlost te zijn. Het verstand op nul en de blik op oneindig enmaar doorgaan met de verkeerde projecten te plannen op de verkeerde plaatsen, zonder daarbij te luisteren naar betrokken burgers, die nog de moeite doen en de moed opbrengen om zich in te spannen voor een werkelijk warme samenleving.

Geen warme samenleving waar men 6 weken voor de verkiezingen door de journalist van dienst een boekje over laat schrijven! Maar een warme samenleving op basis van de betrokkenheid van de gewone mensen.

We gaan door, zolang het nodig is.

Met Doel, met de Wapper, met Schipdonk en met al die andere projecten die altijd lijden aan dezelfde symptomen, een overheid die niet vertrekt van de mens maar van abstracties als Flanders Logistic Valley.

Hiervoor wonen er helaas wat teveel Vlamingen op deze kleine morzel grond.

Wim van Hees,
Voorzitter Ademloos.