BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 april 2016

Antwerps Havenbedrijf wil beschermd orgel van Doel weg

Actie kadert duidelijk in campagne om Doel - ondanks uitspraken Raad van State - compleet van de kaart te vegen

Het Antwerps Havenbedrijf gaat op zoek naar geïnteresseerden voor het beschermde kerkorgel in Doel, dat heeft het vandaag – één dag na de Vlaamse erfgoeddag - laten weten...

De verhuis van het kerkorgel maakt zogezegd deel uit van het door de Vlaamse regering goedgekeurde actieprogramma dat er onder meer voor moet zorgen dat de beschermde monumenten van Doel, zoals het orgel, maar ook de molen en het Hooghuis, gedemonteerd en verplaatst worden. In de feiten is het actieprogramma zonder voorwerp geworden omdat Doel door een beslissing van de Raad van State weer woongebied is. In die context lijkt een declassering van het beschermde monument – eerder kan niet verhuisd worden - juridisch onhaalbaar. Eerder moest de MLSO haar afbraakplannen van een aantal huizen in het centrum van Doel - om de afbraak en verhuis van het Hoog Huis mogelijk te maken - ook al terugschroeven...

Dat het Havenbedrijf hiermee uitpakt op een moment dat Doel weer woongebied is, ruikt sterk naar provocatie en stemmingmakerij. Het kerkgebouw, en bijgevolg het orgel, is eigendom van de gemeente Beveren en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek van Doel. Dat het Havenbedrijf als niet-eigenaar op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar illustreert opnieuw hoe de werkelijke machtsverhoudingen liggen in de Waaslandhaven én in Beveren.

Zolang er juridisch onduidelijkheid blijft bestaan over de GRUP-plannen is er geen enkele reden om door te gaan met de ontmanteling en vernietiging van het dorp Doel. In die juridische context is de enige juiste houding ten aanzien van de monumenten en het bouwkundig erfgoed in Doel die van de omzichtigheid. Niet die van de botte afbraak.

De communicatie rond de ontmanteling van het orgel in Doel lijkt géén toeval. Na de beslissing van de Raad Van State om het GRUP-plan voor het grondgebied Doel te schorsen. Op een moment dat de kritiek op het Saeftinghdok beduidend toeneemt.

Op het debat in de Bourla in Antwerpen twee weken geleden waar benevens het Antwerps Havenbedrijf en D2020 ook Straten-Generaal aan deelnam werd duidelijk dat ook bij de Antwerpse burgeractiecomités veel weerstand leeft tegenover een grootschalige havenuitbreiding. Sedertdien steekt het Havenbedrijf duidelijk een tandje bij. De aankondiging van de verhuis van het orgel komt een week nadat de 'partner in crime' van het Havenbedrijf, de Maatschappij LinkerScheldeoever (MLSO) rondtoeterde dat ze een overheidsaanbesteding heeft uitgeschreven voor de sloop van niet minder dan 250 huizen. Gans het woongebied Doel dus. Overal in de zgn Saeftinghezone voeren verschillende firma's in opdracht van het Havenbedrijf voorbereidende grond- en bodemonderzoeken uit voor de aanleg van het Saeftinghedok. Voor een dok waarvan de plannen door de hoogste rechtbank van het land geschorst zijn dus... Vorige week werd – voor het eerst in de geschiedenis – het propagandablad van het Havenbestuur ook buiten Antwerpen gepost. Alle Wase brievenbussen kregen samen met 'Haven en Goed' een volledige bladzijde peptalk voor het Saeftinghedok... Toeval?

Doel 2020 vindt het hoog tijd dat de gemeente Beveren, en bij uitbreiding de Wase gemeenten, een antwoord geven op deze stemmingmakerij en arrogantie van het Antwerps Havenbestuur. Zij moeten hun knechtenrol afschudden en het opnemen voor de belangen van het Waasland en de Waaslanders. Die hebben geen nood aan een bijkomende schaalvergroting van de haven en nog méér file. Die hebben nood aan leefbare dorpen en het behoud van de laatste stukken open polderruimte.