BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 november 2018

Antwerpse rederij MSC financierde mee de verkiezingscampagne van de partij waar Antwerps havenschepen Marc Van Peel toe behoort

Rechtstreekse financiering van beleidspartijen door rederijen plaatst vraagtekens bij besluitvorming rond havenuitbreiding

Uit een artikel dat de nieuwssite Apache publiceert blijkt dat de verkiezingscampagne van CD&V in Antwerpen mee gesponsord werd door heel wat kopstukken uit de Antwerpse havenwereld. Strikt genomen is er wettelijk geen vuiltje aan de lucht. Maar het is duidelijk dat dit de geloofwaardigheid van het Antwerps havenbeleid niet ten goede komt.

De uitgaven van de verschillende politieke partijen en de giften die werden gedaan zijn sedert vorige week publiek raadpleegbaar. Apache vlooide de gegevens uit van de verschillende Antwerpse lijsten en kwam tot opmerkelijke vaststellingen.

Stéphane Verbeeck, tot voor kort voorzitter van VOKA Antwerpen Waasland, zoon van Erik Verbeeck, een geducht lobbyist en actief in de Antwerpse vastgoedwereld gaf financiële steun aan Open VLD. Onder het uittredend college werd Stéphane Verbeeck ook bestuurder bij het Antwerps Havenbedrijf. Zogezegd om het Havenbedrijf politiek onafhankelijker te maken.

CD&V ontving geld van voormalig Antwerps havenbaas Eddy Bruyninckx. Maar ook van Marc Beerlandt, gedelegeerd bestuurder bij MSC, het grootste containerbedrijf in de Antwerpse haven. Ook Roger Roels, voormalig voorzitter van Alfaport – de koepel van Antwerpse havenwerkgevers – gaf financiële steun aan de lijst van CD&V Antwerpen.

De giften mogen dan strikt genomen legaal zijn, het wekt op zijn minst de schijn dat de partij van de Havenschepen van Antwerpen heel dik is met de Zuid-Italiaanse rederij MSC. De steunbijdragen suggereren bovendien dat de toplieden van VOKA, Alfaport het Havenbestuur, MSC en de partij van de Havenschepen veel méér dan louter formele contacten onderhouden. Wat die contacten exact betekenen en of er nog méér geld mee gemoeid is, daar kan alleen naar gegist worden. Maar er kan wel de vraag gesteld worden in welke mate de Antwerpse Havenschepen en bij uitbreiding het Antwerps stadsbestuur en de Vlaamse Regering bij machte zijn objectief te oordelen over een havenuitbreiding waar vooral MSC op aandringt.