BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 oktober 2018

Nieuwe coalitie van CD&V en N-VA in Beveren negeert verlies van 14% en valt actiecomité aan

Doel 2020 vraagt aan nieuwe meerderheid ernstige analyse van resultaat én politieke volwassenheid

Terwijl de coalitie van CD&V en N-VA in Beveren nog volop praat over een bestuursakkoord hebben beide partijen al uitgehaald naar de nieuwe lijst Beveren 2020 én het actiecomité Doel 2020. Volgens beide partijen is Beveren 2020 met zijn resultaat van 8% irrelevant. Van de Vijver en Vlegels vragen zich af "of men in Brussel Doel 2020 nog langer als gesprekspartner aan tafel zal vragen?" Daarbij zwijgen beide partijen wijselijk over het verlies van 14% en vijf zetels dat hun coalitie verloren heeft. Gemakshalve gooien ze alles op één hoop. Nochtans, Beveren 2020 en Doel 2020 zijn nog altijd niet hetzelfde.

Doel 2020 vindt het van weinig respect getuigen voor de kiezer om een nieuwe en onafhankelijke lijst die amper vijf maand geleden werd gevormd één dag na de verkiezingen af te doen als "irrelevant". Dat staat toch wel in schril contrast met de gelukwensen die de beweging voorbije dagen mocht ontvangen van vriend én tegenstander. Beveren 2020 is trouwens één van de weinige burgerinitiatieven in Vlaanderen die het ronduit goed doet. Volgens Vlegels is het feit "dat Beveren 2020 geen verpletterende overwinning behaald heeft het beste bewijs dat de mensen niet wakker liggen van Doel." Mocht "een verpletterende overwinning" de doelstelling geweest zijn van Beveren 2020 zou dat toch wel van bijzonder weinig realiteitszin getuigen. Hoe irrelevant de lokale lijst van Beveren 2020 is laat zich eenvoudig aflelezen uit de cijfers: dubbel zoveel zetels als SP.A, dubbel zoveel als Open VLD. Die partijen weten dus ook gelijk hoe de nieuwe meerderheid over hen denkt.

Dat Beveren 2020 over het ganse grondgebied van Beveren– met inbegrip van Beveren-centrum en Haasdonk dus en 30.000 kiezers groot – een gemiddelde score haalt van 8% is verre van irrelevant. Dat in Kieldrecht – nota bene het dorp van Boudewijn Vlegels – voor Beveren 2020 scores werden opgetekend van 18 en 24% maakt duidelijk hoe de verhoudingen liggen. Vlegels en Van de Vijver gaan gemakshalve ook voorbij aan het feit dat de zittende coalitie zo maar eventjes 14% verloor, een verlies van 5 zetels. Het grootste verlies ooit voor een Beverse coalitie in meer dan 40 jaar...

Doel 2020 is een actiecomité dat al méér dan 20 jaar bestaat. In het kader van deze gemeenteraadsverkiezingen hebben we in volle overtuiging onze steun gegeven aan de burgerbeweging Beveren 2020. Omdat Beveren 2020 het veel meer dan gelijk welke traditionele partij in Beveren opneemt voor de belangen van de mensen in de polder en voor de leefbaarheid van de regio. Maar Doel 2020 is niet hetzelfde als Beveren 2020. In àlle partijen – ook in die van Van de Vijver en Vlegels – zitten mensen die de actie van Doel 2020 steunen.

Na een oplawaai van 14% al gelijk politieke concurrenten afdoen als irrelevant en uithalen naar een actiecomité dat al meer dan 20 jaar mee de toon zet, getuigt niet echt van politieke volwassenheid Op zo een moment past bezinning eigenlijk meer dan wild in het rond trappen. Dat is ook wat Doel 2020 vraagt: dat de partijen in Beveren stoppen met zwartepieten en zich ernstig bezinnen over de oorzaken van deze toch wel opmerkelijke uitslag. En méér nog: dat ze er naar handelen. CD&V en N-VA mogen dan hun meerderheid redden. Het feit dat zo veel mensen in Beveren – en vooral in de polderdorpen - zich van hen hebben afgekeerd is niet zonder reden.