VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Editoriaal De Tijd, 28 april 2012

De Tijd vernietigend voor GRUP-plan Vlaamse Regering

In De Tijd van 28 april - een dag na de bekendmaking van de voorlopige vaststelling van het GRUP - verscheen een vernietigende commentaar van redacteur Marc De Roo.

Wie dat leest vraagt zich af door wie de Vlaamse Regering zich eigenlijk laat adviseren?

HET DOEL VOORBIJ

Onze mening: Marc De Roo, redacteur Ondernemen. DE TIJD 28 April 2012.

De Vlaamse regering heeft beslist de 'bewoning' in Ouden Doel en Rapenburg in vijf tot zeven jaar te laten 'uitdoven'. Een mooi woord. De realiteit dat is iets minder. 57 woningen moeten samen met ettelijke hectares landbouwgrond verdwijnen voor de groei van de Antwerpse haven.
Niet voor haveninvesteringen. Neen, wel voor natuurcompensaties voor die investeringen.

Sommige pachters en landbouwers moeten al voor tweede keer verhuizen. De Vlaamse regering schermt met allerlei argumenten om haar beslissing te rechtvaardigen, maar ze klinken potsierlijk. Er is bovendien geen maatschappelijk draagvlak voor, blijkt uit het protest van de lokale politici - partijgenoten nota bene - en de inwoners van de gehuchten. De Vlaamse ministers volgen gedwee wat het Antwerpse havenbestuur hen influistert. Wie kan er nu tegen de groei van de haven zijn, de economische motor van België? Niemand toch. De volgzaamheid van de ministers is pijnlijk, maar niet verwonderlijk.

Het Antwerpse havenbestuur runt zijn haven zo ontransparant dat niemand nog weet waar de klepel hangt. Al jaren wordt gegoocheld met concessies, natuurcompensaties, investeringen en miljardenprojecten, maar nergens is een voor iedereen begrijpelijk meerjarenplan te zien. De gehuchten kregen pas vorig jaar te horen dat ze moesten verdwijnen. Nochtans gaat het om tonnen belastinggeld. Alles gebeurt stiekem, steels, 'en catimini', zoals het zo mooi klinkt in het Frans. Antwerpen kan nu zijn droom realiseren en het Saeftinghedok bouwen, een dok dubbel zo groot als het Deurganckdok. Dat dit peperdure 'Deurganck' dok voor geen meter draait, lijkt geen bezwaar.

We kijken uit naar de allereerste kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok, én de eerste protesten bij de Raad van State.