VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Provinciale Zeeuwse Courant, 11 april 2009

Gekrakeel over containerschepen

Verontwaardiging over aankondiging komst tweede, lange zeereus

TERNEUZEN - Zeeland en Vlaanderen liggen met elkaar overhoop over de toelating van grotere containerschepen op de Westerschelde. Aanleiding is de onverwachte mededeling van het Antwerps Havenbedrijf dat binnenkort een tweede 'extra lang' containerschip van de Italiaanse rederij MSC in Antwerpen wordt verwacht.Daarmee worden eerder gemaakte afspraken en procedures tussen onder meer provincie, Veiligheidsregio Zeeland en Rijkswaterstaat enerzijds en de Vlaamse overheidsdiensten anderzijds geschonden. De komst van het containerschip MSC Beatrice - met 366 meter het langste schip dat ooit richting Antwerpen koerste en gisteren probleemloos terugvoer - was aan strikte voorwaarden gebonden. De 'proefvaart' en alle maatregelen eromheen zouden eerst worden geëvalueerd, alvorens toestemming zou worden verleend voor volgende containerreuzen.

De aankondiging dat binnenkort het containerschip MSC Francesca (364 meter) koers zet naar Antwerpen, leidde deze week in Zeeuwse bestuurskringen tot hevige verontwaardiging. Commissaris van de koningin Karla Peijs verzette zich fel en ook voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio voelde zich geschoffeerd. Rijkswaterstaat reageerde verbijsterd. Lonink: „Dit is hoogst onfatsoenlijk gedrag van de buren. Antwerpen heeft zich hiermee een onbetrouwbare partner getoond. Directeur-generaal Eddy Bruyninckx van het havenbedrijf komt wél een kopje koffie drinken als hij de Westerscheldegemeen-ten wil paaien voor een verdere verdieping, maar gaat het om de veiligheid dan geeft hij niet thuis. Hoe lang hameren wij er al op dat Vlaanderen moet meebetalen aan de veiligheidsmaatregelen op de Westerschelde? We moeten maar eens overwegen opcenten te heffen op de tonnage van schepen naar Antwerpen."

De ruzie leidde tot koortsachtig overleg tussen onder anderen Vlaams premier Peeters en Peijs. Bruyninckx vindt dat de communicatie over de Westerschelde snel moet verbeteren. „De komst van de Beatrice heeft bewezen dat we goed kunnen samenwerken. Alleen aan de communicatie schort het. We willen best meewerken aan veiligheidsmaatregelen." Dinsdag vindt de evaluatie van de passage van de MSC Beatrice plaats.

door Wout Bareman, 11 april 2009

Bron: www.ikmaakmezorgen.nl