VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Gemeente-eigendommen Doel worden weer verkocht

Het Laatste nieuws, 29 juli 2010

Nieuwe poging om patrimonium Doel te verkopen

De Beverse gemeenteraad heeft dinsdagavond opnieuw geprobeerd om de gemeentelijke eigendommen in Doel te verkopen aan de Maatschappij Linkerscheldeoever. Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens gaat daarom weer een klacht indienen bij de gouverneur.

Het gemeentebestuur wil in Doel het gemeentehuis in de Camermanstraat, de vroegere school en het sportgebouw en voetbalterrein aan de Engelsesteenweg, de pastorij in de Hooghuisstraat en twee percelen bouwgrond verkopen voor 1.154.200 euro. De gemeenteraad keurde de verkoop goed in mei, maar Bruno Stevenheydens diende klacht in bij de gouverneur. Volgens hem zaten er fouten in het dossier. Zo was er voor het voetbalterrein nog een huurovereenkomst met FC Saeftinghe. Het college wachtte de uitspraak van de gouverneur niet af en hernam dinsdag de verkoop. In de akte staat nu dat de koper, de Maatschappij LSO, het huurcontract met de voetbalclub moet respecteren. Stevenheydens gaat nu opnieuw klacht indienen. "De voetbalclub wordt nu overgedragen aan de grillen van de Maatschappij LSO, die vanaf het seizoen 2011-2012 een einde kan maken aan de huurovereenkomst. Ook getuigt de verkoop van het patrimonium van weinig respect tegenover het vonnis van het hof van beroep, dat het sloopverbod bevestigde." Nu verkopen zou volgens het raadslid neerkomen op een bewuste verkrottingsstrategie. Volgens de burgemeester is het ruimtelijk uitvoeringsplan dat Doel opnieuw inkleurt als industriegebied, zo goed als klaar. Verwacht wordt dat het in het voorjaar van 2011 definitief goedgekeurd kan worden. Daarna kan het volledige dorp onder de sloophamer gaan. Enkel de molen, de kerk en de begraafplaats blijven voorlopig eigendom van de gemeente. In de gemeenteraad stemden de onafhankelijke fractie rond Stevenheydens, Vlaams Belang en Kartelpro tegen.(PKM)

Gazet van Antwerpen , 29 juli 2010

FC New Saeftinghe moet terrein in Doel verlaten

Beveren verkoopt een aanzienlijk deel van haar overgebleven patrimonium in Doel. Het gaat om het voormalig gemeentehuis, een perceel grond tegenover de kerk in de Camermanstraat, de school, een perceel grond waarop een elektriciteitscabine staat in de Engelsesteenweg, de pastorie in de Hooghuisstraat en het sportgebouw met voetbalveld.

Het punt stond ook al in mei op de agenda van de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens kaartte toen aan dat in de ontwerpakte een ferme fout stond. Het sportgebouw werd immers nog gebruikt, namelijk door FC New Saeftinghe, waardoor de ontwerpakte aangepast moest worden. "Een fout", gaf burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) toe.

De gemeenteraad kreeg dinsdag de aangepaste ontwerpakte voorgeschoteld en die werd goedgekeurd. Slecht nieuws dus voor FC Saeftinghe, die uitkomt in de tweede reeks van het Land van Beveren. "We hebben alles moeten vernemen via de kranten. Dat ze met ons geen contact opgenomen hebben, vind ik een triestige zaak", zegt clubsecretaris Tom Lenjou. "We spelen hier al zo'n twintig jaar op dit plein en dat vergeten ze dan. Als de huurgelden moeten betaald worden, dan weten ze ons wel wonen."

Geldig contract

Omdat FC Saeftinghe nog een geldig huurcontract heeft voor het seizoen 2010-2011, moet de Maatschappij Linkerscheldeoever zich houden aan de huurovereenkomst. Dat houdt onder meer in dat ze moet instaan voor het onderhoud van het plein. Schepen van Sport Van Esbroeck (CD&V) verzekerde dat de club "zo lang mogelijk" mag blijven spelen in Doel. "Eens dat niet meer mogelijk is, gaan we op zoek naar een nieuw onderkomen."

Raadslid Bruno Stevenheydens is fel gekant tegen de verkoop van het gemeentelijk patrimonium in Doel. "Het gaat om gebouwen die niet verkrot zijn en de handelswijze van de voorbije jaren van de Maatschappij Linkerscheldeoever roept heel wat vraagtekens op. Het doek over Doel is nog niet definitief gevallen en ik heb het idee dat de kar voor de paarden gespannen wordt."

Burgemeester Van de Vijver wou de discussie, die al jaren woedt, niet opnieuw voeren. "Het is niet omdat de eigendommen nu van eigenaar veranderen, dat ze meteen gesloopt zullen worden. Tot nader order geldt in Doel nog steeds een sloopverbod." Steven Tindemans

De Beverse gemeenteraad keurde dinsdag de aankoop van enkele gronden en gebouwen in de Kouterstraat in Kieldrecht goed. Het gaat onder meer om het perceel waar het oude fabriekspand van de vroegere firma Texam op gevestigd is.

Rond dat fabriekspand was de voorbije maanden heel wat te doen. Nadat skatepark Newpact aan de Lindenstraat in Sint-Niklaas afbrandde, vond uitbater Frank Mastbooms er eind vorig jaar onderdak.

Hij huurde het pand van 5.000 vierkante meter, dat de vaste stek moest worden van skaters en bmx'ers uit de wijde omgeving. Nog voor de officiële opening liet de gemeente het skatepark verzegelen.

"Kosten op sterfhuis"

Burgemeester Marc Van de Vijver sprak toen klare taal: "Recreatie hoort niet thuis in een kmo-zone. Alle verdere investeringen die Mastbooms doet, zullen kosten op het sterfhuis zijn."

Het skatepark opende midden juni echter opnieuw de deuren via een achterpoortje. Deze keer was in het op papier geen recreatie, maar een gemeenschapvoorziening. Het kreeg de naam SK8nBMX Jeugd- en Sportcentrum. De gemeenschapsvoorziening was geen lang leven beschoren.

De eigenaar bereikte een akkoord met de gemeente voor de verkoop en het pand werd intussen volledige leeggemaakt.

STTI

ll Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) om Doel om te vormen van woongebied tot industriegebied is in opmaak. Het openbaar onderzoek start wellicht op 1 september. De toekomst van het Doelse erfgoed, waaronder het Hooghuis, het kerkorgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de stenen windmolen, is gekoppeld aan de toekomst van het dorp. Die zal bepalend zijn voor de manier waarop de monumenten behouden zullen kunnen blijven. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan(GRUP) met betrekking tot de afbakening van de haven van Antwerpen en de bestemming van het dorp is momenteel nog in opmaak. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) liet weten dat het in de eindfase zit en dat het openbaar onderzoek op 1 september start. "Mogelijk wordt het plan al in het voorjaar van 2011 goedgekeurd." Als dat gebeurt, wordt Doel omgevormd tot industriegebied en staan de zaken er voor de overgebleven inwoners van het polderdorp slecht voor. STTI

TV Oost, 28 juli 2010

Beveren verkoopt eigendommen in Doel

De gemeenteraad van Beveren heeft beslist om de gemeentelijke eigendommen in Doel toch te verkopen aan de Maatschappij Linkerscheldeoever, ondanks het protest van de oppositie. Het gaat over het gemeentehuis, het vroegere schoolgebouw, de pastorij, het voetbalterrein en twee percelen bouwgrond. Een eerste poging om de eigendommen te verkopen, mislukte omdat oppositieraadslid Bruno Stevenheydens een klacht indiende bij de provinciegouverneur. Stevenheydens wil de verkoop van de eigendommen ook nu opnieuw aanklagen bij de gouverneur. Want hij vreest dat Beveren door de verkoop het sloopverbod in Doel zal omzeilen door de panden bewust te laten verkrotten.