VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Belga, 13 juli 2010

Hof van beroep geeft Doelenaars gelijk

BRUSSEL 13/07 (BELGA)

Het hof van beroep van Gent heeft de Doelenaars gelijk gegeven in hun strijd tegen het Vlaams gewest en de Maatschappij Linkeroever. Dat meldt Doel 2020 dinsdag in een mededeling.

Concreet betekent dit dat de sloop niet mag voortgezet worden en het woonrecht voorlopig verlengd wordt.

Concreet komen de arresten van het hof van beroep neer op de volgende drie maatregelen, legt Igor Rogiers, advocaat van een aantal Doelenaars, uit.

Ten eerste is er een definitief sloopverbod. "Het hof bepaalde dat de sloop van de afgelopen jaren onwettig is, onder meer omdat die een schending betekent van het gewestplan. Dergelijke massale sloop in een woongebied kan volgens het hof niet." De dwangsom voor wie zich hier niet aan houdt, is vastgelegd op 50.000 euro per dag.

Daarnaast bepalen de arresten dat de Maatschappij Linkeroever de noodzakelijke beveiligingswerken moet uitvoeren aan de woningen in Doel. De maatschappij verwierf 90 pct van de woningen in Doel en laat die volgens de advocaat bewust verkrotten door onder meer ramen en deuren open te laten staan.

Tot slot blijft het woonrecht bij wijze van voorlopige maatregel behouden tot minstens maart-april volgend jaar, aldus nog Rogiers. VOC/SVR/

Doel: Hof van beroep legt sloopverbod en maatregelen tegen verkrotting op

DOEL 13/07 (BELGA)

Het hof van beroep van Gent heeft in arresten van 6 juli maatregelen opgelegd die de inwoners van Doel gevraagd hadden in hun strijd tegen het Vlaams gewest en de Maatschappij Linkerscheldeoever. De sloop mag niet voortgezet worden en het tijdelijke woonrecht wordt de facto verlengd, zegt advocaat Igor Rogiers. Het is geenszins zo dat de Doelenaars definitief kunnen blijven, maar de inwoners zien vooral een overwinning in de uitspraak dat de Maatschappij maatregelen moet nemen om verkrotting tegen te gaan.

De arresten van het hof van beroep houden drie maatregelen in. Het sloopverbod, dat ook al in eerste aanleg opgelegd werd, wordt afgedwongen met een dwangsom van 50.000 euro per overtreding. De sloop is onwettig omdat ze in strijd is met de bestemming woongebied, zegt Rogiers, advocaat van een aantal Doelenaars. Het woonrecht wordt in een ander arrest als voorlopige maatregel behouden tot wanneer er een definitieve uitspraak is, vermoedelijk in maart of april 2011.

Het hof van beroep heeft ook beslist dat de Maatschappij Linkerscheldeoever de noodzakelijke beveiligingswerken moet uitvoeren aan de leegstaande woningen in Doel. De maatschappij laat volgens actiegroep Doel 2020 de woningen bewust verkrotten. "Het hof oordeelt nu dat alle woningen slotvast moeten worden gemaakt en dat alle ramen en deuren dichtgemaakt moeten worden. Ze moeten ook de terreinen waar al gesloopt is beheren als een goede huisvader", zegt Rogiers.

De Maatschappij Linkerscheldeoever stelt dat de arresten niet veel veranderen aan de huidige situatie. SVR/

Doel: Maatschappij Linkerscheldeoever vraagt nieuwe sloopvergunningen aan

BEVEREN 13/07 (BELGA)

Het sloopverbod in Doel dat door een arrest van het hof van beroep van Gent bevestigd werd, heeft geen onmiddellijke gevolgen voor de Maatschappij Linkerscheldeoever. De maatschappij was al gestopt met slopen en vraagt nieuwe sloopvergunningen aan, zegt directeur Peter Van de Putte.

Het hof van beroep van Gent heeft in arresten van 6 juli maatregelen opgelegd die de inwoners van Doel gevraagd hadden in hun strijd tegen het Vlaams gewest en de Maatschappij Linkerscheldeoever. De sloop mag niet voortgezet worden, het tijdelijke woonrecht wordt de facto verlengd, en er moeten maatregelen komen om verkrotting tegen te gaan.

De Maatschappij Linkerscheldeoever stelt echter dat de arresten niet veel veranderen aan de huidige situatie. Het bedrijf was al gestopt met slopen na een eerdere uitspraak van de rechter. Als er nieuwe sloopvergunningen afgeleverd worden kan er opnieuw gesloopt worden, zonder dat er een dwangsom moet betaald worden. In het met sloopwerken bedreigde deel van Doel wonen volgens de actiegroep Doel 2020 nog elf eigenaars en een vijftigtal huurders. SVR/

Doel: Overzicht

BRUSSEL 13/07 (BELGA)

De plannen om het havendorp Doel te laten verdwijnen, staan reeds lang op de agenda en gaan terug tot de jaren vijftig van vorige eeuw. Het polderdorp zou plaats moeten ruimen voor de capaciteitsuitbreiding van de Antwerpse haven op de linkeroever.

In 1968 werd in Doel het tijdelijk bouwverbod van kracht en wordt gestart met onteigeningen in het naast Doel gelegen havendorp Kallo. Het Gewestplan beperkt in 1978 de uitbreidingszone tot het zuidelijke deel van de Scheldepolders en deelt Doel als woonzone in. Ook het bouwverbod werd dan opgeheven.

Midden jaren negentig heeft het Vlaams Gewest plannen om een nieuw containerdok ten zuiden van Doel aan te leggen. Op 1 juni 1999 beslist de Vlaamse regering dat Doel als woongebied van het gewestplan moest verdwijnen. In oktober 1999 start de bouw van het Deurganckdok. Door een arrest van de Raad van State rond de wijziging van het gewestplan werden die werken echter geschorst. Op 14 december 2001 keurt het Vlaams Parlement het Nooddecreet goed om de werken rond het Deurganckdok te kunnen hervatten. Daardoor kan de Vlaamse regering voor de bouw vergunningen uitreiken en die door het parlement laten bekrachtigen, en moet er geen rekening gehouden worden met het gewestplan. Op 30 juli 2002 is er ook een schorsing van de Raad van State waardoor het gewestplan van 1978 blijft gelden en Doel weer woongebied is. In juli 2005 is er de inhuldiging van het nieuwe dok.

Vanaf 1999 konden bewoners hun woning vrijwillig verkopen. De bewoners die hun woning vrijwillig verkochten, kregen een tijdelijk bewoningsrecht tot 1 januari 2007. In maart 2007 verlengde de Vlaamse regering het tijdelijke woonrecht tot 31 augustus 2009. Toen dat woonrecht afliep, stapte het actiecomité Doel 2020 naar de rechtbank van Dendermonde. Die gaf het comité gelijk met de stelling dat het recht op wonen niet ontzegd kon worden zolang Doel nog ingekleurd was als woongebied. Doelenaars mochten niet uit hun huis worden gezet tot eind juli 2010.

Op 6 juli 2010 oordeelde het hof van beroep van Gent dat het tijdelijke woonrecht zeker tot maart 2011 verlengd wordt tot er een definitieve uitspraak valt. Ook het sloopverbod, dat in 2009 door zowel de rechtbank van Dendermonde als het Gentse hof van beroep werd opgelegd, blijft gelden. Voor de gezinnen die hun woning niet verkochten, is het tijdelijke woonrecht niet van toepassing. EBA/(PLS)/