VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Belga, 6 januari 2010

Doel: Actiegroepen overhandigen 15.000 handtekeningen aan Vlaams parlement

BRUSSEL 06/01 (BELGA) - Een tiental leden van de actiegroepen Kunstdoel en Doel 2020 hebben woensdag 15.000 handtekeningen overhandigd aan het Vlaams parlement. Met die handtekeningen hebben de actiegroepen spreekrecht kunnen afdwingen in het Vlaamse halfrond.

Het verzoekschrift werd ingediend door bewoonster Frie Lauwers en werd op drie maanden tijd ondertekend door meer dan 15.000 mensen. Daarmee krijgen de actievoerders de kans gehoord te worden tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement.

In het verzoekschrift vragen de ondertekenaars aan het Vlaams parlement om bij de vastlegging van een nieuw bestemmingsplan voor Doel en omgeving het dorp te behouden als woon- en kunstdorp naast de haven.

Het is nu aan het Vlaams parlement om een datum voor de hoorzitting vast te leggen. DRM/(AHO)/