VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Belga, 17 april 2009

Hedwigepolder: Boerenbond wil nieuw overleg rond Prosperpolder

BEVEREN 17/04 (BELGA) = De Boerenbond reageert positief op de beslissing van de Nederlandse minister van Landbouw en Natuur Gerda Verburg om de Hedwigepolder in Zeeland niet te ontpolderen. De beslissing heeft tot gevolg dat de 600 ha natuurcompensatie die in het kader van de uitdieping van de Schelde niet worden gerealiseerd via ontpoldering maar wel via natuurinrichting buitendijks binnen het Scheldebekken.

Driehonderd ha vruchtbare poldergrond in de Hedwighepolder blijft zo gespaard en dat is goed nieuws omdat het grootste deel van deze polders wordt bewerkt door jonge Vlaamse landbouwers, aldus de Boerenbond.

In het verlengde hiervan dringt de landbouworganisatie bij de Vlaamse ministers Kris Peeters, bevoegd voor havens, en Hilde Crevits (milieu) aan op overleg met betrekking tot de herinrichting van de Prosperpolder Noord, die aan de Hedwigepolder grenst. De Boerenbond stelt voor ook deze polder te sparen en net als in Nederland buitendijks slikken en schorren te creëren als natuurcompensatie. De reeds onteigende gronden kunnen ook aangewend worden in het kader van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Op deze manier kunnen andere voor natuurcompensatie aangewezen landbouwgronden gespaard worden, aldus de Boerenbond./.GEL