VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Belga, 17 april 2009

Nederlands besluit tegen ontpoldering Hedwigepolder heeft ook Vlaamse gevolgen

BEVEREN 17/04 (BELGA) = Het is voorlopig onduidelijk wat het effect is van het Nederlandse regeringsbesluit om de Hedwigepolder in Zeeland niet te ontpolderen maar het zal zeker ook gevolgen hebben in Vlaanderen. Dat zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren. Het Nederlandse kabinet besliste vrijdag dat er geen ontpoldering komt maar wel de aanleg van een buitendijkse schor langs de Westerschelde. Het gaat om een natuurcompensatie voor de verdieping van Schelde zoals vastgelegd in de Scheldeverdragen.

Normaal gezien zouden Nederland en Vlaanderen één groot gebied op de grens van Beveren en Hulst ontpolderen maar bij onze noorderburen stuitte dit op veel protest. Een ruime meerderheid in het Nederlandse parlement kantte zich al tegen de ontpoldering en nu heeft ook de regering beslist om het project af te blazen. In Beveren zijn de werken echter al volop bezig. Burgemeester Van de Vijver gaat nu contact opnemen met de Vlaamse administratie om te bespreken wat de gevolgen zijn van de Nederlandse beslissing.

"Er zal onder meer bekeken moeten worden of de natuurwaarden van het project nog gehaald kunnen worden", aldus Van de Vijver. "Prosperpolder is echter niet alleen een compensatie voor de verdieping van de Westerschelde maar ook voor de havenuitbreiding. Ik denk dan ook niet dat het Vlaamse luik zal afgevoerd worden." Van de Vijver is wel verheugd dat de Hertogin Hedwigepolder onaangeroerd blijft. Het grootste deel van de pachters zijn immers Vlaamse en Beverse landbouwers.

Er is echter nog een achterdeurtje. Als de Europese Commissie niet akkoord gaat met het alternatief van een buitendijkse schor, kan de Hedwigepolder alsnog ontpolderd worden. Het alternatief zal Nederland bovendien ook geld kosten, zo'n 180 tot 200 miljoen euro. Zou de Hedwigepolder onder water zijn gezet, dan had Vlaanderen dat betaald. Nederland verwacht eind april een reactie van Europa.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu vinden het besluit van de Nederlandse overheid compleet ongeloofwaardig. De 'alternatieven' die nu naar voor worden geschoven, zijn volgens de twee natuurorganisatie al grondig onderzocht door de commissies Maljers en Nijpels en naar de prullenbak verwezen. Het lijkt hen dan ook weinig waarschijnlijk dat de Europese Commissie tot andere besluiten kan komen dan de Nederlandse experten zelf. "Nederland koopt vandaag hoogstens uitstel en schuift de hete aardappel door naar de Europese Commissie", luidt het in die hoek.