VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

De Morgen, 26 december 2009

De Antwerpse haven heeft zo'n zware terugval nog nooit gekend

Havenbaas Eddy Bruyninckx over het voorbije annus horribilis en de moeizame heropstanding.

Uittreksel uit het vraaggesprek dat De Morgen had over de haven en de uitbreidingsplannen.De economische crisis heeft de Antwerpse haven zwaar getroffen. De trafiek viel het voorbije jaar met ongeveer 17 procent terug. Eddy Bruyninckx , de topman van de Antwerpse haven, gelooft rotsvast in de heropstanding van de haven. Maar het zal tijd kosten. 'Deze crisis was zonder voorgaande. Het duurt vijf jaar om het verlies van dit jaar weer goed te maken.'. Door Johan Corthouts

[...]

Hoe erg is deze crisis?

"Wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, is nooit eerder gebeurd. We vallen met onze cijfers terug op het niveau van 2006. Ook de werkgelegenheid kreeg zware klappen. In de afgelopen drie jaar waren er nooit eerder zo weinig taken voor havenarbeiders.

"Op het vlak van containerbehandeling, dat goed is voor 60 procent van de omzet, zijn de hardste klappen gevallen op de trans-Atlantische routes. In februari daalde het volume met 30 procent. In oktober was er nog altijd een daling met 13 procent en dat was onze beste maand.

"Op de routes van en naar Azië hebben we een aantal wekelijkse lijndiensten verloren. In tegenstelling tot Rotterdam hebben we niet kunnen profiteren van de heropleving van de trafieken tussen Europa en Azië de voorbije maanden. We moeten jammer genoeg vaststellen dat rederijen makkelijker trafieken naar Antwerpen schrappen dan naar de twee andere grote Europese havens, Rotterdam en Hamburg. Meer dan ooit blijft Azië een bekommernis."

Hoe komt dat?

"Redrijen stellen Rotterdam en Hamburg niet in vraag. Dat heeft te maken met traditie, bijna alle Aziatische rederijen hebben hun Europese hoofdkwartier in Hamburg. Dat geeft de Duitsers een voordeel.

"Ondanks de zeer zware terugval van de Duitse havens zien we dat Hamburg in veel minder lijnen geschrapt is dan Antwerpen. En er is het probleem van de diepgang van de Schelde. Dat speelt minder op de trans-Atlantische routes. Ook de oostkust van de VS kent beperkingen qua diepgang. In dat segment kunnen we onze dominante positie vasthouden. Maar op de Far East is het anders. Daar is de kwetsbaarheid van de haven op het vlak van haar bereikbaarheid het grootst. Rederijen zetten alsmaar grotere schepen in. Die schaalvergroting heeft Antwerpen parten gespeeld."

Lukt het nog om te concurreren met Rotterdam?

"Rotterdam blijft onze grootste concurrent. Op Azië hebben we de duimen moeten leggen ten aanzien van onze noorderburen. Maar laten we relativeren. We hebben sinds de jaren 80 marktaandeel gewonnen. Rotterdam heeft marktaandeel verloren. Enkel het voorbije half jaar hebben de Nederlanders het beter gedaan. Voor de crisis heeft Antwerpen nog marktaandeel gewonnen door de congestie van Rotterdam.

"Door de daling van de trafieken is dat probleem in Rotterdam kleiner geworden, waardoor er minder nood was om activiteiten over te plaatsen naar Antwerpen."

[...]

Loopt [de financiering van de haveninfrastructuur] achterop?

"Het dossier voor de bouw van een nieuwe sluis aan het einde van het Deurganckdok ligt al bijna drie jaar aanbestedingsklaar. We zoeken al drie jaar naar een geschikte financieringsformule. het achterliggend havengedeelte op de linkeroever zit al jaren te wachten op die sluis.

"Door de crisis is de trafiek nu wat minder. Maar bij de minste heropleving zit je met een opstopping aan de sluis van Kallo. In crisistijden is dat paradoxaal. Het gaat om een project van 625 miljoen euro, dat onmiddellijk kan worden opgestart."

[...]

Wat verwacht u voor komend jaar? Gaan de klanten terugkeren?

"We denken van wel. Rederij Maersk heeft net een nieuwe Far Eastdienst opgestart. Ook de Grand Alliance (een conglomeraat van rederijen, JCS) zal vanaf januari meer op Antwerpen varen. Ik zie ook andere rederijen terugkomen nu de activiteit weer toeneemt. De volumes beginnen opnieuw aan te trekken. We hebben zeker het dieptepunt bereikt. We kunnen de lijnen die we verloren hebben, terugwinnen. Ik was de meest pessimistische havenbaas voor 2009. Maar ik ga niet pessimistisch blijven. Het is te herwinnen. Van zodra we de verdieping van de Westerschelde kunnen aankondigen, zal ons dat lukken. We hopen dat de Nederlandse Raad van State snel groen licht geeft. Daarvoor staat op elk kantoor een dikke kaars te branden. Maar voor het stukgoed zullen we een tand moeten bijsteken. De terugval in dat segment was erger dan verwacht. Het is onze grootste teleurstelling. Om onze activiteit weer op peil te brengen, zal het niet volstaan om de crisis uit te zweten. Daar moeten we de bakens verzetten."

Wanneer wordt gestart met de verdieping van de Schelde?

"De dag na de uitspraak door de Raad van State. Eind januari kunnen we naar alle waarschijnlijkheid starten. Een jaar later moet alles klaar zijn. De natuurbeweging in Nederland heeft haar klacht integraal ingetrokken na de mededeling van de Nederlandse regering op 7 oktober, dat ze de ontpoldering volledig zal uitvoeren. Het zou verbazingwekkend zijn, mocht er nog een negatieve beslissing volgen, dan slaan we onszelf voor het hoofd."

[...]

U kreeg destijds veel kritiek voor de aanleg van het Deurganckdok. Men gaat Vlaanderen versmachten. Er komt nog meer verkeer.

"Als wij geen nieuw dok hadden aangelegd, dan zou er zeker niet minder verkeer zijn geweest. Dan had Rotterdam wel voor bijkomende capaciteit gezorgd, en bleven de vrachtwagens rijden vanuit Rotterdam.

"Het is toch beter dat we zelf zo'n dok aanleggen, dan kunnen we ook de lusten ervan opstrijken. Het Deurganckdok kwam perfect op tijd. Nu wordt er smalend gedaan over het feit dat de volledige capaciteit van het dok niet wordt benut. Hebt u ooit een dok zien bouwen dat na drie, vier jaar vol moest zijn? Dat is een onrealistische verwachting.

"We werden zelfs gedwongen om aan het Saeftinghedok te denken. Wij waren toen wel in de roes van de stijgende cijfers."

Is het Saefthingedok nog nodig? "Ja. Maar de urgentie om het dok te realiseren tegen 2015 is door de crisis weg. Nu kunnen we ons een 'slow down' permitteren.

"Gelukkig dat we ons deze luxe kunnen veroorloven. Rotterdam bouwt zijn tweede Maasvlakte. De aannemers daar moeten worden betaald. Hier nog niet. Het is geen dagjespolitiek als je met infrastructuur bezig bent."

Tegen wanneer moet het nieuwe dok klaar zijn?

"Als we onze prognoses bijstellen, komen we uit in 2020."

Wanneer zal de Antwerpse haven deze crisis volledig hebben verwerkt?

"Als we onze groeicijfers van voor de crisis kunnen herhalen, dan zitten we vijf jaar later."

[...]

Antwoord van Doel 2020

Persbericht van Doel 2020 naar aanleiding van dit interview.