VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

www.waaskrant.be, 11 december 2008

Open brief aan Daan Schalck

De beslissing om de Beverse deelgemeente Doel te laten verdwijnen ten voordele van de havenindustrie is al jaren een heet hangijzer in de regio. De recente enquête die zou aantonen dat de meerderheid van de (voormalige) inwoners van het eens zo bloeiende polderdorp akkoord zouden zijn met de afbraak van hun geboortedorp gooit nog maar eens olie op het vuur. Frie Lauwers schreef een open brief aan Daan Schalck als antwoord op de besluiten die uit de bekritiseerde enquête zijn getrokken.

Geachte heer Schalck,

U kent mij wel, ik ben op uw kantoor geweest, vlak na de afbraak van het grootste gedeelte van de Havenweg. Het was niet, wat men zegt, een constructief gesprek, daarvoor stonden onze belangen te ver uit elkaar. U staat - en dat is ook een deel van de invulling van uw (goedbetaalde) taak voor een zo snel mogelijke afbraak van een 13de eeuws dorp, en ik (en met mij vele anderen) voor het behoud van datzelfde dorp, niet zoals het vroeger was, want dat kan niet meer, daar hebben de uwen voor gezorgd, onverbiddelijk en perfect voor gezorgd.

Alles wat met geld en macht kan geassocieerd worden is gebruikt geweest: een (rijkelijke) betaald sociaal bemiddelaar, die de wig moest drijven tussen de bewoners, wat ook gelukt is - de experten, die de huizen taxeerden via de nieuwe wooncode, de manipulaties, de intimidaties... U weet dit, mijnheer Schalck. U weet dit allemaal.

Maar toch, toch had ik nog een zweem van respect voor U. U, als academicus, geloofde in de cijfertjes en statistiekjes en groeiplannetjes, die het havenbedrijf kwistig verspreidt, U geloofde in een maatschappelijk draagvlak, groeicijfers, werkgelegenheid, en het belang van Doel en ook zijn polders van de kaart te vegen... uiteindelijk was het zo al jaren beslist en wat is beslist moet worden uitgevoerd... en alhoewel mijn visie en dus ook mijn levensvisie anders is dan de uwe... had ik daar respect voor. Tot nu.

U heeft een studiebureel (dat wij mee betalen) onder de arm genomen om bij 52 oud-Doelenaren te horen verklaren, dat Doel weg mag. U kunt erg boos zijn op mij, maar ik vind dit, beneden alle peil, ongehoord, tot zelfs pervers... U gebruikt de emoties van mensen om een draagvlak te vinden, dit dorp in de kortste keren verder af te breken. Waarom? Hoort dit tot uw taak? Wil U - koste wat kost - een reden hebben snel weer af te breken? Waarom, mijnheer Schalck? Is het maatschappelijk draagvlak er niet meer, en kloppen de cijfertjes ook niet meer? Natuurlijk kloppen die niet meer. Maar het getuigt toch wel van een erg laag bij de grondse methode, om oude en verdrietige Doelenaars mee in te schakelen, om uw grote gelijk te halen... het is haast niet te geloven... 52 oude Doelenaars bepalen mee de afbraak... zij weten intussen ook wel dat de haven het gebied moet hebben, dok of geen dok... dat, waarvoor zij uiteindelijk, met pijn in hun hart, hun huizen verkocht hebben, er waarschijnlijk niet meer toe doet... Is dit netjes?? Neen, mijnheer Schalck, en daardoor kan ik geen enkel respect meer voor U opbrengen.

Frie Lauwers, Doel

Bron: www.waaskrant.be.