VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

De Wase Koerier, 4 februari 2009

Burgemeester wil uitzetting jong koppel in De Doolen doorzetten

Ondanks beslissing van ministerie

Enkele maanden geleden ontstond heel wat commotie toen bleek dat de gemeente Beveren probeerde om de concierge van De Doolen (het voormalige schoolgebouw in Doel) te laten uitzetten. Dat pand – eigendom van de gemeente - is al sinds 2000 in gebruik van de vzw Vrijbuiter. Die knapte niet alleen de gebouwen op maar fungeerde voorbije jaren ook als gastheer voor tal van culturele verenigingen en scholen uit het ganse land. Samen met andere verenigingen uit Groot-Beveren werden er bovendien tal van culturele activiteiten georganiseerd. Sommige met een uitstraling tot ver buiten de regio.

Sinds Vrijbuiter er met toestemming van de gemeente zijn intrek nam was het pand steeds bewoond door een concierge. Maar met de intrek – vorig jaar - van Doelenaar Kevin De Mey en zijn vriendin Cindy bleek er plots een probleem. De gemeente weigerde Kevin in te schrijven en bedong via de rechtbank van Dendermonde 'op eenzijdig verzoekschrift' zelfs een uitzetting(!). Die "dringende" uitzetting bekwam het college in oktober van vorig jaar. Begin december 2008 wilde de advocaat van de gemeente Beveren die beschikking ook laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De gemeente had namelijk aan haar advocaat laten uitschijnen dat het hier om een zaak van 'krakers' ging en had met geen woord gerept over het bestaande contract tussen de vzw en de gemeente. Zowel advocaat mr. Scheers als de gerechtsdeurwaarder vielen uit de lucht toen de advocaten van de vzw Vrijbuiter dreigden met een dagvaarding van het college van burgemeester en schepenen. De "dringende" uitzetting werd afgeblazen en de advocaat van de gemeente vroeg bedenktijd aan de advocaten van Vrijbuiter.

Ondertussen liep er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een beroepsprocedure tegen de weigering tot inschrijving door de gemeente Beveren. Vorige week bevestigde het ministerie dat Kevin en Cindy dienen ingeschreven te worden in de gemeente Beveren op het adres van De Doolen. Einde verhaal zou je denken. Maar dat was dan zonder burgemeester Van de Vijver en zijn gemeentesecretaris Jan Noppe gerekend. Die gaven alsnog opdracht aan de gerechtsdeurwaarder het jonge koppel toch uit te zetten. In hoeverre dat kan zonder zich schuldig te maken aan contractbreuk met de wettige gebruikers van het pand in Doel is nog onduidelijk. Maar als alles volgens de wensen van burgemeester Van de Vijver gaat worden Cindy en Kevin maandag a.s. door de deurwaarder uitgezet. Een uitzetting dus uit een huis waar de gemeente nog altijd een contract voor heeft lopen. Dat is waarschijnlijk nog niet eerder vertoond!

Bij Vrijbuiter en de verenigingen die in De Doolen actief zijn zijn de reacties furieus: "Eerst bedenktijd vragen en dan - om aan een uitspraak van het ministerie te ontkomen - toch nog proberen uitdrijven. Dat zegt wel iets over het niveau van onze burgemeester. Zonder meer beschamend!", aldus een van aanwezige medewerkers. De advocaten van Vrijbuiter kregen intussen de opdracht om Van de Vijver te dagvaarden. Dat zou bijzonder snel en al een van de volgende dagen kunnen gebeuren. De medewerkers van De Doolen houden er ondertussen wel een bijzonder wrang gevoel aan over. "In al die jaren hebben wij ons steeds constructief opgesteld tegenover het college. Er is hier met tientallen vrijwilligers prachtig werk geleverd. De aanwezigheid van een congierce in De Doolen is voor wie de situatie in Doel een beetje kent pure noodzaak. Voorbije jaren was dit voor Beveren trouwens nooit een probleem. Nu plots wel. En dat zonder één woord van commentaar. Wij begrijpen trouwens niet waarom de gemeente hierover elke vorm van dialoog uit de weg gaat. Een slecht geweten misschien?"

Die bedenking komt wel bij meer mensen op. De Doolen is afgelopen jaren een begrip geworden in het Waasland. Kevin en Cindy zijn bovendien in het Beverse geen onbekenden. Dat het gemeentebestuur bij de rechtbank een vonnis vastkreeg op onvolledige (sommigen zeggen valse) gronden roept al heel wat vragen op. Maar vooral het feit dat het gemeentebestuur zoveel tijd, geld en energie investeert in het uitzetten van twee jonge mensen; in het bestrijden van een initiatief waar alleen maar positieve dingen over te vertellen zijn, dat is ronduit onbegrijpelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

JVA (overgenomen uit De Wase Koerier 5 februari 2009)