VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Belga, 4 mei 2009

Sloop woningen in Doel strijdig met ruimtelijke ordening

De sloop van woningen in Doel is strijdig met het huidige gewestplan en de geldende ruimtelijke ordening. Dat is samengevat de belangrijkste conclusie van het Hof van Beroep in Gent. De advocaten van de Doelenaars konden maandag het volledig vonnis inkijken.

Volgens meester Igor Rogiers is nu duidelijk dat de afgeleverde sloopvergunningen onwettig waren. Daarom heeft het Hof van Beroep een moratorium afgekondigd met een dwangsom van 250.000 euro voor elke woning die nog gesloopt wordt in Doel. Het gaat weliswaar om een vonnis in kortgeding maar Rogiers verwacht niet dat de beslissing anders zal zijn in een zaak ten gronde.

Het Hof van Beroep spreekt ook van een 'zware aantasting van de leefomgeving' in Doel en stelt vast dat de sloopwerken dus voor heel wat hinder zorgen. Ook is er volgens het Hof geen rechtmatig belang aangetoond die de sloop rechtvaardigt en mag men geen onomkeerbare situatie scheppen.

"Hiermee is duidelijk gemaakt dat het zogenaamde 'beslist beleid' om Doel te slopen en waarmee de Vlaamse regering steeds schermt, geen enkele rechtsgrond heeft", aldus Rogiers. Het vonnis van het Hof van Beroep heeft wel geen invloed op het woonrecht in Doel. Dat loopt af eind augustus. Enkel wie niet in der minne zijn woning verkocht, zal daarna nog in Doel kunnen blijven.