VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Belga, 7 mei 2009

Antwerpse haven overweegt prognose Saeftinghedok bij te stellen door crisis

De Antwerpse haven overweegt de toekomstprognoses voor het Saeftinghedok bij te stellen. "Bij een vertraging van de groei zoals die zich nu voordoet, moeten we misschien de capaciteitsuitbreiding verschuiven", zei Antwerps haventopman Eddy Bruyninckx aan Belga. Hij achtte het mogelijk dat de eerste fase van het nieuwe dok pas een jaar later aan de markt zou worden aangeboden.

"We zullen het project omwille van een crisis van acht of negen maanden echter absoluut niet afblazen", benadrukte Bruyninckx in de marge van zijn reactie op de visienota van Groen! en GroenLinks op de toekomst van de Vlaamse en Nederlandse havens. De twee partijen overhandigden hun tekst woensdag aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Bruyninckx verwijst naar de planning waarmee de Antwerpse haven altijd heeft gewerkt voor het Saeftinghedok: "We hebben altijd zeer helder gezegd dat die gebaseerd is op enerzijds de verwachte duurtijd van de procedure en anderzijds de verwachte groeivoeten. Op basis van de groeivoeten waarmee we hebben gerekend, zouden we in 2015 of 2016 een eerste deel aan de markt willen kunnen aanbieden. Als die groeivoeten veranderen, heeft dat ook een effect in de tijd. Dat betekent zeker niet dat we het project afblazen, maar je zou bij 2015/2016 wel een jaar kunnen bijtellen."

Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever schreven eind 2008 een marktconsultatie uit over de Ontwikkelingszone Saeftinghe. Die is gelegen op de linkeroever van de Schelde, ten noorden van het huidige Deurganckdok, en omvat naast een containergetijdendok ruimte voor logistieke en industriële activiteiten. Volgens het Havenbedrijf was er heel wat interesse voor de plannen.