VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Gazet van Antwerpen, 12 mei 2009

Vlaamse havens zakken verder weg

De overslag in de Vlaamse havens is tijdens het eerste kwartaal globaal met 18,6% afgenomen. De scores voor april en begin mei zijn nog slechter. Maar de werkgelegenheid zakt niet verder.

Volgens de kwartaalcijfers van de Vlaamse Havencommissie kenden de vier Vlaamse zeehavens tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een globale overslag van 53,26 miljoen ton. Dat is 18,6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Antwerpen bedroeg de teruggang 19,5%, in Gent 25% en in Oostende 29,4%. Zeebrugge mocht zich 'verheugen' met slechts een verlies van 8,1%. Antwerpen zakte met een kwartaaltotaal van 37,3 miljoen ton onder hetzelfde kwartaal van 2004.

Inzake containeroverslag was er globaal een terugval met 15% in standaard-containers (TEU). In Antwerpen bedroeg dat percentage 16,4.

Deurganckdok: -48%

Inmiddels is de situatie niet verbeterd. Een belangrijke bron heeft het over een achteruitgang met 25% in containeroverslag, een andere heeft het zelfs over een neergang met 48% in het Deurganckdok.

De globale containercijfers verdoezelen dat omdat rederij MSC zijn West-Europese trafiek concentreert op het Delwaidedok. Ook gegevens van het bootmannenbedrijf Brabo wijzen op een dalende trend. "We noteerden in mei 32% minder activiteiten", aldus Brabo- directeur Ronny Detienne.

Maar de jobcijfers wijzen op stabilisering. Zowel Paul Valkeniers (werkgeversorganisatie CEPA) als BBTKvakbondsman Marc Loridan hebben het over een status-quo.

Bron: www.gva.be