VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

NRC Handelsblad, 28 juli 2009

Vaargeul Westerschelde mag niet worden verdiept

De vaargeul van de Westerschelde mag voorlopig niet worden verruimd en verdiept. Dat heeft de Raad van State vanmiddag bepaald. Het is volgens de rechter onzeker of de "natuurlijke kenmerken van het gebied" niet worden aangetast.

De Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming hadden om een schorsing van een door minister Verburg (Natuur, CDA) verleende vergunning gevraagd. Zij vrezen een aantasting van de zogenoemde "laagdynamische natuur" in het natuurgebied Westerschelde en Saeftinghe.

Minister Verburg was van oordeel dat de verruiming en verdieping van de vaargeul ten behoeve van de scheepvaart naar de haven van Antwerpen geen "significante effecten" zou hebben op deze natuur, onder meer door het "flexibel terugstorten" van baggerspecie aan de randen van de Westerschelde. De baggerspecie wordt gewonnen door de verruiming van de vaargeul.

De Raad van State is er niet van overtuigd dat deze werkzaamheden de natuur afdoende zullen beschermen en heeft nu verboden dat de werkzaamheden binnenkort zullen beginnen. Later dit jaar volgt de definitieve uitspraak.

Wel of niet ontpolderen

Het gaat om de derde verdieping van de vaargeul van en naar de haven van Antwerpen. De verdieping maakt deel uit van een groots project waarbij niet alleen de toegankelijkheid van de haven wordt verbeterd, maar ook de veiligheid in met name Vlaanderen wordt vergroot, en de natuur van de Westerschelde zou worden hersteld. Voor dat laatste heeft Zeeland jaren gedebatteerd over het wel of niet onder water zetten van polderland ten behoeve van natuur. Het kabinet besloot onlangs de Hertogin Hedwigepolder niet te ontpolderen, en op andere wijze de natuur in de Westerschelde te herstellen. Het project, waarvoor Nederland en Vlaanderen een verdrag hebben gesloten, ging ervan uit dat de verdieping van de vaargeul kon plaatsvinden. De uitspraak van de Raad van State lijkt deze plannen nu te doorkruisen.

Vogelbescherming Nederland laat weten "erg blij" te zijn met de uitspraak. "De organisatie vindt dat de werkzaamheden pas gestart kunnen worden, wanneer een begin is gemaakt met de eerder toegezegde natuurherstelprojecten."

Bron: http://www.nrc.nl/binnenland/article2312855.ece/Vaargeul_Westerschelde_mag_niet_worden_verdiept