Archief reacties tot 2005

Hello my Friends!!!

I am an American who has just returned from Belgium and I had the wonderful pleasure to visit your quaint village Doel. I was visiting 2-weeks ago with a Flemish friend who lives in Antwerp and she decided to take me to Doel after viewing it from across the harbor in Lillo. So, please, let me say that your mission to save Doel is being heard as far away as USA! I am very touched by what is happening to your village.

During our visit in Doel, we had the pleasure of enjoying a beer in the only open café, near the harbor. In the café, the ambiance was wonderful! Outside, along the water, we met the oldest resident in Doel who said "I will never leave Doel" since this is the only home he's ever known. Walking through the streets of Doel was very eerie, characteristic of a ghost town. The laughter of one or two children heard echoing in the streets amongst the endless number of hollow homes, shops and businesses forced into abandonment. Several of them fronting signs reading "Save Doel".

As we exited Doel, we stopped by the church and peered through the gates at the peaceful and perfectly groomed cemetery. There, on the tombstones, we could read the faces of some of the wonderful citizens who were proud to live in Doel! I began to think that their view from the other side of the gates told a different story, a burning hell with iron prison bars enforcing a sentence of capital punishment harshly inflicted on the innocent citizens of Doel. If Doel is to die, then let this village die in peace!

When I returned home to USA, I performed an internet search on "Doel" and discovered your website http://www.doel2020.org/. This is where I have found all of your contact information. My apologies for not being able to understand Flemish but one doesn't need the education of a Belgian Diplomat to know that a great people are in severe distress! Hopefully, you can understand the tone of my Email.

Yes, we also have a BIG problem in USA with the death of many small villages due to Hurricane Katrina. However, these actions were caused by an uncontrollable natural disaster as opposed to one so cowardly and wretchedly enthroned upon by the Flemish Government! I have been visiting Belgium for several years and have fallen in love with the people, culture, folklore and history, not to mention the outstanding, world renowned products. I find Belgium to be a small country with a BIG heart. Yet to witness such an evil cast down on Doel by the Flemish Government, their own people, I find tastelessly appalling!!!

I am here to let you know that my thoughts and prayers are with you. I would like to support your effort! So, if there is anything I can do or offer to help save Doel, then please ask of it.

With my very warm wishes,

Barry Weinberger (20.9.05)


Denys belooft de problematiek van de natuurcompensaties, waarbij geen enkele ruimte gelaten wordt voor landbouwactiviteit, mee te nemen naar het overleg met de Vlaamse overheid.

Zo wordt hij - geheel onverwacht en op even onverwachte wijze - toch nog "Minister" van en voor landbouw. Het weze hem gegund.

Hopelijk krijgt de mens ook nog iets geregeld voor er sprake is van het VerdronGen Land van Saeftinge.

Groeten,

K.D. (21.02.05)


Geachte,

Ik huur een huis in Doel. Ik moest toen in het begin alle mankementen opnoemen en dan gingen ze dat zo spoedig mogelijk oplossen.

Ik had toen een hele lijst samengesteld, zoals losse stenen in de vloer, kreeg de plekken niet uit het plafond van de wakte. Elektriciteit ,die door kortsluiting van de ingebouwde ijskast, steeds uitviel.Een vaatwasmachine die op het huurcontract vermeld staat maar er niet is.

Van al dit hebben ze enkel een paar plafonds vervangen, al de rest is nog zoals in het begin.

Dan het volgende probleem. Ik kreeg en krijg nog altijd bijna geen warm water. En de verwarming slaat regelmatig uit. Nu weigeren ze dit te herstellen omdat ze beweren dat dit onder onderhoud valt en dat valt onder mijn verantwoordelijk ook. Maar zelfs als ik dat dan wil maken mag ik dit niet want mag de mazoutketel niet eens vervangen. Dus ze verplichten mij in de koude te zitten. Is dat woonrecht?

M. (11.02.05)


Brief aan burgemeester Smet van Beveren

Geachte heer Smet,

Bij deze wil ik met klem protesteren op de manier waarop er omgegaan wordt met de mensen en het patrimonium van Doel en omstreken.

Hoewel de havenbonzen bij elke gelegenheid rondbazuinen dat de containertrafiek in de lift zit en dat ze dringend het Saefthingedok nodig hebben, is dit tot nader order nog slechts een natte droom van deze heren. Het zal dan ook best bij een natte droom blijven, want voor vele anderen is deze droom een nachtmerrie!

Het is niet omdat deze zelfde heren nu reeds met het Saefthingedok leuren (Wij kunnen ook lezen en hebben ook internet…) dat dit dok er ook zal komen!!

Dus ik zie geen enkele reden waarom u zo openlijk een beslissing van de regering om Doel tot 2007 leefbaar te houden zo maar naast u neer legt. Gelden de wetten misschien enkel voor de kleine burger als hij met zijn fiets zonder licht rijdt?

De schijnheiligheid is werkelijk om misselijk van te worden. Enerzijds zegt u dat u voor een leefbaar Doel bent, en ondertussen stuurt u de mensen van het kastje naar de muur en worden huizen zodanig verwaarloosd dat ze binnen de kortste keren verkrotten en ideale beschutting voor ratten vormen. Is dit een dorp leefbaar houden?

Is een historische hoeve laten afbranden en invallen, waarop Beveren zijn erfgoed wil beschermen?

Is dit volgens jullie nog menselijk? Waar is het recht in dit land, als de gezagbeoefenaars zelf de afspraken aan hun laars mogen lappen en allemaal zwichten voor dictator Deckers? Waar is het recht voor de mensen in dit land als een natte droom van sommigen reeds genoeg is om honderden mensen te verjagen?

Ik zou dan ook met de grootste aandrang willen vragen om DIRECT werk te maken van de gemaakte afspraken en om het woonrecht uit te voeren; de leegstaande huizen te beheren als een goed huisvader en ze ter beschikking te stellen voor mensen die er willen komen wonen.

Als in de havenbonzen wakker worden en zien dat de realiteit anders is dan in hun droom, als het dok er niet komt, en deze kans is zeer groot, dan heeft u de vernietiging van een hele gemeenschap en een prachtig gebied op uw geweten. En voor wat?

Denk daar eens aan 60 jaar na….

K. D. S., Sint Gillis Waas (29.01.05)


Verdwenen dorp

Nieuwesluis (verdwenen dorp)
verdwenen van de kaart opgeslokt door haven en industrie
de brug die haar verbond
met twee bakkers, een slager de kruidenier, het café
en een blaffende hond.
zo staat het in mijn geest gegrift
met beelden die maar niet vervagen
of worden uitgewist.
tijd heelt alle wonden wordt beweerd,
maar juist met het ouder worden heb ik geleerd
worden deze herinneringen tegen je gekeerd.
nooit meer terug waar je vreugde en verdriet
tijdens je jeugd hebt gekend en achter liet.

Jacob W.L.Looij (15.09.04)


Steun

Geachte Heer Redacteur,

Ik heb me zeer veel belangstelling en met zeer veel aandacht uw blad Nieuws uit Doel gelezen, ik heb dan ook onmiddellijk 12 euro als steun op uw rekening gestort, als compensatie dat het me spijt dat ik mij niet als medewerker kan melden.

Ik ben zo vrij u volgende opmerkingen te maken: het is zeer moeilijk om uit uw tekst te kunnen opmaken wat tot heden toe in Doel is gerealiseerd om de toestand aldaar te verbeteren, hoeveel inwoners telt Doel nu die een vaste woonst hebben gevonden? Hoeveel inwoners? Waaraan wordt er nu gewerkt (en door wie) om de toestanden te verbeteren?
Door welke officiële organsiatie wordt u geholpen? Financieel en ook praktisch?
Over deze drie onderwerpen vind ik hier en daar wel een paar woorden maar te veel vermengd met andere gegevens, ik zou het beter vinden indien die onderwerpen zouden worden gehandeld onder speciale in hoodsletters gedrukte titels.

(...)

Ik wil u niet u niet verder lastigvallen en hoop wel eens per gelegenheid een bezoek te komen brengen aan Doel.

Met hartelijke groeten,

Line Lambert, Zwijnaarde
18.09.04


Doel moet blijven...

Beste

Voorbije weekend, heb ik de Eco-fietsroute gevolgd en de week daarvoor had  ik de kans om het Land van Saefthinge te bezoeken. Bij beide uitstapjes heb  ik het Belgische en Nederlandse polderlandschap met de fiets en de wagen  doorkruist en heeft de schoonheid en rust ervan mij getroffen. Het landschap  zag er net zo uit als de polder in de verhalen van mijn moeder, die  afkomstig is van Lillo, dat ook plaats heeft moeten ruimen voor de Antwepse  haven. Op Belgisch grondgebied is Doel en omstreken het laatste stukje  Belgische Schelde-polder, stroomafwaarts van Antwerpen, dat overschiet en  absoluut niet vergelijkbaar is met de polders stroomopwaarts langs de  Schelde.

Ik vind het jammer dat de geschiedenis zich herhaalt en op een zelfde onethische wijze als 40-50 jaar geleden. Het zal moeilijk worden om deze evolutie tegen te houden en de Wase polder definitief te vrijwaren, maar ik  hoop dat, ondanks dat ik zelf werkzaam ben in de haven, jullie slagen in: 
- verhinderen van verder uitbreidingsplannen
- het landschap en de natuur een beschermd statuut geven
- het landschap in oorspronkelijke staat herstellen

Veel succes

Jurgen Rombaut
05.05.04


Het is hun Doel

Ik las dat de Nederlandse Parlementsleden op bezoek zijn geweest
onderstaand heb ik hen geschreven.

Geachte heren Boelhouwer & Blom
Mijn vrouw en ik zijn onlangs ook in Doel geweest en hebben waarschijnlijk hetzelfde "enge" gevoel gekregen als u bekropen heeft. Alleen de gedachte al daar 's avonds over straat te moeten fietsen! De rillingen lopen je over de rug.
De bewoners van Doel hebben maar één doel en dat is hun Doel, en laat dat zo!
Om uw herinneringen op te frissen, er staan een aantal foto's van Doel op onze web-site www.vlint.net, misschien kunt u daar nog eens kijken hoe het er voor stond in oktober 2003, toen wij er waren met 13 maart 2004 een half jaar later met uw bezoek.
Laat uw bewustwording gelden en breng dit over naar uw Belgische collega's en schudt hen wakker.

Bedankt, hartelijke groet,

Richard & Yvonne Kwant, Hoofddorp (NL) (27.04.04)


Naar aanleiding van de berichtgeving rond het arrest ten gronde van de raad van state ivm Doel, stuurde ik vandaag dit als attachment bijgevoegd persbericht naar de nationale pers. Het handelt eigenlijk over onze strijd tegen een bedrijf in west-vlaanderen (Interlin te Beveren-Leie), maar omdat ik er jullie strijd ook in betrek vond ik het gepast om het ook naar jullie te sturen.

Ik wil hiermee ook zeggen dat wij jullie strijd steunen en dat wij alleszins weten dat jullie nog een lange en moeizame weg te gaan hebben. Jullie vechten tegen nog grotere belangen dan diegene waar wij tegen vechten, en ondanks het feit dat het gelijk in jullie kamp zit is dat nog geen garantie dat je het ook zult kunnen verzilveren. Blijf verder vechten, ook als de moed in jullie schoenen staat, want dat is wat jullie tegenstanders verwachten, dat je moegetergd zult opgeven. Wij krijgen alleszins van alle rechtbanken gelijk, tenminste toch 1 stuk van het bestuur van dit land dat correct werkt. Wel jammer dat alles daar zo traag verloopt.

Wij leven met jullie mee.


met vriendelijke groeten

namens vzwBeterLeefmilieu beveren-leie

Stefaan Calu, Beveren-Leie
internet: users.pandora.be/vzwBeterLeefmilieu

14.08.02 (lezersbrief bijgevoegd)


Hier een berichtje uit Kemzeke (Stekene). Als groen gemeenteraadslid ben ik geïnteresseerd in Doel 2020. Ik heb deze avond naar het VRT nieuws gekeken. Doel wordt terug dorp en rondom landbouwgebied. Alleen van Mechelen moet weer roet in het eten gooien. Ik ga contact opnemen inverband met het Agalev-standpunt nu . Ik wil weten hoe ver zij durven gaan. Hebben ze haar op hun tanden of niet . Ik ga dit van heel nabij trachten te volgen. Ik beloof niets maar ik sta achter Doel 2020.

Rudy Wittock, Agalev gemeenteraadslid Stekene
12.08.02


Geachte Doelenaren,

Door middel van het gedicht 'Het Doel voorbij' (zie bijlage) wil ik jullie, (zelf Vlaamse van geboorte), duidelijk maken hoe ik over de gang van zaken denk. Ik heb mijn emotie vastgelegd in een compacte tekst. Mijn gedicht heb ik voorgelezen op onze lokale radiozender: 'Omroep Zeeland'. Verder is het gepubliceerd in mijn tweede poëziebundel: "van Weemoed naar Deemoed", welke pas is verschenen. De recensies zijn lovend. De reacties op de radiouitzending, brachten ook heel wat teweeg, o.a. discussie en emotie onder onze plaatselijke bevolking. Men gaf me de suggestie iets direct met dit gedicht te doen.
Vandaar mijn brief: zouden jullie wat met dit gedicht kunnen doen? Zelf denk ik aan een eventuele publikatie in een dorpskrant, of ophangen in A-4 formaat in en rondom het dorp of daarbuiten?
Er zit veel emotie in, deze is het allerbeste weer te geven wanneer de schrijver het zelf voorleest. (ook nog een optie...). Wellicht kan ik mijn steentje bijdragen aan jullie noodkreet.

Het Doel voorbij

Vol vertrouwen klinkt de kerkklok
terwijl de malle molen draait
en de tijdgrens ongenadig nadert.

Scheldepolders schreien
mensen huilen.
Onnozele hunkering naar troost.

Schaduwspel van schepen
wijst Doel de wrange weg
naar de ondergang.

Wat is een mens nog waard
dat hij zal moeten vertrekken
van huis en haard?
Wat is de waarde van een dorp
dat de vervlogen eeuwen

levend begraven moeten worden?

De levensader van Antwerpen lokt en lonkt.

God nog aan toe:
hoe kan iemand ooit zichzelf dit
onvergeeflijke vergeven?


©Lutgarde Lievense-Nauts, Zoutelande (NL), 08.08.02


Geachte heer, mevrouw.

Afgelopen zondag was ik aanwezig op de Scheldewijdingsfeesten in Doel. De afgelopen drie jaar heb ik daar een gewoonte van gemaakt waarbij aangemerkt dient te worden dat het toch min of meer uit sympathie is met de situatie waar het dorp zich in bevindt. Ondergetekende is ook geabonneerd op de nieuwsbrief. Toen eerder dit jaar mij het nieuws bereikte dat de Scheldewijdingsfeesten dit jaar niét door zouden gaan was ik zéér teleurgesteld. Ik ben n.m. van mening dat op het moment dat men dáár mee stopt, dit min of meer een teken van overgave is.
Gelukkig is het e.e.a. dan tóch doorgegaan al was de animo (bezoekersaantallen, evenementen, podia etc.) beduidend minder dan in voorgaande jaren. Dit hangt uiteraard ook af van het maatschappelijk draagvlak onder de bewoners. Maar ik heb wél begrepen uit gesprekken ter plaatse afgelopen zondag dat dit ook berustte op veel onduidelijkheden. Bijvoorbeeld omdat mensen dachten dat het niét doorging en dat het op later tijdstip tóch doorging. Het aantal schepen b.v. in de haven was beduidend minder dan in de voorgaande jaren. Restaurant Saeftinghe was gesloten(?) en verder ben ik geschrokken van het feit dat er zóveel leegstand is in de dorpskern. Het feit dat Saxonia notabene dicht was was ook schrikken. Je vraagt je af hoe dat in de volgende jaren verder moet.
Ik hoop in ieder geval niét bergafwaarts al realiseer ik mij dat het geen gemakkelijke opgave is c.q. zal zijn. Verder hoop ik dat men reeds nu (vlak ná de feesten) pogingen zal ondernemen om wat betreft de feesten 2003 de rijen weer in het gelid te krijgen. Om er voor te zorgen dat er volgend jaar weer een volwaardig Scheldewijdingsfeest plaats zal kunnen vinden!
Ik wens U veel succes met alle inspanningen om het mooie dorp Doel voor de toekomst te behouden. Mijn steun heeft U in ieder geval!

Met vriendelijke groeten,

C.M. Stapper, Vlissingen, Nederland (07.08.02)


Een flinke proficiat voor jullie even koppig als gerechtvaardigd verzet !!!

Joannes Kesenne, 8200 Brugge (29.04.02)


Ik lees Standaard online en heb zonet de reactie van Jan Creve gelezen op de 'plannen' van o.a. Wivina de Meester. Even het volgende.  Ik ben iets langer dan 31 jaar luchtmachtpiloot geweest en dus vele malen over het Antwerpse havengebied gevlogen. Daarbij heb ik me steeds afgevraagd wat al die braakliggende terreinen op de Antwerpse linkeroever deden. Vanuit de lucht is het een kale vlakte zonder enige activiteit of begroeiing. Beeld u mijn verbazing in, toen ik enkele jaren terug hoorde dat men precies IN Doel wou gaan graven! Je moet al goed zoeken om het dorp in die zandvlaktes te vinden.
Een tip: als iemand van jullie ooit de kans heeft, stap in een vliegtuig(je) en ga eens kijken vanop zo een 500 m hoogte; het lijkt dan echt ongehoord dat men Doel weg wil. Misschien zouden luchtfoto's een aantal mensen tot bezinning kunnen brengen...
Goede moed gewenst en veel sterkte in wat mij een rechtvaardige strijd lijkt.

Wilfried Tersago (09.10.01)


Goeiedag,

Ik stuur u een berichtje als reactie op de jongste nieuwsbrief 'Nieuws uit Doel 10'. Even uitleggen: ik ben laatstejaars architectuurstudent aan het Henry Van de Velde-instituut te Antwerpen en ben samen met Olivier De Kersgieter bezig aan een afstudeerproject rond Doel. Als een van de mogelijke projecten werd ons namelijk door onze docenten Architectonisch Ontwerpen de vraag gesteld welke interessante alternatieven we konden bedenken voor het dempen van het 'nutteloze' Doeldok.

We zijn aan het denken gegaan, en de eerste fase, het globale ontwerp, is nu zowat afgerond. Voor alle duidelijkheid: het blijft hier een duidelijk fictief project want er is natuurlijk geen officiële vraag naar een dergelijk ontwerp. In grote lijnen komt het erop neer dat we de volumebuffer die tussen Doel en de containerterminal van het Deurganckdok zou worden opgetrokken willen doortrekken tot ergens in de helft van (de rand van) het Doeldok, en dat we daarachter (aan de kant van Doel) het water van het Doeldok ondiep willen doortrekken in de richting van de Doelse dorpskern, doorsneden door natuurlijk aangelegde 'pieren'.

Daardoor ontstaat er een ecologisch interessant water/moerasgebied waarin enkele gebouwen kunnen worden gezet (al dan niet drijvend -wat drijft is nooit verloren!) met zowel toeristische functies (poldermuseum, havenmuseum, kogge, watersportcentrum in het Doeldok,...), als functies voor de haven (congrescentrum,hotel,havencentrum, evenementenhallen,...),als functies voor de bewoners van Doel en de overige polderdorpen (cultureel 'polder'centrum, woningen,...).

Door een ecologisch waardevol gebied te creëren, waarin de haven enkele belangrijke representatieve functies heeft, zou het belang van het behoud van Doel en het polderlandschap wel eens aanzienlijk kunnen toenemen, en zou een definitieve halt kunnen toegeroepen worden aan de oprukkende haven. Als u graag meer uitleg hierover krijgt zullen wij u graag ons project eens voorstellen.

Waar het me echter nu om te doen is, is dat we nu, in een tweede fase, één van die gebouwen moeten kiezen en gedetailleerd ontwerpen. Ikzelf voel het meest om het 'poldercentrum/havencentrum'(educatief centrum ivm polders en haven + cultureel centrum van de polderdorpen) te ontwerpen, omdat daarin de hele problematiek eigenlijk samenkomt. Nu las ik dus in uw nieuwsbrief dat er 'steeds meer stemmen opgaan voor zo'n "toeristisch-educatief centrum over de polders en de havenontwikkeling op linkeroever", evt opgebouwd rond de opgegraven kogge. Ik zou graag weten hoe die vraag er echt uitziet en of er iemand al ideeën heeft wat dit centrum zoal zou moeten inhouden. Ik sta eigenlijk al een beetje achter met mijn tijdsschema dus ik zou graag heel snel meer informatie hierover krijgen, zodat ik dit project zo realistisch mogelijk kan maken.

vriendelijke groeten, tom vinck tomahawq@netscape.net 0486 31 70 91

(15.01.01)


Aan het college van burgemeester en schepenen van Beveren-Waas

Zwijndrecht, 10 december 2000

Geachte Heren,

Betreft : de havenuitbreidingen op Linkeroever, de nieuwe containerterminal en het mogelijke verdwijnen van Doel

Met de nieuwe bestuursploeg van Beveren vanaf 1 januari 2001, waait er hopelijk ook een nieuwe wind door het beleid van de gemeente. Ik bedoel dan het beleid ten aanzien van de deelgemeente Doel. In het verleden deed het gemeentebestuur veel te weinig inspanningen om het dorp Doel, zijn bewoners en de erom liggende polders en landbouwers te verdedigen en beschermen.

Het minste wat het gemeentebestuur had moeten doen, is een eerlijke, grondige en objectieve kosten-baten studie eisen vóór de aanleg van het Deurganckdok. Dit is volgens mij niet ernstig gebeurd, omdat alleen reeds op basis van zuiver economische argumenten, het dok niet op die plaats had moeten komen. Ik ben er immers van overtuigd dat een eerlijke kosten-baten analyse, waarbij rekening gehouden wordt met alle kosten en baten, negatief zou uitvallen voor het Deurganckdok!

We geven hier een opsomming van de kosten die gerelateerd zijn aan de aanleg van dit dok, waarmee niet of onvoldoende rekening wordt gehouden. Een aantal van deze kosten zijn wel moeilijk te kwantificeren, maar daarom nog niet minder reëel, zodat een kwantificering zich opdringt (zie bijlage waardering projecten).

  1. In de eerste plaats dient een degelijke vergoeding betaald te worden voor grond, boerderij en dieren, aan de landbouwers die onteigend moeten worden. Deze vergoeding moet voldoende hoog zijn, zodat deze landbouwers – als ze dit wensen – zich opnieuw kunnen vestigen als landbouwer in gelijkaardige omstandigheden. Bovendien moeten deze mensen begeleid worden bij hun hervestiging.

  2. Hetzelfde geldt uiteraard voor de burgers die hun woning reeds lang, en jaar na jaar, in waarde zien verminderen. Ook hun vergoeding dient hoog genoeg te zijn, zodat ze zich kunnen hervestigen in vergelijkbare omstandigheden. Zelfs dan veroorzaakt een gedwongen onteigening zeer veel menselijk leed, dat in de analyse moet worden betrokken!

  3. Verder zijn er uiteraard de infrastructuurwerken zelf. Dit zijn niet enkel de dokken en de kades, maar ook de toegangswegen voor auto’s, vrachtwagens en spoorwegen… Bovendien zal een bijkomende containerterminal, als hij succesvol zou zijn, zorgen voor bijkomende verkeersoverlast op bestaande, vaak reeds overbelaste wegen.

  4. Voor de ontvangst van steeds groter wordende megacontainerschepen, zal ook de Schelde steeds dieper moeten uitgebaggerd worden. De initiële en jaarlijkse kosten hiervoor worden ook steeds onderschat!

  5. Bovendien zorgt de steeds diepere uitbaggering van de Schelde ook voor een steeds groter wordend overstromingsgevaar stroomopwaarts. De extra maatregelen ter beveiliging tegen overstromingen, dienen minstens ten dele toegeschreven te worden aan deze megalomane projecten van de havenstad Antwerpen.

  6. Er is ook het blijvende verlies aan natuurwaarden, polders en open ruimten. Deze gebieden worden steeds schaarser in het overbevolkte Vlaanderen. Ook dit heeft een reële kost die moet verrekend worden.

Bovendien is er het uiteenrukken van de levensgemeenschap Doel. Er zijn immers reeds menselijke drama’s geweest, zoals de plotse dood van een aantal oudere bewoners van Doel na de fatale beslissing van de Vlaamse Regering op zwarte dinsdag 20 januari 1998. In februari 1998 stierven immers op enkele dagen tijd twee Doelenaars van ellende: de ene aan een hartstilstand en de andere door zelfmoord. Dat de verdere havenuitbreiding niet gewenst is door de bevolking bewijzen de 10.000 (tienduizend) bezwaarschriften, die hiertegen zijn ingediend, maar die door de politici worden genegeerd. Vervolgens klagen deze politici dat de burgers zich massaal afkeren van de "gevestigde" politieke partijen. "Democratisch" kan ik deze partijen niet noemen! Bovendien werd de beslissing voor de bouw van het Deurganckdok – met alle gevolgen – nog vlug genomen door een ontslagnemende regering.

Frank Pollet schrijft in zijn boek – "Doel, dorp aan de geldstroom" – dat de vraag: "Is Doel leefbaar naast het Deurganckdok?", een vraag is die nooit gesteld had mogen worden. De enige vraag die men (d.i. de politieke beleidsverantwoordelijken) zich had mogen stellen, is de volgende: "Is het moreel verantwoord een dok te graven naast een landelijk dorp?"

Naast het onderschatten van de kosten, is er een systematische overschatting van de baten. We geven slechts één voorbeeld: men spreekt graag over de creatie van bijkomende werkgelegenheid. Welnu, een containerterminal verschaft vooral werk aan vrachtwagen-chauffeurs, en de transportbedrijven ondervinden reeds vele jaren een nijpend tekort aan kandidaat chauffeurs. Deze problematiek zal hierdoor alleen maar erger worden, zodat ook dit zogenaamde voordeel, eerder een nadeel is! De vroegere beloften wat betreft werkgelegenheid op de Linkeroever, zij immers nooit gerealiseerd! Slechts een fractie van wat enkele decennia geleden werd voorspeld, is gerealiseerd wat betreft werkgelegenheid!

Een aantal zeer dure projecten op Linkeroever, die met belastinggeld betaald werden, bleken achteraf volledig nutteloos. Zoals bijvoorbeeld het Doeldok dat begin de jaren ’80 werd gebouwd, dat 5 miljard heeft gekost, en dat sindsdien nog nooit is gebruikt voor enige havenactiviteit! Ongeveer 40 % van de opgespoten gronden op de linkeroever of duizenden hectaren, worden niet gebruikt; talrijke boeren moesten hiervoor wel verdwijnen! Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat er in Zeebrugge (volgens Fernand Traen, voorzitter van het havenbestuur Brugge-Zeebrugge) nog een reservecapaciteit beschikbaar is voor honderdduizenden containers per jaar, aan kades die gemakkelijk bereikbaar zijn voor megacontainerschepen (1.000 meter containerkade en 16 meter waterdiepte)! Het wordt dringend tijd om de uitbreiding van de Antwerpse haven te situeren in een ruimere context, waarin ten minste ook de andere Vlaamse havens worden betrokken!

Er is dringend behoefte aan gezond verstand in dit dossier en aan een andere benadering van deze problematiek! De economie dient er immers te zijn voor de mens en niet omgekeerd! De leuze "on n’arrête pas le progress", volstaat niet meer als rechtvaardiging voor om het even welk project. Bovendien is open ruimte een zeer schaars goed in het overbevolkte Vlaanderen, waarmee zuinig moet worden omgesprongen! In 1969 – reeds meer dan 30 (dertig!) jaar geleden – schreef historicus Karel Van Isacker het volgende.

"Achter de dijk van de Schelde slingert een met riet omzoomde kreek door de tarwevelden. Honderd vogelsoorten zijn hier thuis. Soms wiekt een zwaan over het land. Tegen de avond, in het zachtere licht, vloeien kleuren en geluiden samen tot rust… Het is waarachtigheid. Hier kan men leven.

Maar deze schoonheid wordt nu vernield. Men heeft er bulldozers op los gelaten, omdat de Scheldedijk versterkt moet worden. Met de jaren kunnen de industrieën ook hier de zegen brengen van de betonnen welvaart.

Zo gaat het fataal verder, tot over een kwarteeuw onze levenshoek één smerig industriegebied zal zijn, waarin de volgende generaties een nieuwe vorm van artificieel bestaan moeten uitdenken…

Zeg ons niet dat de techniek onmisbaar is om het leven rijker te maken. Wij weten het ook. Wij weten dat de technische vooruitgang niet noodzakelijk de vernietiging betekent van de natuur, dat staal en beton perfect ingebouwd kunnen worden in een gaaf gebleven milieu…

Maar wanneer de techniek de mens wil binden aan de dwang van een ongeremde welvaart en zijn levensmilieu verwoest, is zij een dodelijke bedreiging geworden in plaats van een zegen. Dan is men een wereld van waanzin aan het bouwen, waarin de mens ten onder gaat aan het geweld dat hij ontketend heeft en niet meer kan beheersen."

Gelukkig is er ten noorden van Doel de Nederlands grens, zodat een verdere Antwerpse havenuitbreiding – zonder oorlog – niet mogelijk is. De nog ongerepte polders in Zeeuws Vlaanderen en het natuurgebied "Verdronken Land van Saeftinge" zullen dankzij deze landsgrens, hopelijk wel bewaard blijven.

Ik hoop dat er met het nieuwe bestuur echter ook een nieuwe wind waait door de betrokken gemeentebesturen, zodat het dorp Doel, de landbouwers in de streek, de nog overblijvende polders en de resterende natuurgebieden, gespaard blijven van verder onheil!

Naast het Deurganckdok – dat toch niet meer kan tegengehouden worden, maar waarnaast Doel nog perfect leefbaar blijft (zie "Leefbaarheidsstudie") – is er immers nog een veel grotere dreiging op komst. De volgende beslissing gaat immers over het Saeftinghedok, te graven op de plaats van het dorp Doel zelf! Hiertegen zouden ten minste alle politici van het Waasland zich krachtdadig moeten verzetten! Er is hier immers reeds genoeg onheil aangebracht onder het mom van het algemeen belang!

Graag had ik vernomen wat de verdere plannen zijn. De gemeente Beveren zou dringend stappen moeten ondernemen om het dorp Doel leefbaar te houden, zolang niet op een eerlijke en objectieve manier wordt aangetoond dat de verdwijning van Doel noodzakelijk is voor de welvaart én het welzijn van Vlaanderen. "The Devil’s doctrine", "What can be done must be done", heeft definitief afgedaan.

Een copy van deze brief wordt naar de Milieuraad verstuurd. Graag zou ik – bij voorkeur zowel van het gemeentebestuur, als van de milieuraad – een reactie ontvangen op mijn brief. Maar het is uiteraard nog veel belangrijker dat er nagedacht wordt over, en bij voorkeur zelfs rekening wordt gehouden, met mijn oprechte en goed bedoelde bezorgdheden. Dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten van een geëngageerd burger,

Frederik Van Hove, Neerbroek 127, 2070 Zwijndrecht


© 2008 Doel 2020