Persmededelingen 2009 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


Persmededeling Doel 2020, 2 januari 2009

Terugvallende groei in Antwerpse Haven kan niet zonder gevolgen blijven voor uitbreidingsplannen

Cijfers nemen laatste illusies weg rond realiteitszin over mogelijke aanleg Saeftingedok

Met de publicatie van de voorlopige cijfers voor het jaar 2008 door het Antwerpse Havenbestuur worden alle eerder gemaakte prognoses over de groei van Antwerpse Haven naar de prullenmand verwezen. Het valt te vrezen dat – eens de cijfers voor de maand december bekend raken – die jaarresultaten nog een stuk verder naar beneden moeten bijgesteld. De havenbestuurders gaan er bovendien zelf van uit er voor volgend jaar geen verdere groei meer te verwachten valt. Dat is niet zonder betekenis want het pleidooi voor een verdere havenuitbreiding ging juist uit van een constante groei voor de volgende jaren.

Dat de cijfers niet nog slechter zijn heeft te maken met een staking in Le Havre waar Antwerpen in de eerste maanden van 2008 van kon profiteren. Bovendien worden de cijfers opgesmukt door een reeks afgesloten contracten die eenmalig zijn. Anderzijds zal de impact van containerlijnen die Antwerpen voorbije maanden vaarwel zegden slechts vanaf volgend jaar merkbaar worden.

Daarmee lijken de laatste argumenten voor de aanleg van het Saeftingedok van de kaart. Maatschappelijk bestond er al geen draagvlak voor het superdok. Maar met de cijfers van het Antwerps Havenbestuur worden nu ook de economische argumenten onderuit gehaald. En dan hebben we het niet eens gehad over de financiering van het megalomane project.

In de Wase en Antwerpse regio zit niemand te wachten op nog maar eens een megalomaan project dat in het beste geval de laatste vrije ruimte opsoupeert en alleen nog méér transport, nog méér fijn stof creëert. De door het Havenbestuur vrijgegeven cijfers tonen aan dat de Antwerpse Haven met de beschikbare ruimte zonder problemen verder kan. Zelfs met een Deurganckdok dat momenteel maar ten dele is afgewerkt(!) en slechts voor een fractie wordt gebruikt is er voor de volgende jaren géén enkel capaciteitsprobleem. Het is een gegeven dat in de plannenmakerij rond een mogelijke uitbreiding van de Antwerpse Haven niet zonder gevolgen kan blijven.


Persmededeling Doel 2020, 9 januari 2009

Vlaamse overheid breekt nu ook al boerderijen af in Kieldrecht

Doel 2020 vraagt historische hoeves te sparen

In het kader van de Antwerpse Havenuitbreidingsplannen is in opdracht van de Vlaamse Regering nu ook begonnen met de sloop van boerderijen in Kieldrecht. Daar werd deze morgen met groot geweld een historische schuur platgelegd. Mogelijk al morgen start men in dezelfde straat met de sloop van de twee oudste boerderijen uit de regio.

De boerderijen in Kieldrecht die worden gesloopt liggen méér dan 10 km verwijderd van Doel maar er is een sloopvergunning afgeleverd omdat ze aan de rand(!) liggen van een tijdelijk(!) natuurcompensatiegebied dat er is aangelegd om vernietigde natuurwaarden in Doel te compenseren. Vandaag ging reeds een 19de eeuwse schuur tegen de vlakte. Hetzelfde lot staat het eeuwenoude Hof ter Walle te wachten en een andere historische hoeve. Het Hof ter Walle is de oudste bekende boerderij uit de streek. Als ‘toegift’ mag de 18de eeuwse woonst blijven staan maar… de 17de eeuwse schuur en het melkhuis worden wel gesloopt…

Wat de meerwaarde is van de afbraak voor het betreffende natuurgebied is een raadsel. De historische hoeven staan er al eeuwenlang en vormen juist een habitat voor verschillende zeldzame vogels. Vorig jaar maakten ze mee deel uit van het door het Davidsfonds georganiseerde hoeveweekeinde. Bovendien worden ze vermeld in verschillende naslagwerken. In het boek ‘Landelijk leven in Vlaanderen staan ze zelfs in de lijst van meest markante boerderijen in Vlaanderen…. En die boerderijen wil de Vlaamse Regering nu laten slopen. Daarmee lijkt de Vlaamse Regering tot ver buiten Doel een politiek van verschroeide aarde te voeren.


Doel 2020 vindt het bijzonder cynisch dat uitgerekend op een moment dat Kris Peeters ‘de boer op trekt’ hij de oudste boerderijen uit de Wase polders laat slopen zonder dat dit voor iets nodig is. Kris Peeters - en met hem de CD&V – mogen zich dan in woorden bekommerd tonen om de landbouw, het Vlaamse platteland, het Vlaamse erfgoed, in de feiten valt daar in de Wase polders niets van te merken. Het enige wat de partij hier teweegbrengt is woede bij de bewoners.

Doel 2020 dringt er bij minister-president Kris Peeters op aan dat deze politiek van verschroeide aarde definitief stopt. Doel 2020 vraagt aan CD&V, de partij van Kris Peeters dat de sloop van de historische hoeven in Kieldrecht NIET doorgaat. In het andere geval laat men ons geen andere keuze dan de volgende maanden duidelijk te maken waar Peeters en zijn partij écht voor staan als het gaat om het Vlaamse platteland, de landbouw of Vlaams erfgoed.Zie ook ons dossier Urgentieoproep voor uitstel van sloping van twee hoeves te Kieldrecht”


Persmededeling Doel 2020, 12 januari 2009

Doel 2020 bezet bedreigde historische hoeves in Kieldrecht

Vorige week startten slopers in opdracht van de Vlaamse Regering met de sloop van verschillende boerderijen in Kieldrecht. De boerderijen in Kieldrecht die worden gesloopt liggen méér dan 10 km verwijderd van Doel maar er is een sloopvergunning afgeleverd omdat ze aan de rand(!) liggen van een tijdelijk(!) natuurcompensatiegebied dat er is aangelegd om vernietigde natuurwaarden in Doel te compenseren.

Morgen start men met de sloop van twee historische boerderijen. Daaronder het eeuwenoude Hof ter Walle, de oudste bekende boerderij uit de streek. Als ‘toegift’ mag de 18de eeuwse woonst blijven staan maar… de 17de eeuwse schuur en het melkhuis worden wel gesloopt… De andere historisch belangrijke boerderij gaat volledig tegen de vlakte.

Om de afbraak te voorkomen zal Doel 2020 vanaf morgen beide boerderijen bezetten. Ondertussen doen wij een beroep op de verschillende verantwoordelijken en de vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, provincieraad en het Vlaams Parlement om deze zinloze afbraak te voorkomen. Doel 2020 herinnert er aan dat zelfs het gemeentebestuur van Beveren inzake de sloop van beide boerderijen negatief adviseerde. De bewonersvereniging verwacht dan ook van het gemeentebestuur dat het alles in het werk stelt om dit waardevol erfgoed veilig te stellen.


Persmededeling Doel 2020, 13 januari 2009

Vandalisering historische schuur onder bescherming van politie Beveren

Acties gaan morgen door

Deze middag bezetten leden en medestanders van Doel 2020 de twee historische hoeves te Kieldrecht die bedreigd zijn met sloop. In de late namiddag kregen wij bericht van mensen uit de erfgoedsector dat hun was bevestigd dat de verantwoordelijke overheid toch uitstel van sloop overwoog. Om die reden werd de bezetting tegen de avond tot een minimum teruggebracht.

Korte tijd later echter werd de bezetting van Oud Arenberg nr. 73 overrompeld door drie combi’s met agenten. Ondanks het feit dat de bezetters toestemming hadden van de bewoner werd de schuur én het erf (dat nog steeds bewoond is) manu militari ontruimd. Onder politiebescherming werd vervolgens een weg vrijgemaakt voor een bulldozer die de poorten van de 17
de eeuwse schuur ramde en een deel van de beplanking achteraan aan flarden reed. Als toetje werd het meubilair van de bewoner dat de bezetters van de schuur mochten gebruiken buiten opgesteld waarna het door de bulldozer werd platgereden… En dat alles… onder toezicht van politiecommissaris Van de Velde van Beveren. Die man bleek totaal ongevoelig voor het feit dat er nog volop onderhandeld werd over de toekomst van de schuur.

Deze actie had niets te zien met normale sloopactiviteiten maar was een stompzinnige wraakactie op mensen die niets anders doen dan opkomen voor het historisch erfgoed van hun streek. Afbreker Smet was trouwens nog geen half uur in de weer of hij kreeg inderdaad bevel van zijn opdrachtgever om zijn stompzinnige activiteiten te stoppen.

Naar we vernamen wil men de sloop toch nog “herbekijken” en zou de betrokken administratie morgenvroeg met de sloper aan tafel gaan zitten.

Het is duidelijk dat wij na de gebeurtenissen van vandaag niet het minste vertrouwen hebben in deze toezegging.

Morgenvroeg om 10u voeren wij opnieuw actie op het erf van Oud Arenberg nr. 73. Soetkin Collier, zelf afkomstig uit de Oude Arenberg zal dan de pers te woord staan.


Persmededeling Doel 2020, 14 januari 2009

Bezetting van historische hoeves hervat

Sloop voorlopig uitgesteld

Na de brutale vernielingen van gisteren in het Hof ter Walle hebben leden en medestanders van Doel 2020 deze morgen opnieuw actie gevoerd aan de twee historische hoeves in Kieldrecht die bedreigd zijn met sloop. Toen de aannemer toch een poging ondernam om met bulldozers op het erf te komen werd hem de toegang versperd door actievoerders. De politie kwam opnieuw tussenbeide maar er werd niemand aangehouden. De actievoerders van Doel 2020 kregen bovendien de bevestiging dat de sloopwerken voorlopig worden opgeschort.

Intussen heeft de actiegroep de hoeves weer bezet. En dat blijft zo voor de volgende dagen. Na de gebeurtenissen van gisteren willen de actievoerders ten allen prijze voorkomen dat de hoeves verder vernield worden.

Ondertussen krijgt de actie voor het behoud van de historische hoeves ruime weerklank in de Erfgoedwereld. Daar is een actie opgestart tegen de zinloze afbraak en voor het behoud van het unieke boerenerfgoed. Volgens de erfgoedactoren zijn de bedreigde boerderijen en schuren beeldbepalend in het omliggende landschap en zou hun afbraak een onherstelbaar litteken veroorzaken in het landschap. Volgens bouwhistorici die de voorbije dagen een dossier opstelden over de casus is in de aanloop naar de afbraak onvoldoende onderzoek uitgevoerd, met name naar de waarde van het onroerend erfgoed. Het vakgebied betreurt dat het pas onlangs op de hoogte werd gesteld en verzoekt nu dringend om nader onderzoek. De actie kreeg intussen de steun van verschillende universiteitsprofessoren en ging vanavond ook van start met een petitie. Die is te vinden op onderstaand adres:

"STEM TEGEN AFBRAAK OUDE HOEVES KIELDRECHT"
http://www.ipetitions.com/petition/kieldrecht

Er werd ook een urgentiedossier opgesteld door de bouwhistorici Toon Cappuyns en Steven Van den Borne. De tekst is te vinden op: http://www.doel2020.org/Teksten/doel2020/2009/2009-01-12 - Urgentiedossier voor uitstel tot sloping hoeves Kieldrecht.pdf

Prof Dr. Dries Tys, specialist archeologische landschappen en docent aan de Vrije Universiteit Brussel verklaart dat de boerderijen integraal en holistisch deel uitmaken van een organisch erfgoedlandschap. Hij is pas onlangs op de hoogte gesteld van het dossier en acht verder onderzoek naar de sites noodzakelijk.

Prof. Dr. Tim Soens, docent aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in de geschiedenis van landschap en landbouw in de Vlaamse kust-en Scheldepolders, verklaart dat het aantal intacte boerderijsites die nog getuigen van de grootschalige commerciële polderlandbouw tussen de 17e en vroege 20ste eeuw in het Vlaamse deel van de polderstreek erg beperkt is. Eveneens pas onlangs op de hoogte gesteld van dit dossier, acht hij verder onderzoek naar de bouwhistorische, landschapshistorische en archeologische waarde van deze sites voorafgaand aan sloping of materiële verstoring absoluut noodzakelijk.

Ir.-Arch. Drs. Christophe Van Gerrewey, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw Universiteit Gent: Het plan tot sloop van deze gebouwen is een onberedeneerd gevolg van een al te strikt doorgevoerde regel. Een natuurlandschap bestaat slechts bij gratie van de gebouwen waaruit en waartegen het zichtbaar is. Ook de eventuele organisatie van dit gebied als natuurreservaat, kan niet zonder architectuur - en niets leent zich daartoe, in een dergelijke context, beter dan een moderne verbouwing van bestaande historische architectuur.

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven betreurt dat beide gebouwen blijkbaar snel snel worden afgebroken, zonder de nodige tijd te reserveren voor het grondig bestuderen , opmeten en in kaart brengen van beide sites… Misschien is het aangewezen om in de nabije toekomst met een aantal partners rond de tafel te gaan zitten om te bekijken hoe we het waardevolle onroerende agrarisch erfgoed in de (Doelse) polders kunnen bestuderen en in kaart brengen, zeker wanneer dit met afbraak wordt bedreigd. CAG/ICAG wil hier zeker mee over nadenken.

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed was niet op de hoogte gesteld van het dossier. Het instituut drukte zijn bekommernis uit over het verdwijnen van dit deel van ons bouwkundig erfgoed maar wees erop dat het geen bevoegdheid heeft inzake de sloop van patrimonium.

Personen verbonden aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Vlaanderen worden op dit moment gemobiliseerd en hebben reeds hun interesse voor en bekommernis om de zaak uitgedrukt.


Persmededeling Doel 2020, 15 januari 2009

Opnieuw afbraak onder politiebescherming

Kris Peeters weigert gesprek met erfgoedwereld en academische wereld

Nadat gisteren de afbraakwerken aan de historische hoeves in Kieldrecht waren opgeschort was er enige hoop op een goed afloop. Die hoop werd nog versterkt toen de kabinetten van Peeters en Crevits lieten verstaan dat ze openstonden voor dialoog. Tevens verzekerde de burgemeester van Beveren aan ondergetekende dat hij zijn politie niet (meer) zou lenen om de sloper te ondersteunen. Hij garandeerde bovendien dat er op de site niets zou gebeuren vooraleer mij te contacteren…

Die beloften bleken niets meer dan praatjes. Deze morgen werden de bezetters door agenten van de burgemeester uit het gebinte van de schuur geplukt en vervolgens afgevoerd naar het cellencomplex van het politiekantoor in Beveren. Kort nadien werd een bijgebouw platgereden en is men begonnen met de ontmanteling van het dak van de schuur. Die werken gingen gans de dag door onder politiebescherming.

Ondertussen tekenden op 24 uur tijd 500 mensen de petitie voor het behoud van de hoeves. Ook in de erfgoedwereld en in de academische wereld klinken steeds luidere stemmen. Vandaag werd ook in het Vlaams Parlement - over de partijgrenzen heen - gepleit voor het behoud van de historische hoeves in Kieldrecht.

Voor Doel 2020 is het stuitend te moeten vaststellen hoe de minister-president elk gesprek blijft weigeren. Ook in een zo duidelijk dossier als dit. Ook met mensen die in dit dossier met kennis van zaken spreken. Wat Kris Peeters daarmee hoopt te winnen is een compleet raadsel. Maar daarmee weet Vlaanderen wel hoe de minister-president denkt over erfgoed en… over mensen die begaan zijn met hun omgeving.


Persmededeling Doel 2020, 16 januari 2009

Peeters wil toch gesprek met erfgoedsector over afbraak hoeves

Vanavond is de ‘Erfgoedgemeenschap Doel’ door kabinetschef Raf Suys in kennis gesteld van het feit dat minister Kris Peeters opdracht heeft gegeven aan de departementen Maritieme Toegang en de Vlaamse Landmaatschappij om een vergadering te organiseren met de erfgoedactoren die opkomen voor het behoud van de historische hoeves in Kieldrecht. Momenteel zijn ons geen verdere gegevens bekend.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat zo een gesprek enkel zin heeft als het brutale geweld waarmee dit historisch erfgoed nu wordt aangepakt onmiddellijk stopt. De schuur van Hof ter Walle kan nog gered worden maar dan moet de afbraak ook ophouden. Als Peeters het meent met zijn gesprek legt hij de werken dus stil. Alleen dan is een zinvol gesprek mogelijk.


Persmededeling Doel 2020, 16 januari 2009

Minister-president Kris Peeters geeft administratie opdracht tot organisatie gesprek over historische hoeves

Strijd voor behoud hoeves gaat onverminderd door

In het kader van de geplande sloop van de hoeves in Kieldrecht kregen betrokken administraties vanuit het kabinet van minister-president Kris Peeters vandaag opdracht een gesprek te organiseren met de Erfgoedgemeenschap Doel en verschillende specialisten uit de erfgoedwereld.

Doel 2020 werd ondertussen ook in kennis gesteld van het antwoord dat Kris Peeters in deze zaak gaf aan een Vlaams CD&V parlementslid. En wij citeren letterlijk:

“De natuurdoelstellingen die in het gebied moeten gehaald worden zijn niet die van een polderlandschap maar wel van een natte vegetatie die kansen moet bieden aan vogels uit een getijdengebied. Om verstoring te vermijden moet de menselijke activiteit in dat gebied dan ook minimaal zijn en zonevreemde constructies passen bijgevolg niet in dit toekomstig natuurgebied.” Peeters wees er tegenover dit parlementslid ook op dat de schuren nooit beschermd zijn en dat de afgelopen jaren hiervoor ook niemand een initiatief zou hebben genomen. Daarmee gaat de minister toch wel erg kort door de bocht. Op het nationale hoeveweekeinde van het Davidsfonds nu een jaar geleden stonden de hoeves juist omwille van hun bijzonder waarde in de kijker. En er is het negatief advies voor de sloop van de gemeente Beveren juist omwille van erfgoedredenen.

In het soort van ‘newspeak’ van Peeters worden eeuwenoude gebouwen dus “zonevreemde constructies” omdat ze aan de rand liggen van een (tijdelijk!!!) natuurgebied. De minister blijkt trouwens niet goed te weten waarover het gaat want Hof ter Walle ligt buiten het tijdelijk natuurgebied. Bovendien blijft het woonhuis staan, net als een recente hangar vlak bij het natuurgebied. Alleen de eeuwenoude schuur (waar géén menselijke activiteit plaatsvindt) moet weg…

De argumenten die de minister-president aanhaalt zijn duidelijk niet correct. Het zou bovendien van fair play getuigen mocht de minister-president in plaats van gemeenplaatsen te gebruiken ingaan op de argumenten die hem werden bezorgd door bouwhistorici en professoren van verschillende universiteiten. Ter zijner attentie werd over de betrokken hoeves een urgentiedossier opgemaakt. Maar blijkbaar is het te veel gevraagd om op die argumenten te antwoorden.

Momenteel zijn beide hoeves nog grotendeels intact. Ook de schuur van Hof ter Walle staat nog altijd recht. Vandaag werd ze ontdaan van de (eterniet) dakbedekking waardoor het unieke gebinte helemaal zichtbaar is geworden. De unieke schuur is nog te redden maar de tijd dringt. Ondertussen blijft de steun groeien. Op nog geen 2 dagen tijd ondertekenden al meer dan 700 mensen de petitie voor het behoud van de hoeves. www.ipetitions.com/petition/kieldrecht.

Het is nu aan Kris Peeters of hij kiest voor gesprek of het geweld van de bulldozers. Het is al te gemakkelijk de verantwoordelijkheid hierin af te schuiven op lagere administraties die geen enkel initiatief durven nemen. Praten wil ook zeggen dat de minister-president zijn gesprekspartners – nu toch niet de minste – au serieux neemt. En bereid is te luisteren naar de argumenten van professoren en erfgoedwerkers. In afwachting daarvan dient de sloop onmiddellijk op te houden. Praten met het mes op de keel leidt nooit tot oplossingen.


Persmededeling Doel 2020, 18 januari 2009

Ruime belangstelling voor historische hoeves in Kieldrecht tijdens voorbije weekeinde

Dinsdag a.s. nu toch gesprek over voorgenomen sloop

Dinsdag a.s. vindt in Brussel een overleg plaats tussen afgevaardigden van de Vlaamse Landmaatschappij en Maritieme Toegang enerzijds en vertegenwoordigers van de Erfgoedgemeenschap Doel en leden uit de academische wereld anderzijds. Dat overleg komt er uiteindelijk op vraag van het kabinet Peeters. Maar het is onduidelijk in hoeverre het kabinet wil ingaan op de argumenten uit de erfgoedwereld. Doel 2020 hoopt vooralsnog dat een vergelijk mogelijk is. Want ondanks de aangerichte schade van deze week zijn beide historische hoeves nog te redden. Het dak van de schuur van Hof ter Walle is weliswaar ontmanteld (de eternietplaten werden naar beneden gehaald) maar verder is de 17de eeuwse schuur nog intact.

Doel 2020 kreeg het voorbije weekeinde ook steun uit onverwachte hoek. Professionele rietdekkers uit de Noorderkempen hebben voorgesteld om - nu de eternietbedekking is verwijderd - de polderschuur opnieuw haar originele dakbedekking in riet te bezorgen. Daarmee zou de 17de eeuwse schuur haar oude glorie volledig kunnen herwinnen.

Afgelopen weekeinde kregen de bedreigde hoeves ruime belangstelling van sympathisanten en nieuwsgierigen overal uit Vlaanderen. Actievoerders hingen in de nok van de schuur ook een spandoek met daarop: “stop zinloze afbraak”. Iedereen gaat er van uit dat de afbraakwerken de volgende dagen stilliggen. En dat alvast tot na de gesprekken van komende dinsdag.

Ondertussen blijft de voorgenomen sloop reacties uitlokken. En de internetpetitie die opgestart werd vanuit de erfgoedwereld haalde op enkele dagen tijd al méér dan 900 handtekeningen bij elkaar.


Persmededeling Doel 2020, 20 januari 2009

Sloop historische hoeves in Kieldrecht wordt stopgezet

Deze morgen vond in Brussel een spoedoverleg plaats over de geplande sloop van de historische hoeves in Kieldrecht. Dat overleg kwam er uiteindelijk op vraag van het kabinet Peeters na een week van acties. Aan de vergadering werd deelgenomen door de Vlaamse Landmaatschappij en de dienst Maritieme Toegang, de Erfgoedgemeenschap Doel en prof Soens van de universiteit Antwerpen.

Afgesproken werd dat de sloop wordt gestaakt. De volgende drie maand zal er onderzoek worden gedaan naar de historische relevantie van de hoeves in Oud Arenberg 71 en 73. Wat er daarna zal gebeuren is nog onduidelijk.

Voor Doel 2020 hebben de vele reacties van deze week aangetoond dat men in Vlaanderen zijn buik vol heeft van de blinde afbraakwoede die Doel en de omliggende polders nu al enkele jaren teistert. Dat wordt niet alleen bevestigd door de bijzonder scherpe reacties uit de academische wereld en de erfgoedwereld, maar evengoed door het feit dat een internetpetitie voor het behoud van de hoeves op enkele dagen tijd méér dan 1000 handtekeningen verzamelde. Met de zinloze afbraak van eeuwenoude hoeves die perfect passen in het omliggende landschap, is ook voor de man in de straat duidelijk een grens overschreden.

Doel 2020 reageert voorzichtig optimistisch. Het feit dat minister-president Peeters uiteindelijk heeft ingestemd met dialoog in plaats van bulldozergeweld wordt door de bewonersvereniging gezien als een positief signaal. Naar wij hopen is dat een beginpunt, geen eindpunt.


Persmededeling Doel 2020, 20 januari 2009

Doel 2020 vandaag op Vlaanderen in Actie

Ook op de startdag van Vlaanderen in Actie in Hasselt was Doel 2020 present. Niet om te protesteren. Wel om ons standpunt toe te lichten aan de aanwezige ondernemers.

Doel 2020 neemt de uitnodiging die minister-president Kris Peeters vandaag aan àlle Vlamingen richtte alleszins ter harte. Ja, ook de Doelaars willen meebouwen aan een Vlaanderen voor 2020. Niet het Vlaanderen van steeds groter, best en méér, maar een Vlaanderen op maat van de mens.

In die zin verscheen vandaag in Hasselt ten aanzien van ondernemers en politici op de lichtreclame in de zaal de boodschap: “Omdat Doel ook in 2020 nog een doel is”. De minister-president mag er op rekenen dat we er hem aan zullen blijven herinneren.


Persmededeling Doel 2020, 26 januari 2009

Morgen dinsdag sloopwerken in Doel

Bewoners voeren opnieuw actie om sloop te stoppen

Nadat eerder de slopingswerken aan twee historische boerderijen in Kieldrecht zijn opgeschort werden vandaag de sloopwerken in Doel hervat. Dat gebeurt in het centrum van het dorp. Totaal onaangekondigd en willekeurig.

Vandaag vonden naast voorbereidingswerken ook al feitelijke sloopwerken plaats aan het vroegere restaurant Saeftinge. Uitgerekend een gebouw dat de kunstenaarsgemeenschap van Doel graag had opgeknapt voor tentoonstellingen en evenementen…

Om die reden zal de kunstenaarsgemeenschap van Doel samen met bewoners morgen dinsdag actie voeren. De manier waarop men in Doel met mensen omgaat is een rechtsstaat onwaardig. Wij zullen morgen dan ook een gepaste boodschap brengen aan minister-president Peeters. En de afbraakwerken onmogelijk maken.

Afspraak dinsdag om 11u stipt ter hoogte van restaurant Saeftinge (hoek van de Engelse Steenweg en Scheldemolenstraat).


Persmededeling Doel 2020, 27 januari 2009

Actievoerders leggen afbraakwerken in Doel opnieuw stil

Doelenaars vragen behandeld te worden als mensen

Actievoerders hebben deze morgen actie gevoerd tegen de hervatting van de afbraakwerken in Doel. Rond 11 uur verschaften ze zich toegang tot de werf, klommen op de kranen en ontrolden verschillende spandoeken. Daarop werden de werken stil gelegd. De politie kwam ter plaatse maar greep niet in.

Vorige week waren de afbraakwerken aan twee historische hoeves in Kieldrecht opgeschort nadat er een volle week actie was gevoerd tegen de sloop. De hoeves mogen voorlopig blijven staan. Maar waarschijnlijk zijn mede hierdoor de afbraakwerken in Doel hervat.

De actie vandaag kreeg mede ondersteuning van de kunstenaarsgemeenschap in Doel en Kunstdoel. Die nemen het niet dat de voormalige tramstatie – het latere restaurant Saeftinge – zonder meer tegen de vlakte wordt gegooid terwijl er uit kunstenaarskringen al verschillende aanvragen werden gedaan om het gebouw ter beschikking te stellen voor kunstevenementen en plaatselijk talent. Eva Van Thulden van Kunstdoel kondigde aan dat zij een actie start om het maatschappelijk middenveld te mobiliseren tegen de zinloze afbraak in Doel.

Ook de bewoners in Doel zijn allerminst te spreken over de hervatting van de afbraak. Die gebeurde opnieuw onaangekondigd(!) en willekeurig vanaf 6u deze morgen. En dat in dorp dat officieel nog altijd woongebied(!) is en waar nog enkele honderden mensen wonen.

Voor Doel 2020 is met deze nieuwe afbraakwoede de maat vol. Minister-president Peeters heeft geen enkel concreet plan over wat er op termijn met Doel moet gebeuren. Maar toch laat hij er de bulldozers huizen en gebouwen afbreken die nog perfect te renoveren zijn. Anderzijds blijven een aantal krotten in Doel onaangeroerd… een toch wel erg merkwaardig toeval.

Minister-president Peeters mag daar dan smalend over doen maar Doel telt nog altijd enkele honderden inwoners. ‘Oude’ (autochtone) én ‘nieuwe’ Doelenaars. Mensen die een huis huren van de Vlaamse overheid maar ook mensen die als eigenaar(!) nog àltijd in hun eigen woning wonen. In tegenstelling met de minister-president maken zij het onderscheid tussen oud en nieuw niet. Al wat zij vragen is een minimum aan respect en een behandeling als
mensen. Misschien kan Kris Pëeters daar in het kader van zijn ‘Vlaanderen in Actie’ toch eens over nadenken.


Persmededeling Doel 2020, 28 januari 2009

Afbraakwerken in Doel vandaag hervat en weer stilgelegd

Actievoerders hebben vandaag voor de tweede dag op rij de afbraakwerken in Doel stilgelegd. In de voormiddag was er nogal wat politieaanwezigheid in Doel maar de actievoerders lieten zich niet zien. In de loop van de namiddag werd de werf bezet door een twintigtal actievoerders van Doel 2020. Die klommen op de kranen, ontvouwden spandoeken en kookten soep op de rupsbanden van de bulldozers. De geïmproviseerde nieuwjaarsreceptie trok aardig wat kijklustigen en sympathisanten. De politie kwam ter plaatse maar trad niet op waarna de aannemer het - kort na 16 uur - voor bekeken hield.

Doel 2020 zal ook de komende dagen doorgaan met dit soort van waarschuwingsacties. De bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat er in een dorp afbraakwerken van deze schaal kunnen plaatsvinden terwijl er op géén enkele manier gecommuniceerd wordt met de bewoners. Voor de Vlaamse overheid lijkt het wel of er geen Doelenaars bestaan.

Intussen blijkt nu dat de sloopvergunning voor restaurant Saeftinge is afgeleverd op 8 januari van dit jaar en het document op 13 januari bij de gemeente Beveren is toegekomen… In vergelijking met een aantal krotten in Doel die al jaren onaangeroerd staan is er hier toch wel bijzonder snel tot de actie overgegaan. Vooral omdat burgers vanaf de datum dat het document op de gemeente wordt ingeschreven (in ons geval dus 13 januari), nog 30 dagen tijd hebben om tegen de sloop in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat men door de bijzondere snelle uitvoering van de sloop een mogelijk beroep heeft proberen voorkomen, maakt duidelijk wat de Vlaamse rechtsstaat waard is in Doel…

Ook de waarschuwende woorden van een CD&V-premier over de verruwing van de samenleving en de politiek, klinken in het licht van wat de Vlaamse CD&V-premier momenteel doet in Doel wel bijzonder hol…

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er van een opruiming van Doel geen sprake meer kan zijn. Los van de ethische kant ontbreken daartoe in het huidige klimaat ook de economische en financiële argumenten. Doel 2020 vraagt dan ook aan de minister-president om een verdere escalatie te vermijden en eindelijk aan tafel te gaan zitten met de bewoners. Omdat Doelenaars ook mensen zijn.


Persmededeling Doel 2020, 30 januari 2009

Een alternatief voor Doel

Erfgoedgemeenschap Doel stelt publicatie voor

De hervatting van de afbraakwerken in Doel zorgde afgelopen dagen opnieuw voor heel wat commotie. In Doel zelf neemt de spanning tussen de slopers en bewoners hand over hand toe. Maar ook buiten Doel is het onbegrip tegenover de actie van de Vlaamse overheid groot. Om die tegenstelling te overstijgen lanceert de Erfgoedgemeenschap Doel een toekomstplan 'Hub Doel-Lillo'. Een alternatief dat zachte waarden (erfgoed, horeca, natuur, stilte, open ruimte, toerisme,...) verbindt met harde waarden (haven, industrie, ...) en daardoor economische meerwaarde creëert. De verzorgde publicatie werd deze middag in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Doel voorgesteld aan de pers.

Het toekomstplan 'Hub Doel-Lillo" krijgt brede steun van de erfgoedwereld in Vlaanderen en Nederland. Dat blijkt uit talrijke reacties van mensen uit de academische wereld en de erfgoedwereld die de publicatie voorafgaand inzagen. Eén citaat, van Roel During, Assistent Professor, Belvedere Leerstoel aan de universiteit van Wageningen:


"… erfgoed lijkt niet of nauwelijks inpasbaar in de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Waarden die samenhangen met functionaliteit en efficiëntie lijken te prevaleren boven waarden als diversiteit en authenticiteit. De toekomst wordt tegenover het verleden geplaatst en het erfgoed staat in de weg. Het manifest HuB Doel-Lillo doet een dappere poging om deze onvruchtbare antithese uit de weg te ruimen en verwijst daarbij naar de positieve ervaringen met het Belvedere denken in Nederland. Met veel waardering heb ik hier kennis van genomen en wil de inhoud van dit manifest van harte aanbevelen aan bestuurders, burgers en planners/ontwerpers. Het roept op tot het zoeken naar nieuwe compromissen in oude tegenstellingen, en die compromissen…. die passen in onze cultuur."De Erfgoedgemeenschap Doel speelde twee weken geleden een belangrijke rol in het behoud van de historische hoeves te Kieldrecht. Ook inzake het dorp Doel wil zij een brugfunctie vervullen tussen overheid, bewoners en erfgoedactoren. Zij hoopt dat deze publicatie daartoe een aanzet kan zijn.

Een directe link naar de digitale versie van de publicatie vindt u hier. Verdere info: Erfgoedgemeenschap Doel: Johan De Vriendt, 0479-99 06 71.


Persmededeling Doel 2020, 4 februari 2009

Toenemende politieke twijfel over Saeftingedok

Afbraak Doel moet onmiddellijk stoppen

Volgens de eerste schepene van Beveren, Luc Maes (VLD) zal de aanleg van het Saeftingedok heel wat nadelen met zich meebrengen. Ook en vooral mocht het project een succes worden... De extra trafiek die dit zou meebrengen kan de regio onmogelijk aan. Zelfs niet met een Oosterweelverbinding. Volgens Maes moeten we zelfs uitkijken dat de regio in de toekomst niet “het Charleroi van Vlaanderen” wordt. Maes is niet de eerste VLDer die brandhout maakt van het Saeftingedok. Dat deed voor hem ook al Filip Anthuenis. Nieuw is echter dat Maes zich met een open brief richt tot de top van zijn partij en de VLD-ministers in de Vlaamse Regering.

Terzeldertijd stelt de schepene voor om in Doel “een New Energy Valley” tot stand te brengen. Het is het dertiende idee in een dozijn over wat er nu eigenlijk in Doel moet gebeuren. En daarmee de treurige illustratie van het complete gebrek aan een duidelijke visie voor de Antwerpse Linkeroever. Zou het niet juist getuigen van visie om éérst grondig na te denken over wàt men in Doel wel of niet wil gaan doen en daar naar te handelen. In plaats van in het wilde weg een historisch dorp af te breken om daarna te denken over wat men met de vrijgekomen ruimte kan gaan aanvangen?!

Vandaag werd – naar gewoonte: totaal onaangekondigd – om 6u ’s morgens begonnen met de afbraak van een twee verdiepingen tellend appartementsblok in Doel. Het werd eenvoudigweg kapotgestampt op enkele uren tijd. Gevolg: oorverdovend lawaai en stofwolken over het ganse dorp. Is dit dan écht de normale gang van zaken in het Vlaanderen van 2009? Realiseert men zich dan niet dat er nog altijd enkele honderden mensen (legaal!) wonen in Doel? Dat daar kinderen en ouden van dagen bij zijn? Is minister-president Peeters dan echt de mening toegedaan dat de Doelenaars die nog in Doel wonen dit zelf hebben gezocht? Dat men totaal geen rekening moet houden met deze mensen gewoon omdat ze het liefst in hun dorp (dat nog altijd woongebied is!) blijven wonen.

Afgezien daarvan zou de spectaculaire terugval in de groei van de Antwerpse Haven de Vlaamse overheid juist moeten aanzetten tot voorzichtigheid. Er is géén maatschappelijk draagvlak voor de vernietiging van het dorp Doel. Er zijn evenmin economische of financiële argumenten. Om die redenen moet de afbraak van Doel onmiddellijk stoppen. En moet er grondig nagedacht worden over àlle mogelijkheden. Een aanzet daartoe werd vorige week nog gegeven door de Erfgoedgemeenschap Doel met haar publicatie over ‘een dorp in de haven’. Het zou wel bijzonder respectloos zijn tegenover de academische wereld mocht in de huidige context dit document zomaar van tafel geveegd worden
.


Persmededeling Doel 2020, 5 februari 2009

Getouwtrek rond De Doolen in Doel gaat verder

Ondanks beslissing van ministerie wil burgemeester uitzetting jong koppel doorzetten

Enkele maanden geleden ontstond heel wat commotie toen bleek dat de gemeente Beveren probeerde om de concierge van De Doolen (het voormalige schoolgebouw in Doel) te laten uitzetten. Dat pand – eigendom van de gemeente - is al sinds 2000 in gebruik van de vzw Vrijbuiter. Die knapte niet alleen de gebouwen op maar fungeerde voorbije jaren ook als gastheer voor tal van culturele verenigingen en scholen uit het ganse land. Samen met andere verenigingen uit Groot-Beveren werden er bovendien tal van culturele activiteiten georganiseerd. Sommige met een uitstraling tot ver buiten de regio.

Sinds de vzw er met toestemming van de gemeente zijn intrek nam was het pand steeds bewoond door een concierge. Maar met de intrek – vorig jaar - van Doelenaar Kevin De Mey en zijn vriendin Cindy bleek er plots een probleem. De gemeente weigerde Kevin in te schrijven en bedong via de rechtbank van Dendermonde ‘op eenzijdig verzoekschrift’ zelfs een uitzetting(!). Die “dringende” uitzetting bekwam het college in oktober van vorig jaar. Begin december 2008 wilde de advocaat van de gemeente Beveren die beschikking ook laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De gemeente had namelijk aan haar advocaat laten uitschijnen dat het hier om een zaak van ‘krakers’ ging en had met geen woord gerept over het bestaande contract tussen de vzw en de gemeente. Zowel advocaat mr. Scheers als de gerechtsdeurwaarder vielen uit de lucht toen de advocaten van de vzw Vrijbuiter dreigden met een dagvaarding van het college van burgemeester en schepenen. De “dringende” uitzetting werd afgeblazen en de advocaat van de gemeente vroeg bedenktijd aan de advocaten van Vrijbuiter.

Ondertussen liep er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een beroepsprocedure tegen de weigering tot inschrijving door de gemeente Beveren. Vorige week bevestigde het ministerie dat Kevin en Cindy dienen ingeschreven te worden in de gemeente Beveren op het adres van De Doolen. Direct daarna gaf het college van burgemeester en schepenen opdracht aan de gerechtsdeurwaarder het jonge koppel toch uit te zetten. En dat ondanks de gevraagde ‘bedenktijd’. Een uitzetting bovendien uit een huis waar de gemeente nog altijd een contract voor heeft lopen… Dat men zich daarbij schuldig maakt aan contractbreuk met de wettige gebruikers van het pand in Doel is blijkbaar bijzaak. Maandag a.s. moet gerechtsdeurwaarder De Belder de uitzetting uitvoeren.

De advocaten van de vzw kregen intussen de opdracht om burgemeester Van de Vijver te dagvaarden. De dagvaarding werd betekend en de zaak komt normaal gezien volgende woensdag voor.

Vraag waar iedereen in de regio mee blijft zitten is wel of burgemeester Van de Vijver écht niets belangrijkers te doen heeft? Dat het gemeentebestuur bij de rechtbank een beschikking vastkreeg op ronduit valse gronden roept heel wat vragen op. Maar dat het gemeentebestuur zoveel tijd, geld en energie investeert in het uitzetten van twee jonge mensen; in het bestrijden van een initiatief waar in de regio alleen maar positieve dingen over te vertellen zijn, dat is méér dan onbegrijpelijk.


Persmededeling Doel 2020, 11 februari 2009

Kris Peeters geeft foutieve informatie aan Vlaamse parlementsleden

Doel 2020 wil gesprek met kabinet

In antwoord op een schriftelijke vraag van Dirk De Cock over de met sloop bedreigde historische hoeves in Kieldrecht geeft minister-president Kris Peeters fundamenteel verkeerde informatie. De minister verdedigt de keuze voor afbraak van de historische hoeves omwille van de ligging van de hoeves in een natuurgebied. Maar dat klopt niet.

De boerderijen die in der minne werden verworven liggen in het ene geval (Oud Arenberg 71)
niet midden in maar vlak bij een druk bereden weg aan de rand(!) van het natuurgebied Putten-West. In de andere gevallen liggen betrokken boerderijen (dus ook het zéér waardevolle Hof ter Walle op Oud Arenberg 73) zelfs volledig buiten het natuurgebied Putten-West. Putten-West werd indertijd zodanig uitgetekend dat alle hoeves buiten het gebied vallen …én bewoning zou mogelijk blijven voor wie niet in der minne wilde verkopen. De voorgenomen afbraak heeft dus in tegenstelling met wat de minister beweert niets te zien met de realisatie van het natuurgebied.

Volgens Kris Peeters bevestigen recente monitoringgegevens van 2008 dat er in de buurt van de hoeves minder nesten van weidevogels zitten dan in de rest van het natuurgebied… Heeft de minister het al ooit meegemaakt dat er méér weidevogels zitten op een boerenerf of aan de rand van een weg dan midden in een weiland? Dit zijn ronduit belachelijke argumenten. Dat men daarbij (bewust) voorbij gaat aan de ecologische waarde van het oude boerenerf omdat o.m. zwaluwen niet passen in ‘het plan’ van de minister is méér dan veelzeggend.

Uit de rest van het antwoord blijkt vooral een groot gebrek aan cultuurhistorisch inzicht. Van het eeuwenoude Hof ter Walle wil de minister-president namelijk het “hoofdgebouw” laten staan maar de andere even oude bijgebouwen (waaronder de oudste schuur uit de regio) wil hij wél laten afbreken….

Waarom voor de realisatie van een tijdelijk natuurgebied een definitieve afbraak van eeuwenoude gebouwen nodig is die buiten dat natuurgebied liggen heeft de minister in zijn antwoord niet verteld.

Voor Doel 2020 betreft het hier géén details. Vanuit de Erfgoedgemeenschap Doel en vanuit de academische wereld kreeg de minister de voorbije weken correcte én volledige informatie doorgespeeld. Waarom gaat hij daar dan op géén enkel moment op in? Waarom geeft hij aan een Vlaams parlementslid foutieve informatie?

Doel 2020 vraagt aan minister-president Kris Peeters dat hij de dossiers over Doel en de polders ernstig neemt. Historisch erfgoed is té belangrijk om er zich van af te maken met nattevingerwerk. Mensen zijn dat evenzeer. Dat kan Kris Peeters niet blijven negeren. Om die reden wil Doel 2020 dan ook een dringend onderhoud met het kabinet van de minister-president.


Persmededeling Doel 2020, 20 februari 2009

Kris Peeters in Beveren onder zware politiebescherming

12 actievoerders Doel 2020 in cel

Donderdagavond 19 februari was minister-president Kris Peeters in Beveren te gast om het gloednieuwe winkelcomplex De Warande te openen. Die gelegenheid grepen enkele tientallen actievoerders van Doel 2020 aan om luidkeels te protesteren tegen de afbraakpolitiek van Kris Peeters in Doel. De actievoerders hadden spandoeken mee en affiches met de slogan “geen stem voor dorpsmoordenaars”. Met fluitjes maakten ze bovendien de toespraken van burgemeester Van de Vijver en de minister-president onverstaanbaar. De politie die massaal aanwezig was greep bijna onmiddellijk in. Verschillende manifestanten werden hardhandig opgepakt en er werd ook gebruik gemaakt van pepperspray. In totaal belandden 12 actievoerders in de cel.

Doel 2020 is niet te spreken over de aanpak van de politie. Niet alleen trad die bijzonder hardhandig op tegen vreedzame manifestanten. De arrestanten werden ook nog eens vastgehouden van 19u tot nà 3 uur vannacht. En dat terwijl het openingsfeest van de Warande al om 22u was afgelopen.

Naast bulldozergeweld krijgen vreedzame manifestanten er nu ook nog eens nodeloos politiegeweld bovenop.

Voor Doel 2020 blijft het onaanvaardbaar dat Kris Peeters in Beveren de feestneus komt opzetten terwijl enkele kilometers verder in een deelgemeente van Beveren diezelfde Kris Peeters de bulldozers laat uitrukken en de mensen verjaagt. Doel 2020 neemt het niet dat de minister-president ook de dialoog met bewoners, academici en erfgoedmensen uit de weg blijft gaan. In die zin vormt de actie van donderdagavond het startsein van een (gratis) kiescampagne die wij de volgende maanden zullen voeren. Voor het behoud van leefbare dorpen en tégen zinloze dorpsafbraak.Persmededeling Doel 2020, 20 februari 2009

Doel 2020 protesteert tegen valse beschuldigingen van burgemeester Van de Vijver

Doel 2020 neemt het niet dat de burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver de actiegroep beschuldigt van graffiti op verschillende openbare gebouwen in Beveren. Dat gebeurde deze namiddag door de burgemeester aan de hand van een persmededeling. Als de burgemeester bewijzen heeft voor zijn uitspraken moet hij daar maar mee voor de pinnen komen. In het andere geval houdt hij beter zijn mond.

Maar blijkbaar is de burgemeester zo gefrustreerd over de toenemende kritiek op zijn houding omtrent Doel en de polders dat àlle middelen goed zijn om de Doelenaars en hun medestanders te raken. De manier waarop hij gisteren zijn politie inzette tegenover vreedzame manifestanten laat zien tot wat Van de Vijver in staat is: ongelimiteerd geweld (met inbegrip van pepperspray!) en een aanhouding die compleet buiten proportie stond tot de feiten (8 uur lang… dus tot 3u ’s nachts). En dat tegenover mensen die niets anders doen dan hun mening uiten…

Van de Vijver weet zéér goed dat het onderkladden van openbare gebouwen niet tot de actiemiddelen van Doel 2020 behoort. Integendeel. Wat wij aan de burgemeester vragen is niets meer dan dialoog met de inwoners van een deel van zijn gemeente. Maar zelfs dat is te veel gevraagd voor deze burgemeester. Van de Vijver mag er op rekenen dat wij hem aan zijn verantwoordelijkheden zullen blijven herinneren. Wettelijk. En ook als hij dat niet leuk vindt.


Persmededeling Doel 2020, 4 maart 2009

Opnieuw historisch erfgoed tegen de vlakte in Doel

Doel 2020 verdenkt Vlaamse Regering van bewuste vernieling

Vandaag werd in Doel gestart met afbraakwerken in de Camermanstraat. Ondanks het feit dat nog overal in het dorp puin ligt van eerdere afbraakwerken en verschillende krotten onaangeroerd blijven staan wordt opnieuw een historisch pand tegen de vlakte gegooid. Ditmaal gaat het om een herenhuis uit de Napoleontische periode dat dienst deed als dokterswoning.

Het is één van de imposante dokterswoningen die herinneren uit de periode dat schepen die Antwerpen aandeden voor Doel in quarantaine gingen. In de gevel bevinden zich ook enkele kanonsballen die dateren uit 1839 toen de Nederlandse vloot vanop de Schelde Doel beschoot. Dat dit prachtige gebouw nu gewoon wordt afgebroken illustreert opnieuw de complete respectloosheid van de Vlaamse Regering en in het bijzonder van haar minister-president tegenover het historisch erfgoed in de streek.

Na de commotie rond de geplande afbraak van twee historische hoeves in Kieldrecht was er nochtans de belofte van Kris Peeters aan academici en aan de erfgoedwereld om een inventaris op te maken van het onroerend erfgoed in de regio. Maar tot wat dient dit als men ondertussen de belangrijkste historische gebouwen tegen de vlakte gooit?

Doel 2020 verdenkt de Vlaamse Regering ervan dat zij bewust een onleefbare situatie creëert in Doel en de directe omgeving. Dat gebeurt door systematisch en onaangekondigd steeds in andere straten, op andere plaatsen, huizen af te breken. En door in eerste instantie die huizen af te breken die nog in goede staat zijn of historisch belang hebben.

Er is voor deze handelswijze géén enkel argument voor handen. Met de plannen van een Saeftingedok wordt alleen nog gelachen. En niemand in de Vlaamse Regering heeft een concreet idee over wat er in de plaats van het afgebroken Doel kan komen. En toch gaat men door met afbraak. Toch gaat men door met tegen de mensen te zeggen dat ze eind augustus hun dorp moeten verlaten. Omdat dit ‘beslist beleid’ is. Kan het nog kortzichtiger?

Dit ‘beslist beleid’ van de Vlaamse Regering geldt trouwens alleen voor wie een huis huurt… Want de horeca mag in het afgebroken Doel ook na eind augustus blijven doorwerken. En de eigenaars in Doel (nog altijd twaalf gezinnen in de dorpskern) kàn men niet verdrijven omdat men in een woongebied niet kan onteigenen… Kan iemand van de Vlaamse Regering, kan de minister-president ons bijgevolg duidelijk maken wat de logica, de zin is van dit alles?

Doel 2020 vindt het veelzeggend dat op haar herhaalde vraag tot gesprek en dialoog tussen bewoners en Vlaamse Regering of met het kabinet Peeters, zelfs geen antwoord komt. Hebben de mensen in Doel en de polders rond Doel dan geen recht om te weten waarom zij worden verjaagd? Zijn de mensen in Doel en de polders rond Doel voor de minister-president dan écht waarde-loze en rechteloze mensen? Of ontbreekt het de Minister-president gewoon aan argumenten?

Minister-president Kris Peeters heeft zich maandenlang opgeworpen als de voorvechter van de dialoog tussen de gemeenschappen. Misschien dat hij – nu die dialoog mislukt is – wat tijd kan vrijmaken om in dialoog te gaan met mensen uit zijn eigen Vlaamse gemeenschap. Die vragen namelijk niet liever.


Persmededeling Doel 2020, 8 maart 2009

Kan Kunst bulldozers stoppen?

KunstDoel wil van Doel openluchtmuseum maken

Terwijl afgelopen vrijdag Kris Peeters zijn campagne startte onder de slogan ‘Vlaanderen wacht niet…” rukten in Doel de bulldozers weer uit. Ditmaal in de historische Camermanstraat waar een historische dokterswoning uit de Napoleontische periode en het voormalige restaurant ’t Paviljoentje werden ontmanteld. Het Vlaanderen van Kris Peeters kan duidelijk niet wachten met vernielen. Zoals de minister-president het stelt “Doelgericht. Voelbaar”. KunstDoel doet daarom een ultieme poging om deze waanzin te stoppen. Dat gebeurt met een drievoudige solidariteitscampagne waar zich nu ook een aantal vooraanstaande beeldende kunstenaars mee hebben verbonden. Met dat "artistieke statement" hoopt Kunstdoel de Vlaamse overheid alsnog te overtuigen om de zinloze vernieling van Doel te stoppen.

1. KunstDoel Inside (beeldende kunst)

In april komen een aantal vooraanstaande beeldende kunstenaars -- Jan Van Imschoot, Koen van den Broek, Guillaume Bijl, Luc Tuymans, Fred Bervoets, Jan Decleir, Ria Pacquée, Mitja Tusek, en Guy Van Bossche -- naar Doel om bij Doelenaars thuis rechtstreeks op een binnenmuur een werk te maken en de woning zodoende symbolisch bescherming te bieden tegen afbraak.

2. KunstDoel Outside (beeldende kunst)

Dit project beoogt leegstaande panden in de dorpskom te beschermen door voor alle ramen twee-dimensionale kunstwerken te plaatsen. De kunstenaars worden symbolisch "voogd" van de woningen die ze bewerken. Kunst wordt ingezet tegen het meedogenloze bulldozerbeleid van de overheid dat resterende bewoners moet intimideren en uit hun dorp verjagen.

3. Bedichting van Doel (poëzie)

Dichtend Vlaanderen en Nederland schrijven gedichten voor Doel, die overal in het dorp zullen opgehangen worden.

KunstDoel verwacht dat deze drievoudige solidariteitscampagne voldoende maatschappelijke deining zal teweegbrengen opdat de Vlaamse kiezer zich op 10 juni zal herinneren welke partijen en politici achter dit hardvochtige en in de huidige context absoluut zinloze afbraakbeleid zitten. Het gaat hier niet om de sloop van huizen, maar om de amputatie van een stuk van ons collectief historisch en cultureel geheugen.

Meer info: www.kunstdoel.net

eva van tulden (0498/511.047)
voorzitter KunstDoel vzw


Panorama vanop het dak van het gevandaliseerde Camermanhuis, Camermanstraat 35 (Foto: Richard De Nul)
Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel, 9 maart 2009

Erfgoedgemeenschap Doel eist grondig en allesomvattend erfgoedonderzoek in Doel en de polder

Maatschappij Linkeroever spot met Erfgoedwaarden en Erfgoedwerkers

De Erfgoedgemeenschap Doel en polders is geschokt door de handelswijze van de Maatschappij Linkeroever en zijn directeur Daan Schalck. Eerder vandaag ontkende de Maatschappij Linkerscheldeoever bij monde van Daan Schalck dat er vandaag een historisch herenhuis onder de sloophamer moest verdwijnen in Doel. Nochtans werden er in opdracht van Schalck voorbije dagen wel al grondige vernielingen aangericht aan het pand. De ontkenning van Schalck kwam er n.a.v. de bezettingsactie die deze morgen startte. Daarbij houden tien jeugdige actievoerders al een ganse dag een statig herenhuis van rond 1800 bezet. Wat zij vragen voor betreffend pand en andere historische gebouwen in Doel is een degelijk erfgoedonderzoek.

De Maatschappij tracht hier op een schalkse en achterbakse manier de goedgemeente te bedriegen. Wanneer zij het echt goed voorheeft met erfgoed stopt zij onmiddellijk met alle afbraakwerken, laat zij het sloopmateriaal (containers, kranen, e.d.) weghalen,laat zij officieel weten dat de afbraakwerken stil liggen en voert zij overleg. Daarvan is echter niets te merken. De mededeling van Daan Schalck dat het erfgoedonderzoek de afbraakwerken niet mag vertragen spreekt boekdelen. De mededeling dat door de actie van jonge actievoerders het herenhuis dan maar zal afgebroken worden zonder erfgoedonderzoek zegt àlles over de ware bedoelingen van Schalck. Wat is de reden dat dit Herenhuis plots – en zo rap als mogelijk – moet verdwijnen? Van wat staat het in de weg? Waarom moet de intacte Camermanstraat aangepakt worden als er in Doel nog echte krotten rechtstaan en er overal nog puin ligt dat moet opgeruimd? Het ware ongetwijfeld een goede zaak mocht de heer Schalck dit kunnen verduidelijken.

De Erfgoedgemeenschap is betrokken bij het overleg rond de erfgoedwaarde van de historische hoeves in de Oud Arenbergpolder te Kieldrecht. Bij de start van dit overleg werd beslist het onderzoeksveld te verruimen tot al het bedreigd bouwkundig erfgoed van de streek. Daar hoort dus ook Doel bij. De huidige economische situatie maakt bovendien dat er géén enkele reden is tot een overhaaste afbraak.

Wat het bedreigde pand betreft. Het historische herenhuis is opgetrokken in empire stijl en is vooral belangrijk omwille van zijn intacte interieur. Het stucwerk is formidabel. De oude schouwen zijn helaas geplunderd. De bomen in de weelderige tuin dateren uit 1800 en hebben daarom erfgoedwaarde. Maar de tuin wordt momenteel gebruikt door de afbreker als een stort. Is het dat wat de ex-historicus Daan Schalck bedoelt met erfgoedonderzoek?

Uit voorgaande blijkt dat de Maatschappij niet beseft wat erfgoed is. Zowel het empirehuis als het intacte 17de eeuwse stratenpatroon van het unieke Scheldedorp behoren daartoe. Daarom eist de EGD niet alleen een allesomvattend erfgoedonderzoek. Zij eist ook een dringend overleg met alle betrokken instanties en actoren.

Johan De Vriendt
namens Erfgoedgemeenschap Doel


Persmededeling Doel 2020, 12 maart 2009

Actievoerders leggen ganse dag werken stil in Doel

Actievoerders hebben vandaag een ganse dag de werken stilgelegd in Doel. Sedert begin deze week werd er actie gevoerd voor het behoud van het historische huis Camerman in de Camermanstraat in Doel. Ondanks een herhaalde vraag daartoe van actievoerders en bewoners blijft de Vlaamse overheid echter elke dialoog weigeren. Gisterennamiddag werden twee andere huizen in de Camermanstraat in opdracht van de Vlaamse overheid zwaar toegetakeld door de aannemer. Om die reden hebben wij vandaag àlle verdere werkzaamheden verhinderd. De aannemer kwam deze morgen ter plaatse maar moest onverrichterzake terugkeren omdat alle kranen geblokkeerd stonden door actievoerders. Herhaalde pogingen om toch de werken te starten leverden niets op. Later op de dag kwam de politie ter plaatse. Die controleerde de identiteit van de actievoerders maar greep niet in. De aannemer heeft klacht ingediend.

Voor Doel 2020 blijft het onaanvaardbaar dat de overheid zonder één enkel argument huizen afbreekt in een dorp dat nog altijd op de kaart staat als woongebied. Dat men straten afbreekt waar nog altijd mensen wonen (huurders én eigenaars). Daarmee laat men ons géén andere keuze dan actie te blijven voeren. Doel 2020 hoopt nochtans dat het gezond verstand het de volgende dagen mag halen. Met andere woorden dat minister-president Kris Peeters kiest voor de dialoog ipv het huidige bulldozergeweld. Tot dan blijven de gebouwen in Doel bezet en gaan de acties door.


Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2009

Actievoerders Doel 2020 blokkeren opnieuw werken

Politie geeft (tijdelijke) garanties rond afbraak woningen

Actievoerders van Doel 2020 bezetten deze morgen opnieuw twee met afbraak bedreigde woningen in de Camermanstraat in Doel. Daarbij kregen zij ondersteuning van Vlaams parlementslid Jos Stassen en andere leden van Groen! die in de Camermanstraat een ontbijt organiseerden.

Even kwam het tot een opstootje toen de aannemer toch met de werken wou starten en hekkens begon te plaatsen. Maar de actie maakte elke sloopactiviteit onmogelijk. Rond 9u kwam een deurwaarder in opdracht van de Maatschappij de nodige vaststellingen doen over de blokkering van de werken. Later kwam ook de milieudienst van Beveren ter plaatse. Gevolgd door de politie van Beveren die met 5 combi’s naar Doel kwam en de Camermanstraat volledig afsloot met hekkens. Uiteindelijk kwam het (onder het oog van de camera’s) tot een vergelijk. Daarbij werd door de commissaris van politie aan de actievoerders gegarandeerd dat vandaag enkel asbesthoudend puin wordt geruimd en er niet wordt gesloopt. De milieudienst van Beveren gaf bovendien de verzekering dat voor wat de asbestbehandeling betreft volgens het boekje wordt gewerkt. Onder die voorwaarde werd besloten de actie voor vandaag voorlopig op te schorten.

Voor Doel 2020 zijn de gebeurtenissen van voorbije dagen de bevestiging van wat al herhaaldelijk werd aangeklaagd. Namelijk, dat - eens de camera’s verdwenen zijn - bij de afbraak tal van onregelmatigheden plaatsvinden. En dat de Maatschappij Linkerscheldeoever de afbraken zo organiseert dat ze maximale schade aan het dorp en het dorpsgezicht teweeg brengen. Daarbij worden in eerste instantie de meest waardevolle panden aangepakt. En héél duidelijk die straten geviseerd waar nog huiseigenaars wonen of mensen die zich duidelijk uitspreken voor het behoud van Doel. De werken starten ook steeds onaangekondigd… De bewoners mogen telkens aan den lijve ondervinden waar er afgebroken wordt, welke straten worden afgesloten. Voor directeur Daan Schalck van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn duidelijk àlle middelen gepermitteerd. Ook als de volksgezondheid in gevaar is. Ook als er valse verklaringen moeten afgelegd. Dat daarbij niemand in de Vlaamse Regering tegen reageert is onbegrijpelijk. Want wat in Doel momenteel gebeurt, is nergens anders in Europa denkbaar.


Persmededeling Doel 2020, 24 maart 2009

Rechter legt dwangsom op aan actievoerders in Doel

Doel 2020 protesteert tegen politiestaatmethodes in de kantoren van de Maatschappij Linkerscheldeoever

Deze morgen werd bij deurwaardersexploot kenbaar gemaakt dat protest tegen de sloop van woningen in Doel vanaf nu zal worden beboet met 2.500 euro per actievoerder per dag. Met een maximum van 25.000 euro per dag…

Gedurende méér dan twee weken hielden actievoerders in de Camermanstraat in Doel huizen bezet om te voorkomen dat ze gesloopt worden door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Deze morgen hadden actievoerders opnieuw postgevat op de daken van de woonsten. De aannemer had benevens de politie ook een deurwaarder meegebracht die meedeelde dat de Maatschappij op eenzijdig verzoekschrift een vonnis heeft bekomen bij de rechtbank van Dendermonde die de actievoerders een dwangsom oplegt tot maximum 25.000 euro per dag…

Dat de Vlaamse overheid andermaal haar toevlucht neemt tot de rechtsfiguur van het ‘eenzijdig verzoekschrift’ is een illustratie van het compleet gebrek aan argumenten bij diezelfde overheid. Gedurende méér dan een jaar vragen de bewoners van Doel en de verschillende actiegroepen om een open dialoog rond het dossier Doel. Om gesprek. Daar is ook alle reden toe want over een verdere havenuitbreiding waar nu het dorp Doel ligt bestaat géén enkel concreet plan. Huizen en historische gebouwen worden er dus afgebroken voor drie keer niets. Zinvolle en uitgewerkte alternatieven zijn er wel. Maar zelfs praten of nadenken daarover is blijkbaar te veel. Op de herhaalde vraag aan minister-president Kris Peeters om dialoog komt zelfs geen antwoord… In de plaats daarvan wordt de politie afgestuurd op vreedzame actievoerders, worden straten onaangekondigd afgesloten en bedingt onze eigen overheid vonnissen zonder dat de tegenpartij kan gehoord worden.

Nadat deze morgen de deurwaarder kennis gaf van het vonnis werd de straat door politieagenten afgesloten met twee meter hoge hekkens. Een kraan begon onmiddellijk met de afbraak van het voormalige restaurant het paviljoentje. Daarbij vloog het puin naar alle kanten en werd ook een electriciteitskabel gebroken. Zoals gebruikelijk was de veiligheidscoördinator opnieuw nergens te bespeuren. Maurice Vergauwen, de voormalige veldwachter in Doel, die recht over de te slopen huizen woont werd letterlijk opgesloten in zijn eigen huis met de straat aan twee kanten afgesloten met hekkens en twee agenten voor de deur…

Een tiental actievoerders trok vervolgens naar de zetel van de Maatschappij Linkerscheldeoever in Beveren maar directeur Daan Schalck was nergens te bespeuren. In de kantoren werden twee zakken puin uit Doel achtergelaten. Doel 2020 is alleszins niet van plan om zich de mond te laten snoeren. Wat momenteel in Doel gebeurt grenst aan het criminele. En dat zullen we blijven aanklagen. Dwangsommen of niet.


Persmededeling Doel 2020, 6 april 2009

Doel 2020 zal afbraakwerken in Doel opnieuw stilleggen

Vorige week werden bij de afbraak in de Camermanstraat verschillende electriciteitskabels geraakt. Daardoor werden bij voormalig veldwachter Maurice Vergauwen die in de Camermanstraat woont, verschillende huishoudtoestellen en de telefoon vernield.

Ondertussen wil men weer aan een nieuw huis beginnen afbreken. En dat terwijl halfafgebroken huizen en de puinhopen op andere plaatsen blijven liggen.

Het zijn de zoveelste incidenten op rij die duidelijk maken dat voor de Vlaamse overheid mensen van géén tel zijn in Doel. Doel 2020 zal daarom op maandagmorgen 6 april opnieuw de afbraakwerken stilleggen. De Vlaamse Regering geeft ons géén andere keuze.


Persmededeling Doel 2020, 13 april 2009

Brandstichting in Doel

Gisterenavond werd in Doel op twee verschillende plaatsen brand gesticht. Daarbij gingen containers en een kraan van afbraakwerken Smet in vlammen op. Zes brandweerwagens en twee politiecombi’s kwamen ter plaatse. ’s Nachts voerde de politie nog een inval uit in gemeenschapshuis De Doolen. Dat leverde echter geen aanwijzingen op. Verschillende inwoners werden ondervraagd maar daar bleef het ook bij. Doel 2020 distantieert zich van de acties.

Brandstichting behoort niet tot de actiemethodes van Doel 2020. Wij hebben steeds gekozen voor een kordate maar tevens geweldloze actie. En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Met de gebeurtenissen van afgelopen nacht is intussen wél duidelijk geworden hoe het optreden van de Vlaamse overheid sommige mensen tot pure wanhoop drijft. Doel 2020 heeft afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd voor dit soort escalatie. Gedurende maanden hebben wij de Vlaamse overheid gevraagd om dialoog met de bewoners in Doel. Als antwoord op die vraag heeft de Vlaamse overheid van Doel een soort van oorlogsgebied gemaakt waar de inwoners zo goed als rechteloos zijn.

Maandenlang worden de mensen van Doel nu al bestookt met aangetekende brieven over het einde van hun “woonrecht”, met de aankondiging van het “definitieve” einde van hun dorp. Dat daar géén enkele juridische onderbouw voor bestaat zal minister-president Kris Peeters worst wezen. Voor hem moet iedereen het dorp verlaten hebben tegen 1 september. Maar een plan over wat er dan wel moet gebeuren in Doel bestaat er niet. Afbraken vinden steeds onaangekondigd plaats. Zelfs als het aanpalende huis bewoond is. Straten worden onaangekondigd afgesloten. Vreedzame actievoerders worden bedreigd met dwangsommen van 2500 euro per dag. En om de haverklap wordt het dorp overspoeld met politie, eenvoudig omdat de inwoners hun dorp niet zomaar willen laten afbreken. Nochtans, Doel is woongebied. Nog altijd. En de bewoners hebben er in principe dezelfde rechten als gelijk waar in Vlaanderen. Alleen doet onze eigen Vlaamse overheid alsof dat niet het geval is.

Doel 2020 zal dus geweldloos verzet blijven voeren. Dat is tegenover een overheid die alle regels van de rechtsstaat aan haar laars lapt niets meer dan onze democratische plicht.


Persmededeling Doel 2020, 14 april 2009

Afbraak bedreigt dinsdagmorgen eerste Kunstdoel-projecten

Doel 2020 zal - ondanks dwangsommen - werken opnieuw stilleggen vanaf 6.30u

Dinsdagmorgen willen de slopers in Doel het voormalige Hotel Europe en een belendend pand slopen. Daarvoor werd vrijdag reeds een deel van de straat afgezet. Doel 2020 zal die sloop opnieuw proberen voorkomen. En dat met dakbezettingen en de instelling van een cordon sanitaire rond het aanwezige werfmateriaal.

Gisteren en vandaag werden de twee bedreigde panden in de Camermanstraat onder voogdij genomen door kunstenaars van het Doel-Outside project.

Jelle Geudens, Diederik Jeangout en Nils Bogaerts van St.-Lucas Antwerpen adopteerden het rijhuis naast Hotel Europe. Hun werk sluit aan bij de opvatting dat Doel niet zomaar bestaat uit enkele koppige bewoners. ‘Het vriendelijk verzet bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden, interesses, leeftijden en woonplaatsen. Het is een groep mensen van overal ter lande, en zelfs daarbuiten. Die idee van breed verzet kan je mits goede wil ook terugvinden in ons werk.’

Catharina De Laedt heeft via haar man Michel een band met hotel Europe. Zijn oom Albert heeft in het gebouw gewoond voordat het een hotel is geworden. Hij lag tevens aan de basis van de VVV van Doel. Albert is een 20-tal jaar geleden overleden (in Doel), maar zijn echtgenote leeft nog. Catharina en Michel zijn, voordat ze beslist hebben aan KD-Outside mee te doen, met de weduwe gaan praten en zij vond het fantastisch dat er nog steeds mensen bereid gevonden worden om voor het behoud van Doel te blijven opkomen.

Ondertussen begint wat zich in Doel afspeelt hoe langer, hoe meer de vorm aan te nemen van wat zich voordoet in totalitaire regimes. Ook daar wordt vreedzaam protest in de kiem gesmoord, wordt kunst gezien als een bedreiging, gaat men dialoog uit de weg en worden mensen tot complete wanhoop gedreven.
Tegenover de zinloze afbraakacties van de Vlaamse overheid zien wij ons verzet als een democratische plicht. Met de actie van dinsdag zullen we ervoor zorgen dat het fysiek onmogelijk wordt de huizen in de Camermanstraat af te breken. Wij zullen bovendien (letterlijk) een dam opwerpen tegen het bulldozergeweld.


Persmededeling Doel 2020, 16 april 2009

Doel 2020 aangenaam verrast door pleidooi minister-president Kris Peeters

Cijfers Antwerpse Haven illustreren zinloosheid verdere havenuitbreiding

Doel 2020 is aangenaam verrast door het pleidooi van Kris Peeters voor een warm, sociaal en open Vlaanderen. Want daarmee zit de minister-president volledig op dezelfde golflengte als het actiecomité. De pas vrijgegeven cijfers over de resultaten van de Haven van Antwerpen maken bovendien duidelijk dat een verdere havenuitbreiding ten koste van het dorp Doel en de omliggende polders compleet zinloos is geworden.

Doel 2020 ijvert sedert zijn ontstaan - nu 12 jaar geleden - voor een Vlaanderen waar mens en gemeenschap centraal staan. Voor een economie ten dienste van de mens en havens die in harmonie leven met hun omgeving. Die laatste idee werd met betrekking tot de Haven van Antwerpen concreet uitgewerkt in de publicatie
Hub Doel-Lillo. Een concept dat naadloos aansluit bij Peeters pleidooi voor een warm, sociaal en open Vlaanderen.

Een concept ook dat aan belang wint nu de Haven van Antwerpen te maken krijgt met een nooit geziene terugval. 20% minder omzet tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar wil zeggen dat de afwerking van het Deurganckdok waarschijnlijk nog jàren op zich zal laten wachten. En dat een nog verdere havenuitbreiding (met eventueel een bijkomend superdok) wel helemaal zinloos is geworden. In die zin vormt het pleidooi in
Hub Doel-Lillo voor harmonie tussen haven en polder, haven en Scheldedorp een bijzonder actueel alternatief. Dat niet alleen omdat ze gedeeld worden door de minister-president himself maar ook omdat de zachte waarden die erin worden gepromoot een belangrijke economische meerwaarde kunnen vormen.

Kris Peeters maakte vandaag bij de voorstelling van zijn boek duidelijk dat hij nog altijd gelooft in de dialoog. In de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Doel 2020 maakt dan ook graag van de gelegenheid gebruik om de minister-president uit te nodigen voor een dialoog met de meest bedreigde gemeenschap in zijn eigen Vlaanderen. Een gemeenschap van 200 zielen die nu dagdagelijks door politie en bulldozers wordt belegerd in haar eigen dorp. Maar niets liever wil dan te kunnen leven in een warm, sociaal en open Vlaanderen waar er - in plaats van al dat overheidsgeweld - vooral ruimte is voor ‘dialoog’. De bewoners van Doel zullen de komende dagen de nodige inspanningen doen om de dialoog met de Vlaamse overheid op te starten. We hopen dat de minister-president het niet alleen bij woorden laat en de uitgestoken hand ook aanneemt.

De brochure Hub Doel-Lillo kan u hier downloaden.Persmededeling Doel 2020, 17 april 2009

Nederlands kabinet schrapt ontpoldering Hertogin Hedwigepolder

Vlaamse Regering staat met de billen bloot

Er komt geen ontpoldering in Zeeland om de natuur van de Westerschelde te herstellen. Dat heeft de Nederlandse ministerraad vanochtend besloten. Die beslissing heeft verregaande gevolgen voor Vlaanderen. Het project dat Nederland schrapt vormt namelijk een onverbreekbaar geheel met de ontpoldering van Prosperpolder (ten noorden van Doel). Daar heeft men echter niet gewacht op de beslissing in Nederland. De boeren en eigenaars die er woonden werden er vorig jaar onteigend en ook de werken werden er reeds opgestart. Met een ongekende verwoesting van een van de mooiste polders tot gevolg. Allemaal zinloos dus. Het is een zoveelste illustratie van het wanbeleid dat plaatsvindt op de Linkerscheldeoever.

Volgens een advies van een commissie onder leiding van VVD'er Ed Nijpels zou het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder en de Belgische Prosperpolder, beiden ten noorden van Doel, op de grens van Nederland met Vlaanderen de beste optie geweest zijn. Die stelling werd mee ingegeven door het feit dat het project (ook het Nederlandse deel) volledig zou betaald worden door Vlaanderen. Het kabinet Balkenende kiest nu voor een plan van de Zeeuwse waterschappen om buitendijkse schorren aan te leggen. Het draagvlak voor ontpoldering is volgens het kabinet te gering. Daarmee staat de regering van Kris Peeters opnieuw met de billen bloot.

Voor Doel 2020 laten deze gebeurtenissen opnieuw zien met welke kortzichtigheid en onnodige voortvarendheid de Vlaamse regering te werk gaat in Doel en de omliggende polders. De beslissing van de Nederlandse regering toont ook aan dat het ànders kan. Dat het beleid wél rekening kan houden met de gevoeligheden van een regio.

Doel 2020 hoopt dat deze zoveelste miskleun op rij minister-president Peeters eindelijk tot bezinning kan brengen. De bewonersorganisatie roept ook de lagere overheden (provincie en gemeente) in Vlaanderen op om het stilzwijgen te doorbreken en opnieuw te kiezen voor de mensen van de regio. In de plaats van vage, megalomane plannen die uiteindelijk onuitvoerbaar blijken.


Persmededeling Doel 2020, 1 mei 2009

Sloop van huizen in Doel is onwettig

Hof van Beroep in Gent verbiedt elke verdere sloop in Doel. De zaak gaat terug tot 3 september 2007 waarbij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op eenzijdig verzoekschrift het verbod had opgelegd nog woningen in Doel te (laten) slopen en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500.000,00 Euro per inbreuk. Op 18 januari 2008 werden de vorderingen van de inwoners van Doel door dezelfde Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde afgewezen. Een arrest van het Hof van Beroep d.d. 30 april 2009 vernietigt deze beschikking en legt opnieuw een sloopverbod op. Daarmee volgt de rechtbank de stelling van de Doelenaars en hun advocaten Mr. Matthias Storme en Mr. Igor Rogiers dat de sloop in een woongebied – en dat is Doel nog altijd – onwettig is. Doel 2020 betreurt dat - in tegenstelling met de belofte die de advocaten van de Maatschappij Linkerscheldeoever eerder deden – niet gewacht is met de sloop tot deze procedure definitief voorbij was. Het had veel menselijke ellende kunnen vermijden.

Want de manier waarop de voorbije maanden werd gesloopt in Doel, blijft vragen oproepen. Vanwaar al die haast voorbije maanden bij de Vlaamse overheid terwijl er géén enkel project op tafel ligt?

Waarom werden de voorbije maanden systematisch de meest waardevolle en historische huizen vernietigd terwijl men de krotten tot op de dag van vandaag overeind heeft laten staan? Waarom werden systematisch in de nog ongeschonden straten in Doel huizen in de (bewoonde) huizenrij weggeslagen? Terwijl men met een minimum aan hinder én moeite (echte vervallen) huizen had kunnen slopen aan de rand van het dorp. Wie heeft eigenlijk opdracht gegeven om elke morgen opnieuw vanaf zes uur ’s morgens - zonder wat voor waarschuwing dan ook aan de bewoners – (bewoonde) straten af te zetten als gold het een staat van beleg?

Sedert de sloopwerkzaamheden begonnen is het aantal onregelmatigheden en overtredingen niet meer te tellen. Dat gaat over vernietiging van nesten van beschermde vogels, geknoei met asbest, het in gevaar brengen van bewoners, tot en met schriftvervalsing door de voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever Peter Deckers. Waarom is hier tot op de dag van vandaag niets tegen ondernomen? Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze beschamende, ronduit onmenselijke aanpak?

Op de Internationale Erfgoedconferentie die vorige maand in Mechelen plaatsvond werd naast de vernietiging van de oude binnenstad in Bakoe, Azerbeidjan, Doel vermeldt als ‘worst case scenario. Voor wie luidop droomt van een ‘warm, sociaal en open Vlaanderen’ (dixit Kris Peeters) kan dat tellen. Gaat minister-president Kris Peeters na dit arrest van het Hof Van Beroep toch nog verder met de verrottingsstrategie in Doel die heel Vlaanderen te kijk zet in de wereld? Of neemt hij eindelijk de uitgestoken hand aan van de Doelenaars om samen te zoeken naar een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen? Van iemand die steeds de mond vol heeft over ‘dialoog’ zou men mogen verwachten dat hij ook in zijn eigen Vlaanderen de daad bij het woord voegt.

Morgen vindt om 11u in Doel de officiële opening plaats van de tentoonstelling KunstDoel-Inside. Die wordt geopend door de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux. De aanwezigheid van Anciaux maakt duidelijk dat ook in de Vlaamse Regering de eensgezindheid over het lot van Doel ver te zoeken is. De evenementen van KunstDoel tonen bovendien aan dat er voor Doel een àndere oplossing mogelijk is. Én er ook een draagvlak voor bestaat.


Persmededeling Doel 2020, 6 mei 2009

Arrest Hof van Beroep vernietigend voor Vlaamse overheid

Afgelopen vrijdag raakte via de griffie van het Hof van Beroep in Gent bekend dat alle sloophandelingen in het dorp Doel onwettig zijn en bijgevolg verboden. Gisteren kregen de raadslieden van Doel 2020 ook inzage in het arrest. Dat is ronduit vernietigend voor de Vlaamse overheid. Bijna op alle punten worden de klagers, allen bewoners van Doel, in het gelijk gesteld door de rechtbank. In het arrest heeft men het over nalatigheid van ambtenaren, wetsontduiking van de overheid en schending van de rechten van de bewoners.

In de motivatie van het vonnis maakt de rechter bij het Hof van Beroep duidelijk dat ‘
de vergunningen verleend zijn m.b.t. woningen die hoofdzakelijk gelegen zijn in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. (...) Uit de motivering van de afgeleverde sloopvergunningen blijkt dat er geen toetsing aan de goede plaatselijke ordening is gebeurd. (…) Het is daarbij ten zeerste de vraag of op die wijze niet op een oneigenlijke manier de facto een wijziging van het gewestplan wordt bewerkstelligd.

Volgens de rechtbank moeten de wijzigingen in een woongebied met ‘
culturele, historische en/of esthetische waarde gericht zijn op een behoud. Het toekennen van sloopvergunnigen die de afbraak van veel woonhuizen in de dezelfde dorpskern tot voorwerp hebben lijkt een negatie te zijn van voormelde wetsbepaling.’

Volgens de rechtbank betekenen de sloopvergunningen
een zware aantasting van het zicht en de leefomgeving’ en maken zeeen aantasting uit van de rechten van de bewoners’. Bovendien ziet de rechtbankgeen enkel actueel rechtmatig belang om de sloopwerken al dan niet beperkt verder te zetten’. De rechtbank vermoedt zelfs dat de overheid door ‘haar handelwijze betracht een onomkeerbare toestand te scheppen die de belangen van de bewoners op ernstige en blijvende wijze kan schaden. (…) De bewoners van Doel kunnen tot op heden aanspraken laten gelden op het respecteren van de gewestplanbestemming “woongebied” die niet kan worden aangetast door sloopvergunningen waarvan in het kader van onderhavige procedure voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat ze onwettig zijn.’

Elke verdere poging tot sloop in Doel wordt daarom vanaf nu beboet met een dwangsom van 250.000 euro per dag en per overtreding.


Persmededeling Doel 2020, 8 mei 2009

Bevers College van Burgemeester en Schepenen wil géén kunstdorp in Doel

Het schepencollege van Beveren wil géén rekening houden met de kunstwerken in het bedreigde polderdorp Doel. Dat heeft burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) laten weten op vragen van gemeenteraadslid Ludo De Block (Kartel Pro) en Bruno Stevenheydens (VB) die wilden weten hoe de gemeente stond tegenover de waardevolle werken die bekende kunstenaars als Fred Bervoets hebben gemaakt in woningen in Doel. Ook de opstelling van de Minister van Cultuur Bert Anciaux die het project van een kunstenaarsdorp wél genegen is, verandert volgens Van de Vijver niets aan de zaak.

Het staat de burgemeester van Beveren natuurlijk vrij om zijn neus op te halen voor de kunst van Jan Decleir, Fred Bervoets, Luc Tuymans en andere… Maar misschien kan de burgemeester duidelijk maken wat
zijn visie is op de toekomst van Doel en de polders van Kieldrecht, Doel en Prosperpolder. Dat lijkt ons voor iemand die een zetel op het oog heeft in het Vlaams Parlement toch wel zinvol.

Doel 2020 betreurt de houding van het college. De bewonersvereniging begrijpt ook de handelswijze niet van het gemeentebestuur van Beveren. Want dat laat namelijk een deel van zijn gemeente – nodeloos - vernietigen zonder een tegenstem te laten horen. Dat Beveren nochtans een verschil kan maken werd dit jaar al herhaalde malen duidelijk.

Toen in Kieldrecht de oudste hoeves uit de regio tegen de vlakte dreigden te gaan, wisten actievoerders niet alleen de sloop te voorkomen. Er volgde ook een grondig erfgoedonderzoek en een gesprek met de betrokken administraties. Dat de sloop nog doorgaat is allerminst zeker. Het gemeentebestuur van Beveren werd herhaaldelijk verzocht om te bemiddelen. Maar de enige manier waarop het gemeentebestuur toen tussenkwam was om… actievoerders te laten arresteren.

Ook voor het behoud van Prosperpolder weigerde het college – ondanks herhaaldelijk aandringen door bewoners, landbouwers en actiegroepen - zich te engageren. De schrapping van het ermee samenhangende project in de Hedwigepolder maakt nochtans duidelijk dat met wat Beverse vastberadenheid Prosperpolder ongeschonden had kunnen blijven.

Last but not least was er het arrest van het Hof van Beroep in Gent. Daaruit blijkt dat de sloop in Doel compleet onwettig was. Dat de burgemeester van Beveren dit nieuwe feit compleet negeert, is méér dan jammer. Het tast niet alleen zijn geloofwaardigheid aan als burgemeester. Maar het maakt ook duidelijk dat inwoners van Beveren en het Waasland niet kunnen rekenen op Van de Vijver als het er op aankomt hun belangen te verdedigen.


Persmededeling Doel 2020, 3 juni 2009

Doel 2020 vreest sabotage Scheldewijdingsfeesten in Doel door inhouding subsidie

Doel 2020 vreest dat het gemeentebestuur van Beveren de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten in Doel probeert te fnuiken door het inhouden van de toegezegde subsidie. Dat blijkt uit de manier waarop de Werkgroep Scheldewijding en haar voorzitter oud-veldwachter Maurice Vergauwen nu al maanden aan het lijntje wordt gehouden door de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver.

Op 3 februari van dit jaar kreeg de Werkgroep Scheldewijding in Doel van de dienst financiën van de gemeente Beveren de vraag om het voorziene volmachtformulier voor uitbetaling van de jaarlijkse subsidies te ondertekenen. Ondertekening van dit formulier impliceert dat het dossier volledig is, nagekeken en goedgekeurd, en dat het voorziene subsidiebedrag voor de organisatie van de jaarlijkse feesten kan uitbetaald worden. Zowel het dossiernummer als het toegekende bedrag staan trouwens op dit formulier vermeld. Voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten gaat dat om een jaarlijks bedrag van 9.800 Euro.

Op 10 februari werd het document ondertekend teruggestuurd door voorzitter Maurice Vergauwen en secretaris Marina Apers. Maar de subsidie kwam niet.

De voorzitter van de Werkgroep Scheldewijding oud-veldwachter Maurice Vergauwen deed voorbije maanden herhaaldelijk navraag maar werd daarbij van het kastje naar de muur gestuurd.

Uiteindelijk kreeg de Werkgroep op de Dienst Financiën van de gemeente te horen dat op 6 april opdracht tot uitvoering van de overschrijving zou gegeven zijn. Maar… dat de feitelijke uitvoering op het hoogste niveau – lees: burgemeester Marc Van de Vijver – was tegengehouden. En dat zonder enige commentaar of uitleg aan de organisatoren die ondertussen reeds volop engagementen hebben genomen voor de organisatie van dit jaarlijks gebeuren. Een gebeuren waar trouwens jaarlijks méér dan 10.000 mensen op afkomen.

Als we de mensen op de dienst financiën van de gemeente Beveren mogen geloven is zo iets nog nooit eerder gebeurd.

Navraag deze week bij gemeentesecretaris Jan Noppe door de Werkgroep Scheldewijding leert ons dat het college het dossier “nog moet bekijken”. Een antwoord waar eerder ook al de dienst Feestelijkheden van de gemeente, de gemeenteontvanger en de dienst financiën van de gemeente het mee moesten stellen. Een antwoord dat blijkbaar niet alleen door ons als bijzonder vreemd wordt beschouwd, gezien de hiervoor beschreven procedure.

Nog vreemder is het feit dat ons vanuit het schepencollege van Beveren werd gemeld dat wordt overwogen om met een deel van de subsidie van de Werkgroep Scheldewijding tegemoet te komen aan een vraag van Oud-Doelenaars om een reünie te organiseren… Wie of wat deze oud-Doelenaars zijn is een raadsel.

Wel duidelijk is dat burgemeester Marc Van de Vijver ondanks het arrest van het Hof van Beroep in Gent – jammer genoeg – blijft doorgaan met de mensen uit zijn deelgemeente Doel voor het hoofd te stoten.

Doel 2020 vraagt aan burgemeester Marc Van de Vijver om te stoppen met dit soort van cynische machtsspelletjes. Hij zal er de Scheldewijding en de Doelse Feesten niet mee tegenhouden. Meer nog: hij bewijst er géén van zijn bewoners in Groot-Beveren een dienst mee. Die bewijzen namelijk elke zomer opnieuw dat ze Doel wél in hun hart dragen. Misschien zou het goed zijn mocht de burgemeester zich daar zelf eens van komen vergewissen. Hij is bij deze uitgenodigd.


Persmededeling Doel 2020, 11 juni 2009

Sloop in Doel onwettig!

Doelenaars verkrijgen (opnieuw) sloopverbod bij de rechtbank

De advocaten van Doel 2020, mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers hebben opnieuw een sloopverbod bekomen. Ditmaal bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Die uitspraak op basis van het milieustakingsrecht is ten gronde.

Nadat de Doelenaars vorige maand reeds in kortgeding een sloopverbod bedongen voor het Hof van Beroep in Gent, heeft nu ook de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde een sloopverbod opgelegd. En dat op basis van het milieustakingsrecht. De rechtbank erkent de onrechtmatigheid en onwettigheid van de sloop en dat er in Doel bij de slopingswerken een inbreuk tegen de milieuwetgeving aanwezig is. Dat werd door de diverse betrokken overheden steeds betwist. Maar de rechtbank in Dendermonde laat geen twijfel bestaan: "De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En nog straffer:
"De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd."

De inwoners van Doel traden in deze zaak op in naam van de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen omdat deze hebben nagelaten de onwettigheid van de sloop aan te klagen. Vreemd genoeg is de gemeente Beveren daarna "vrijwillig tussengekomen" tégen haar eigen inwoners die deze onwettige toestanden aan de kaak stellen.

Volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever zouden de verzoekers door zich in de plaats te stellen van de gemeente "de bevoegdheden van de democratisch verkozen organen schenden." De tussenkomst van de gemeente Beveren spreekt in dezelfde zin. Volgens de gemeente Beveren zijn de eisen van de verzoekers niet in overeenstemming met de belangen van de gemeente Beveren. Dat werd echter als "niet ontvankelijk en onnozel" afgedaan omdat de gemeente in hoofde van een deel van haar inwoners reeds partij was.

De rechtbank is ook bijzonder scherp voor de Maatschappij Linkerscheldeoever. "Nu er werd vastgesteld dat Doeldorp onveranderd woongebied is dient de Maatschappij Linkerscheldeoever er voor te zorgen dat de woningen en panden waarvan zij eigenaar is geen verdere schade aan het woongebied toebrengen”.

De Maatschappij Linkerscheldeoever werd een dwangsom opgelegd van 1 miljoen euro per inbreuk. En dat zowel voor wat elke nieuwe sloop betreft als voor aangerichte schade aan het woongebied.

Verdere info:

Mr. Matthias Storme
Mr. Igor Rogiers


Persmededeling Doel 2020, 15 juni 2009

Gemeente Beveren negeert uitspraken rechtbank ivm deelgemeente Doel

Subsidies Scheldewijding gehalveerd, schoolvervoer opgedoekt, bibliotheek gesloten

Anderhalve maand voordat de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaatsvinden (op 2 augustus 2009) heeft het college van Burgemeester en Schepenen van Beveren laten weten dat de subsidies voor de Scheldewijding worden gehalveerd. Gisteren stuurde de werkgroep daarover aan het college nog een schrijven (zie hieronder). Het college heeft nu via de pers laten weten dat het comité het voor dit jaar met half zo veel geld zal moeten doen. Voor wie de feiten op een rijtje zet (zie hieronder) is het klaar dat deze beslissing niets te maken heeft met beleidsmatige keuzes. Maar louter is geïnspireerd door rancunes tegenover wie opkomt voor het behoud van het dorp Doel. Daarmee is duidelijk dat in Beveren de subsidiekraan open of toegaat in functie van de persoonlijke voorkeuren van de burgemeester. Daarin gaat men zelfs zo vér dat men de gangbare procedures overhoop haalt en tussenkomt bij de gemeentelijke administratie.

Op de zitting van vandaag heeft het college ook beslist dat de bibliotheek in Doel dichtgaat en het schoolvervoer voor de kinderen van Doel wordt afgeschaft. Want “het woonrecht eindigt op 31 augustus”. Daarmee ontkent de gemeente als het ware het bestaan van die mensen in Doel die nog altijd (volledig rechtmatig) in een officieel woongebied in hun eigen woning wonen en die daar ook nà 31 augustus nog rechtmatig zullen wonen. Voor Doel 2020 is het ronduit stuitend te moeten vaststellen dat de gemeente daarmee een deel van haar eigen bewoners herleidt tot niet-bewoners of niet-mensen. De bewonersvereniging vraagt zich af wat de volgende stap van het college zal zijn? Afsluiten van water en elektriciteit? Prikkeldraad?

Met haar beslissingen maakt het Bevers college dus duidelijk dat het zich niets aantrekt van de uitspraken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Die stelde vorige week in haar beschikking:
"De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En: "De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd." De bewonersvereniging zal de volgende dagen dan ook laten nagaan of ze de gemeente Beveren omwille van haar beslissingen in gebreke kan stellen.

Hoe dan ook, het is waarschijnlijk uniek in dit land: de gedrevenheid waarmee een burgemeester en zijn college - tegen beslissingen van de rechtbank in - vechten voor de vernietiging van een van hun deelgemeenten.Aan het college van burgemeester en schepenen,

Betreft: subsidie Scheldewijding en Doelse Feesten

Mevrouwen, mijne heren,

Ondanks de moeilijke situatie die de deelgemeente Doel doormaakt staan ook dit jaar weer tientallen vrijwilligers klaar om de duizenden bezoekers aan de Scheldewijding en de Doelse Feesten een onvergetelijke dag te bezorgen.

Dit jaar moeten we het echter meemaken dat anderhalf maand voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten er nog altijd de grootste onduidelijkheid is of de toegekende subsidie ook effectief zal worden uitbetaald. Maandenlang al wordt de voorzitter van de Werkgroep Scheldewijding, oud-veldwachter Maurice Vergauwen, van het kastje naar de muur gestuurd, zonder ook maar de minste verklaring. Zowel bij de dienst Feestelijkheden, als bij de dienst Financiën van de gemeente Beveren spreekt men van een situatie die “nooit eerder vertoond” is.

Dat sommige mensen in het schepencollege weinig sympathie hebben voor alles wat de deelgemeente Doel op de kaart houdt is één ding. Dat men daarbij zover wil gaan om de subsidies van een officieel erkend feestcomité achter te houden is toch wel bijzonder sterk.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de Werkgroep Scheldewijding, een officieel erkend feestcomité van de gemeente Beveren dat nu al vele jaren lang de Scheldewijding en de Doelse Feesten organiseert volgens een vast en bekend stramien.

Het dossier van de WG Scheldewijding werd eind augustus 2008 ingediend. Na nazicht en goedkeuring kreeg de Werkgroep Scheldewijding op 3 februari van de dienst Financiën van de gemeente Beveren de vraag om het voorziene volmachtformulier voor uitbetaling van de jaarlijkse subsidies te ondertekenen. Op dit document stonden zowel het dossiernummer als het toegekende bedrag vermeld. Voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten gaat dat om een jaarlijks terugkerend bedrag van 9.800 Euro.

Op 10 februari werd het document ondertekend teruggestuurd door voorzitter Maurice Vergauwen en secretaris Marina Apers.

Toen de uitbetaling uitbleef werd contact opgenomen met de Dienst Financiën. Daar werd ons medegedeeld dat op 6 april opdracht tot uitvoering van de overschrijving was gegeven. Maar… dat de feitelijke uitvoering “op het hoogste niveau” was tegengehouden. Als we de mensen van de dienst Financiën van de gemeente Beveren mogen geloven is zo iets nog nooit eerder gebeurd.

Ondertussen zijn we 14 juni en weet de Werkgroep officieel nog altijd van… niets. Net zo min trouwens als de dienst Financiën en de dienst Feestelijkheden. Via de pers vernemen we dat het gemeentebestuur “geen geld wil geven om oorlog te voeren”. En dat voor “een rommelmarkt en wat optredens” toch niet zoveel subsidie moet gegeven worden. De Scheldewijding afdoen als “een rommelmarkt en wat optredens”, il faut le faire… Trouwens mocht dit laatste argument al ergens op slaan dan is het toch wel erg vreemd dat het al niet veel eerder gebruikt is. Bijvoorbeeld voordat het dossier van de Werkgroep werd goedgekeurd…

Wie een beetje vertrouwd is met de organisatie van een groot evenement als de Scheldewijding weet dat daarvoor maanden op voorhand de nodige engagementen worden genomen. Dat op voorhand de nodige voorschotten en waarborgen dienen betaald. Door het uitblijven van de toegezegde subsidie worden die waarborgen en voorschotten momenteel door de organisatoren uit eigen zak betaald. Als dat het opzet was van het college, wel dan is de actie volledig geslaagd.

Naar ons gevoel getuigt het echter vooral van weinig goede smaak om mensen die zich elk jaar opnieuw vrijwillig inzetten voor een groot evenement op de gemeente op deze manier aan te pakken. Wij vragen u dan ook – nogmaals - dat de WG Scheldewijding dezelfde behandeling krijgt als alle andere feestcomités in de gemeente. En dat net als voor al die andere feestcomités de toegezegde subsidie wordt uitbetaald. I.p.v. ze op het allerlaatste moment te blokkeren. Waarvoor dank.

Met vriendelijke groeten,

Namens de WG Scheldewijding
Persmededeling Doel 2020, 16 juli 2009

Cijfers Deurganckdok illustreren onzin van verdere havenuitbreiding

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering te handelen in overeenstemming met economische realiteit

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de goederenoverslagcijfers van de Antwerpse Haven en het Deurganckdok verregaande gevolgen hebben voor het toekomstige havenbeleid.

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering ging men nog uit van een verdere havenuitbreiding. Zo staat er te lezen:

"Het gebied ‘Saefthinghe’ wordt ingericht als havengebied overeenkomstig het ‘meest maatschappelijk haalbaar alternatief’ van de plan-MER. De invulling kan gefaseerd gebeuren en kan maritiem, industrieel of logistiek zijn of een combinatie ervan, in functie van de economische behoeften. De studies voor de realisatie van een opengetijdedok worden voortgezet.

Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks staan op de economische realiteit. Eerder bleek ook al elke juridische ondergrond te ontbreken voor een verdere uitbreiding. In die zin legden verschillende rechtbanken al een volledig sloopverbod op in Doel.

De bewonersvereniging Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat zij handelt in overeenstemming met deze nieuwe economische realiteit. D.w.z. dat zij een einde maakt aan de onzinnige vernietiging van het historische dorp Doel en de verdrijving van de resterende bewoners. Maar ook dat zij deze nieuwe feiten aangrijpt als een kans voor de regio én de haven. Doel heeft als historisch Scheldedorp nog altijd heel wat troeven. Ook voor de haven. Dat wordt ook door internationale erfgoedverenigingen erkend die voorbije dagen pleitten voor het behoud van Doel. Het wordt hoog tijd om met dat gegeven eindelijk iets te doen.


Persmededeling Doel 2020, 19 juli 2009

Ook internationale kunstscène pleit nu voor Doel bij minister-president Kris Peeters

Namens Love Difference - Artistic Movement for an InterMediterranean Politic, heeft de internationaal bekende kunstenaar Michelangelo Pistoletto bij minister-president Kris Peeters gepleit voor het behoud van het Scheldedorp Doel. Eerder richtten méér dan 100 erfgoedverenigingen al een gelijkaardige oproep tot de nieuwe Vlaamse Regering.

De Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto vertoefde eerder in Doel op uitnodiging van KunstDoel. Die vereniging wil dat Doel als kunstdorp kan blijven bestaan en fleurde het dorp reeds op met tientallen kunstwerken. Daaronder bevinden zich intussen heel wat grote namen uit de hedendaagse kunstscène. Het verblijf in Doel inspireerde de voortrekker van Love Difference in die mate dat hij zich rechtstreeks richt tot Kris Peeters.

Pistoletto die kunstprojecten uitvoerde over de ganse wereld ziet Doel als “één van de meest unieke plekken” die hij ooit bezocht. Volgens hem zou het dorp mits een kleine investering “een hoogst originele locatie” kunnen worden voor allerlei kunstprojecten.

Pistoletto ziet met het project ook een mogelijkheid om “industriële, sociale, culturele en politieke be-langen te verzoenen als voorafspiegeling van een nieuwe en warmere samenleving”.

De brief van Michelangelo Pistoletto aan Kris Peeters kan je hier lezen.


Persmededeling Doel 2020, 29 juli 2009

Doel verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor 35e Scheldewijding en Doelse Feesten op zondag 2 augustus

Organisatoren geven met solidariteitsdag signaal aan de Vlaamse Regering

Het Scheldedorp Doel verwacht nu zondag duizenden bezoekers voor de jaarlijkse Scheldewijding en de Doelse Feesten. Die krijgen dit jaar een bijzonder karakter omwille van de intentie van de Vlaamse Regering om het woonrecht einde augustus te beëindigen. In die zin werden de Scheldewijding en de Doelse Feesten dit jaar uitgeroepen tot een solidariteitsdag met het bedreigde dorp.

Eerder leidde de organisatie van de dag ook al tot spanningen met het gemeentebestuur van Beveren dat de subsidies voor het evenement op de valreep halveerde. Daardoor dienden verschillende activiteiten geschrapt en staat het organiserend komitee dit jaar voor een enorm financieel risico.

Het heeft er de Werkgroep Scheldewijding niet van weerhouden opnieuw uit te pakken met een groots opgezet evenement. Naast de traditonele Scheldewijding en Vlootshow zijn er dit jaar niet minder dan 240 standhouders (een absoluut record in de voorbije 35 jaar en het dubbele van vorig jaar!). Drie podia zorgen voormuziek. Er lopen zeven tentoonstellingen op verschillende locaties.

Er is de bedichting van Doel in de Pastorijstraat. En ook de projecten van KunstDoel Inside en Outside zijn zondag a.s. te bezichtigen. Daaronder kunstwerken van topartiesten uit de hedendaagse Vlaamse kunstscène.


Met de Solidariteitsdag voor Doel willen de bewoners en organisatoren aantonen dat het dorp ondanks al de aangerichte schade nog altijd veel te bieden heeft. In die zin sluit de solidariteitsdag naadloos aan op de oproep van de Erfgoedwereld en de Internationale Kunstscène. Die lanceerden eerder deze maand nog een oproep aan de Vlaamse Regering om het dorp Doel omwille van zijn unieke karakter te behouden.

Daar is gezien het huidige economische klimaat en de malaise in de Antwerpse haven ook alle reden toe. Argumenten om het dorp op te ruimen zijn er niet.

Met de solidariteitsdag hopen de Doelenaars en hun medestanders de nieuwe Vlaamse Regering dan ook op betere gedachten te brengen.

In bijlage vindt u een volledig programma

Graag tot dan!


Persmededeling Doel 2020, 30 juli 2009

Doel 2020 boos over nieuwe uitzetting in Doel

De bewonersvereniging Doel 2020 reageert boos op de uitzetting van een bewoner vandaag in Doel. Dat gebeurde deze namiddag op last van de deurwaarder en onder zware politiebescherming. En dat terwijl overal in het dorp wordt gewerkt aan de voorbereiding van de 35e Scheldewijding.

Toppunt van stijl: De bezittingen van de bewoner worden ingeladen in een oplegger van ‘rioleringen Smet’.

De uitzetting gebeurde op basis van een beschikking uit 2006(!) waarbij op eenzijdig verzoekschrift en om ‘hoogdringende redenen’ werd bedongen dat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas zogenaamde krakers mocht uitzetten.

Voor Doel 2020 is het een raadsel in welke mate een vonnis dat in 2006 om ‘hoogdringende’ redenen werd toegestaan op eenzijdig verzoekschrift nu nog werkzaam kan zijn.

Maar blijkbaar zijn een aantal lokale overheden zo gefocust op de ontruiming van Doel dat àlle middelen goed zijn om de bewoners weg te krijgen. En men zelfs niet meer kan wachten tot 31 augustus.

De bewonersvereniging vraagt zich af of de lokale overheden in het Waasland niets anders te doen hebben dan de Doelenaars nog maar eens te komen pesten en intimideren.

Intussen blijkt uit een verslag over een vergadering omtrent het einde van het woonrecht op het gemeentehuis van Beveren dat voor 50% van de Doelenaars die moeten vertrekken géén oplossing naar andere woonsten toe bestaat. M.a.w. deze mensen worden verjaagd uit hun huizen die van de rechtbank niet mogen afgebroken worden. En zonder dat zij een oplossing in het vooruitzicht hebben.

Is dat het warme Vlaanderen waar Peeters II voor opkomt? Ons doet dat eerder denken aan de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis.

Verdere info ter plaatse: Frie Lauwers: 0495/16.64.75


Persmededeling Doel 2020, 31 augustus 2009

Duizenden mensen op nieuwe solidariteitsdag voor behoud van Doel

SP.A pleit bij monde van Bert Anciaux voor behoud van Doel

Afgelopen zondag waren opnieuw duizenden mensen aanwezig in Doel. Zij luisterden er naar toespraken van Wim Van Hees (Ademloos), Frie Lauwers (Kunstdoel) en vertegenwoordigers van N-VA, VB, Groen en SLP. Maar het was vooral de boodschap van SP.A die voor ongeloof (en hoop) zorgde. De tekst werd voorgebracht door Bert Anciaux maar verwoordde het standpunt van de ganse SP.A. Dat werd afgelopen avond ook nog eens bevestigd door de SP.A-woordvoerder.

Hieronder integraal de tekst van SP.A

Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks We vinden economie zeer belangrijk. Ze zorgt mee voor welvaart en welzijn. Zeker in deze tijden van economische crisis is het belangrijk de economie te ondersteunen. Maar dit mag niet onmenselijk gebeuren.

We geloven sowieso in een kruisbestuiving tussen economie, ecologie en cultuur. De sp.a wil dit verbond alle kansen geven. Net nu is er veel nood aan een menselijke aanpak van de samenleving en van de economie.

De sp.a blijft loyaal het standpunt verdedigen dat Doel moet verdwijnen indien het nieuwe dok aangelegd wordt. Die keuze is in het verleden door verschillende partijen gemaakt. Indien de haven een bijkomend dok nodig heeft, dan zal Doel verdwijnen.

Vandaag is er nog geen enkel teken aanwezig dat met de bouw van het Saeftingedok zal gestart worden. Zolang er
geen nood is aan dit bijkomende dok, moet het resterende dorp van Doel niet verdwijnen. Er moet geen geld en energie gestoken worden in het afbreken van woningen. Enkel de bouwvallige en gevaarlijke woningen moeten afgebroken worden. Net nu, in tijden van economische en financiële crisis, moet er geen overheidsgeld en gemeenschapsgeld gestoken worden in het afbreken van woningen. We hebben deze middelen broodnodig om net bijkomende woningen in Vlaanderen te bouwen.

Inmiddels
, in afwachting van het starten van de eventuele bouw van het Saeftinghedok, kan Doel als 'kunstenaarsdorp binnen de haven' blijven bestaan.

De sp.a wil dit unieke samenspel van economie (de haven), ecologie (de polders) en cultuur (het kunstenaarsdorp), even alle kansen geven en zien hoe het zich kan ontwikkelen. We nodigen alle partijen en betrokkenen uit om te onderzoeken hoe dit project kansen kan krijgen.


Dat standpunt vormt voor Doel 2020 een nieuw feit. De bewonersvereniging wil graag ingaan op de door Anciaux voorgestelde dialoog maar dringt vooral aan op een aanpassing van het woonrecht. En dat omdat de beëindiging van het woonrecht in eerste instantie de oudere Doelenaars dreigt te treffen. Het woonrecht behoort momenteel tot de bevoegdheid van SP.A minister Freya Van den Bossche. Doel 2020 vraagt dan ook – dringend - aan de minister een herstel van de rechtszekerheid voor deze Doelenaars.


Persmededeling Doel 2020, 2 september 2009

Doelenaars eisen via gerechtsdeurwaarder bij Maatschappij LSO dwangsom op van 1.250.000 Euro

Nieuwe procedure moet woonrecht veilig stellen

Op een persconferentie vandaag in Doel heeft Mr. Matthias Storme meegedeeld dat Doel 2020 de door de rechtbank toegekende dwangsom van 1.250.000 Euro ook effectief opeist via de gerechtsdeurwaarder.

Die opeising is het gevolg van het arrest van het Hof van Beroep in Gent en de beschikking in kortgeding van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde die op straffe van dwangsom verdere afbraak of aantasting van de woonkwaliteit in Doel verbieden. Verschillende flagrante inbreuken maken dat het actiecomité de dwangsom nu ook kan opeisen.

Vrijdag wordt door Mr. Matthias Storme ook een nieuwe procedure ingeleid voor de Rechtbank van Dendermonde. Die moet op korte termijn komaf maken met de pogingen om de mensen in Doel te verdrijven.

Volgens Mr. Storme neemt de overheid in het dossier Doel voortdurend beslissingen die eigenlijk geen beslissingen zijn omdat ze juridisch niet onderbouwd zijn en ook niet kunnen worden aangevochten. De betrokken overheden kunnen niet anders dan de bestemming van Doel te respecteren tot ze gewijzigd is. Dat wil zeggen dat zij aan het recht op wonen in een woongebied niets kunnen veranderen.

Doel 2020 maakt zich ook boos over de manier waarop de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband systematisch aan desinformatie doen. Dat wordt onder meer duidelijk gemaakt in een nota van de studiecel Luctor et Emergo olv. ere-senator Ferdinand de Bondt (zie bijlage).

Tot slot ziet het actiecomité een nieuw politiek feit met de keuze van SP.A voor het behoud van het Scheldedorp. Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang dat de Vlaamse Regering het debat over Doel heropent.


© 2009 Doel 2020