Persmededelingen 2007 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


Persmededeling Doel 2020 - 17.01.2007

Opnieuw historische hoeve tegen de vlakte in Doel

Gemeentebestuur van Beveren manifesteert compleet gebrek aan cultuur

 Op bevel van de burgemeester van Beveren Marc van de Vijver werd vandaag een aanvang genomen met de afbraak van de historische hoeve in de Liefkenshoekstraat 24 te Doel. Dat werd door het gemeentebestuur gisterenavond laat medegedeeld aan Doel 2020. Voor Doel 2020 pleegt de burgemeester daarmee woordbreuk.

Rond de historische hoeve onder de Scheldedijk in Doel wordt al jaren actie gevoerd. Afgelopen jaar werd ze permanent bewoond door actievoerders en deels weer opgeknapt. Dat belette burgemeester Marc van de Vijver niet om een slopingsbevel uit te vaardigen voor dit stuk erfgoed. Uiteindelijk kwamen actievoerders en gemeente tot een vergelijk waarbij werd overeengekomen dat er gezamenlijk naar een oplossing zou gestreefd worden.

In het licht hiervan werd een bijkomend veiligheidsonderzoek gedaan waarbij werd vastgesteld dat het pand geen gevaar vormt. Er werd overeengekomen dat de bijgebouwen die in bouwvallige staat verkeren zouden afgebroken worden. Voor de bewoners van het huis zou een oplossing gezocht worden zodanig dat die het historisch gebouw verder zouden kunnen opknappen.

In een gesprek dat plaatsvond op 7december ll. eiste de burgemeester dat het pand door de bewoners zou verlaten worden. Over afbraak werd niet gesproken. In de veronderstelling dat hiermee een oplossing dichterbij kon komen werd het pand ook effectief verlaten.

Om de sloop te rechtvaardigen wordt nu de aanwezigheid van asbest aangehaald. Maar op geen enkel van de inspectieverslagen is daarover iets terug te vinden. En plots - sinds gisteren - blijkt dit een afbraak te rechtvaardigen?!

Asbest blijkt overigens niet de eerste bekommernis te zijn want na de aankondiging van gisterenavond, is vandaag alles wat enigszins waardevol is uitgebroken. Er is ons ook niets bekend van opruiming van asbest door een gespecialiseerde firma, iets wat - als de feiten kloppen - onvermijdelijk lijkt.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de burgemeester van de gemeente Beveren hiermee opnieuw een erg slechte beurt maakt. Niet alleen lapt hij gedane beloftes aan zijn laars. Hij lijkt zich niet in het minste bewust van wat (waardevol) bouwkundig erfgoed is; of betekent voor de duizenden bezoekers die Doel nog elk jaar aandoen. Daarmee illustreert hij het compleet gebrek aan zin voor cultuur en erfgoedwaarden in de gemeente Beveren. En schenkt hij zichzelf en zijn nieuw college bij het begin van de legislatuur een prachtig ezelsvel.


Persmededeling Doel 2020 - 24.01.2007

Doel 2020 verbolgen over uitspraken over mini-Doel

Doel 2020 reageert verbolgen op de uitspraken van de Beverse burgemeester Marc van de Vijver naar aanleiding van de controverse over het voortbestaan van het historische Hooghuis te Doel. Volgens Van de Vijver wordt er over nagedacht om het Hooghuis samen met de molen en de kerk te bewaren. Maar heeft Doel als leefgemeenschap afgedaan.

De uitspraken van de burgemeester zijn een zoveelste indicatie dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor de havenuitbreiding. Ze illustreren ook dat bij de betrokken overheden stilaan begint door te dringen dat de aanwezigheid van een historische kern aan de rand van de haven in plaats van een last een meerwaarde kan zijn. Waarom Doel dan als leefgemeenschap afgedaan heeft is echter een raadsel.

Blijkbaar is de Beverse burgemeester onvoldoende op de hoogte van de laatste inzichten inzake het behoud van erfgoed. Dat dient namelijk bij voorkeur bewaard binnen zijn context en niet, zoals de gemeente Beveren voorstelt als geisoleerde relicten in wat verder een zielloos maanlandschap dreigt te worden. De burgemeester van Beveren blijkt evenmin op de hoogte van het feit dat zijn deelgemeente Doel nog wel meer te bieden heeft dan de door hem opgesomde relicten. In alle relevante literatuur die hieromtrent bestaat wordt het dorp als uniek(!) omschreven. Weet Van de Vijver dat dan niet? Als men er van uitgaat dat de kerk, de molen, het Hooghuis, de pastorij kunnen blijven bestaan. Dan kunnen ook de andere huizen in betrokken straten dat. Maar dat past blijkbaar niet in de onnavolgbare gedachtegang van de burgervader die (op vraag of bevel van wie?) alle andere panden wil laten platgooien.

Het is zonder meer ontstellend te moeten vaststellen dat de man die ook burgervader is van de Doelenaars stelt dat de leefgemeenschap van diezelfde Doelenaars voor hem heeft afgedaan. En dat terwijl in Doel nog altijd 400 mensen wonen! En dat terwijl tientallen gezinnen op een wachtlijst staan om een huis te mogen betrekken in Doel? Dat de tientallen leegstaande woningen in Doel mee een antwoord zouden kunnen vormen voor de woningnood in het Waasland komt blijkbaar niet op. Dat die woningen een oplossing zouden kunnen bieden voor de huisvestings- en mobiliteitsproblemen van vele arbeiders op Linkeroever evenmin.

De Doelenaars zijn ervan overtuigd dat hun dorp in de toekomst echt iets kan betekenen voor de regio en de haven. Daarover willen zij graag van gedachten wisselen met alle betrokkenen. Maar dan liefst op basis van argumenten. Niet op basis van prietpraatgedachten over een soort van mini-Doel als een of ander Antwerps Bokrijk. Daar bedanken we echt wel voor.


Persmededeling Doel 2020 - 30.01.2007

Doel 2020 niet onder de indruk van trafiekcijfers Antwerpse Haven

Actiecomite hekelt hypocrisie Vlaamse Regering

Uit de definitieve trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen blijken andermaal de flauwe resultaten van het Deurganckdok. Ondanks het feit dat het dok bij hoogdringendheid diende gebouwd werd er maar 800.000 TEU overgeslagen. En dat voor een dok dat goed is voor zo'n 7,5 miljoen TEU? Voor Doel 2020 komen de cijfers niet echt als een verrassing. De eerdere aankondiging dat de afwerking van het Deurganckdok (1/3 van het dok moet nog gebouwd) nog maar eens is uitgesteld - nu tot 2008 - liet al een en ander vermoeden.

Doel 2020 stelt zich echter ook vragen bij andere cijfers. Een van de sterkst groeiende trafieken is de uitvoer van auto's. Vorig jaar in totaal meer dan een half miljoen stuks! Wat de statistieken er niet bijvertellen is dat wat men uitvoer van auto's noemt niets meer is dan schroot, wrakken, die vanuit gans Europa worden aangevoerd om ze via de haven van Antwerpen te kunnen dumpen in Afrika. Daarvoor werden dus de voorbije jaren honderden ha. poldergrond onder het zand gelegd en gigantische parkeerterreinen aangelegd.

Dat is niet alleen een enorm ruimteverslindende activiteit. De trafiek heeft in het licht van de huidige bekommernissen ook onaanvaardbare consequenties.

Doel 2020 verwijt de Vlaamse Regering terzake verregaande hypocrisie. Want hoe geloofwaardig zijn de maatregelen tegen de opwarming van de aarde als men 500.000 autowrakken die op geen enkele manier voldoen aan de milieunorm laat uitvoeren naar landen die sowieso over geen middelen beschikken om vervuiling aan te pakken?

Voor Doel 2020 is het de zoveelste illustratie van de lichtzinnigheid waarmee de havenbestuurders te werk gaan. Het actie en bewonerscomité dringt er bij het Vlaams Parlement op aan dat er eindelijk wordt nagedacht over een duurzaam havenbeleid. Een havenbeleid dat uitgaat van de werkelijke economische noden. En dat met respect voor mens en milieu. Zowel in Vlaanderen als in de Derde Wereld.


Persmededeling Doel 2020 - 31.01.2007

Uitspraken minister Peeters illustreren opnieuw fiasco Deurganckdok

Doel 2020 boos om nutteloze leefbaarheidsbuffer van 5,4 miljoen euro

In een toelichting voor de Commissie van Openbare Werken van het Vlaams Parlement heeft minister Peeters gisteren toegegeven dat het Deurganckdok het drievoudige kost van wat aanvankelijk geraamd werd. Doel 2020 vraagt zich af wat er bijgevolg nog overblijft van de Kosten-Baten-Analyse die de noodzaak van het Deurganckdok moest aantonen. Voor het actiecomité is het duidelijk dat de Vlaamse Regering inzake het havenbeleid de blunders blijft opstapelen. Zo wordt momenteel het Doeldok - dat nooit een schip zag - weer dichtgegooid met zand van het Deurganckdok en werd het Verrebroekdok nooit voltooid.

Doel 2020 maakt zich ook boos over het bedrog dat werd opgevoerd rond de "leefbaarheidsbuffer" voor Doel. Die méér dan 20 meter hoge buffer werd aangelegd om Doel af te schermen van de haven en het dorp leefbaarheid te garanderen. De buffer werd pas in 2006 voltooid en kostte de belastingbetaler 5,4 miljoen euro. Hij zorgt inderdaad voor een ideale afscherming van Doel tegenover de havenactiviteiten. En toch wil minister Kris Peeters de afbraak van het dorp, ook al komt er nooit een dok over Doel.

Voor Doel 2020 is daarmee de maat vol. Het actiecomité vraagt dat er in het Vlaams Parlement een grondig onderzoek komt naar het geklungel op de Antwerpse Linkeroever. En dat er een einde komt aan de manier waarop de Vlaamse Regering het historische dorp systematisch laat vernielen.

Als er uit de antwoorden van minister Kris Peeters één ding is duidelijk geworden, dan wel dat hij over géén enkel valabel argument beschikt om Doel af te breken. Dat de minister desondanks toch wil doorgaan met de (zinloze) vernieling van het dorp, getuigt van een arrogantie die men anno 2007 niet voor mogelijk houdt.


Persmededeling Doel 2020 - 09.02.2007

Burgemeester Beveren eist duidelijkheid over Doel

Wordt Doel een tweede Wilmarsdonk ?

Op 1 februari verzamelden een 50-tal actievoerders, leden van Doel 2020, inwoners van Doel en sympathisanten afkomstig van meerdere gemeenten uit het Waasland en van het Antwerpse, aan het Hooghuis in Doel. Ze droegen kaarsen mee, en sloten op die manier aan bij de wereldwijde actie over de opwarming van de aarde, waarbij tussen vijf voor acht en acht uur de lichten werden gedoofd.

Maar de actie verwees ook naar de toekomst van Doel en van het Hooghuis in het bijzonder. Luc VERSTEYLEN van de beweging Helaba, die de actie mee op het getouw had gezet, kreeg immers brieven en telefoons van de ministers PEETERS en VAN MECHELEN als antwoord op zijn alarmkreet over de mogelijke verdwijning van het Hooghuis. "Allemaal voorbarig", zo reageerden de ministers," er is nog niets beslist." VAN MECHELEN, onder meer bevoegd voor het bouwkundig erfgoed, voegde eraan toe dat, in het geval het Hooghuys toch moet verdwijnen, het elders zou worden heropgebouwd.

Cultuurminister ANCIAUX bevestigde aan Luc VERSTEYLEN alvast zijn steun voor het behoud van het Hooghuis.

Kleine kern behouden

Opvallend waren de diverse berichten die de jongste weken her en der werden vernomen, als zou een bijzonder kleine kern van Doel behouden blijven, met de kerk, het Hooghuys en het gemeentehuis. Iets in de zin van Lillo-fort, al werd daar wel de hele dorpskern behouden.

"Als dat klopt," reageren de actievoerders, "dan betekent dit dat het Saeftinghedok er niet komt, want de genoemde gebouwen liggen pal in het voorziene tracé. Maar kan dan enig zinnig mens uitleggen waarom Doel wegmoet als er dan toch geen Saeftinghedok komt ? Dit is toch compleet surrealisme !"

De burgemeester van Beveren had, enkele uren voor de actie, zijn ongenoegen geuit over die nieuwe berichten :"Hoe zit het nu", zo reageerde hij fel," wat moet ik nu met die alweer nieuwe geluiden over de toekomst van Doel ? Ik ga op 7 februari naar de Vlaamse regering, en daar zullen ze me dan toch eens voor eens en voor goed moeten vertellen hoe het nu zit met Doel. Ik krijg immers de meeste afkeurende reacties op mijn nek en kan maar zien dat ik een zinnige reactie geef."

Luc VERSTEYLEN :"Ze stellen zich toch niet voor dat een tweede Wilmarsdonk (een kale, vervallen kerktoren temidden van een zee van containers) een oplossing is ?"

Onleefbaar ?

De manifestanten droegen borden mee met daarop :"Gij zult den Doel niet doden." Zij reageerden ook op de verklaring van minister PEETERS als zou Doel onleefbaar zijn :"Ze moeten hier eens komen wandelen, dan merken ze meteen hoe leefbaar Doel wel is. Dat ze het vragen aan de mensen die er wonen, die weten het toch best. Waarom zouden er overigens 300 kandidaat-bewoners zijn voor 100 huizen als het allemaal zo onleefbaar was ? En wat te denken van de duizenden mensen die in Vlaanderen ergens wonen aan een op- of afrit van een autoweg, naast een verkeersdrempel, in de uitgaansbuurt van een stad of langs het spoor van een goederentrein, treinen die vooral "s nachts rijden. Dat is toch véél onleefbaarder ? Wil PEETERS die mensen dan ook allemaal uit hun huizen zetten ?"

PEETERS stelde zelfs dat, als het Saeftinghedok er niet komt, Doel dan nog wegmoet. Eén der manifestanten : "Toen wij hem vroegen waarom het dorp in dat geval niet gewoon kan blijven staan, vermits het toch in niemands weg ligt, antwoordde hij dat dit de enige manier is om de krakers weg te krijgen : de huizen afbreken. Dat Antwerpen en Kapellen ophouden illegalen naar Doel te sturen, zo is het probleem toch ontstaan ? Voor die mensen zelf is dat toch ook geen doen : ze komen onvermijdelijk terecht in een conflict met de inwoners van Doel. En die krakers die hun woning goed onderhouden, zijn welkom. Ze kregen overigens de kans zich te regulariseren via het gemeentebestuur."

Luc VERSTEYLEN dankte tot slot de stille betogers en meende dat de toekomst van Doel er intussen een stuk beter uitziet. "Als ze stoppen met de afbraak, kan dat misschien kloppen", reageerden de Doelenaars.


Persmededeling Doel 2020 - 26.02.2007

Gemeente Beveren en Maatschappij willen opnieuw huizen slopen in Doel

Doel 2020 en Helaba voeren morgen actie tijdens gemeenteraad in Beveren

Naar Doel 2020 vernam van de voorzitter van de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied wordt door deze Maatschappij een aanvraag tot het bekomen van slopingsvergunningen voor 50 woningen voorbereid. Aanvragen die zij dan moeten indienen bij de gemachtigde-amtenaar van stedenbouw te Gent. Die ambenaar moet daaromtrent dan het advies inwinnen van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren. Maar de burgemeester Marc van de Vijver maakte al duidelijk dat hij achter de sloop staat!

Voor Doel 2020 is zoiets onaanvaardbaar.

Het actiecomite is ook woedend over de manier waarop de werkgroep Leefbaar Doel wordt behandeld door de burgemeester. Die werkgroep bestaat uit een representatieve groep van Doelenaars die de verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigt. Hij werd enkele maanden geleden in het leven geroepen om de dringende problemen in het dorp in kaart te brengen en om samen met het gemeentebestuur op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken. Ondanks al de tijd die deze vrijwilligers hieraan spenderen en de positieve ingesteldheid waarmee de werkgroep zich heeft opgesteld tegenover het college van burgemeester en schepenen wordt de werkgroep stelselmatig voor schut gesteld. Vergaderingen worden afgeblazen of uitgesteld, afspraken niet nagekomen of er wordt simpelweg duidelijk gemaakt dat discussie is uitgesloten.

Omdat burgemeester van de Vijver geen tijd heeft voor de inwoners van de gemeente die hem het meeste nodig hebben zullen die inwoners morgen,dinsdag, tijdens de gemeenteraad naar hem toegaan. Naar wij hopen, zal hij dan wel tijd hebben.

Wij hopen alvast u daar te ontmoeten. Afspraak: gemeentehuis Beveren 20.00u


Persmededeling Doel 2020 - 16.03.2007

De systematische kapitaalsvernietiging in Doel

In Doel vindt sedert verschillende jaren een systematische kapitaalvernietiging plaats waarbij in de woonkern (en aansluitend in de hele omgeving) huizen systematisch worden vernietigd. Dat proces verloopt in verschillende fasen. Een overzicht.

Periode 2002 – 2003: de “Maatschappij” vraagt 12 slopingsvergunningen. Eerste test om geruisloos woningen te Doel en omgeving af te breken.

Vrij onmiddellijk werd duidelijk dat, vermits de tweede gewestplanwijziging geschorst was op 7 maart 2001 geen enkele van deze slopingsvergunningen kon worden afgeleverd.

Voor de woningen gelegen langs de Oostlangeweg en de woning langs de Verkortingsdijk heeft men een 'oplossing' gevonden door gebruik te maken van het Nooddecreet.

De periode 2004-2006

Sinds medio 2004 werd er in de schoot van de Maatschappij, al of niet met medeweten en instemming van de het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren, koortsachtig gewerkt aan de voorbereiding van de definitieve oplossing (die Endlösung) voor de dorpskern van de deelgemeente Doel.

Op 13 maart 2006 heeft de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde op eenzijdig verzoek van de Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied een beschikking vastgesteld waarbij door de Maatschappij kan worden overgegaan tot onmiddellijke uitzetting van personen en goederen die zonder titel gebruik maken van goederen die eigendom zijn van bedoelde Maatschappij.

Reeds op 15 maart 2006 vertrekt er vanuit de Maatschappij aan alle inwoners van het aangeschreven pand, en ter kennisgeving aan de nog in Doel wonende oorspronkelijke Doelenaars en aan de bewoners die in Doel een woning werd toegewezen met een zakelijk recht van tijdelijke bewoning., een brief met een niet mis te verstane waarschuwing aan de "onrechtmatig in Doel verblijvende personen" om zo snel als mogelijk Doel te verlaten, getekend door de gedelegeerd-bestuurder .

Augustus-december 2006: Afbraak van 38 woningen, eigendom van de “Maatschappij Deckers” te Doel centrum bij bevelschrift van de burgemeester van Beveren

Bij bevelschrift van 25 augustus 2006 uitgaande van Marc Van de Vijver, burgemeester van de gemeente Beveren wordt de Maatschappij voor grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied gelast over te gaan tot de afbraak van 38 woningen zogezegd "omwille van het gevaar voor de veiligheid !".

De afbraak van de woningen "fase 1A (10)" behalve dan voor de woning Liefkenshoekstraat 24, verliep vlot, zodat de operatie kon worden beëindigd voor de gemeenteraadsverkiezingen, hetgeen tot de opdracht scheen te behoren. Voor het historische pand van de Liefkenshoestraat 24 werd aanvankelijk toch een overeenkomst bedongen met Doel 2020 en de bewoners. Maar het pand werd later (onder het mom van "de aanwezigheid van asbest") toch afgebroken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd de fase 1B aangevat (28 woningen) met nog groter vertoon van geweld, zodat zelfs tijdens de uitvaart van wijlen pastoor Kristiaan Verstraete de kerkdienst werd gestoord door de brutaliteit van de afbraakwerken.

De kaalslag van deze 38 woningen, waarvan talrijke tot het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen behoorden, zijn door middel van het "paardenmiddel" bevelschrift neergehaald, omwille van de juridische constructie die elk - tijdig en succesrijk - verzet ertegen uitsloot.

Oktober 2006: Afbraak van de woningen langs de Hogen Dijk

Alsof het hier over de gewoonste zaak van de wereld gaat, produceert de burgemeester van Beveren dan op 3 oktober 2006 slopingsbevelen voor de woningen langs de Hogen Dijk. Woningen waarvoor eerder tevergeefs een slopingsvergunning was aangevraagd door de Maatschappij.

September-oktober 2006: Aanvragen van slopingsvergunningen voor tien (10) woningen ingediend door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en door de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw

- Het gaat over tien woningen, waarvan vier (4) gelegen in de deelgemeente Doel, twee (2) in de deelgemeente Verrebroek en drie (3) in de deelgemeente Kieldrecht.

Via de summiere verantwoordingsnota voor de slopingsvergunningsaanvraag vernemen wij dat het hier gaat om 2 woningen gelegen in het havenuitbreidingsgebied zoals bestemd in het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren van 7 november 1978 en 8 andere woningen gelegen in de nabijheid van een natuurcompensatie .

En op basis van dat argument in de nabijheid van een natuurcompensatie wil men een stedenbouwkundige vergunning tot sloping van een woning verlenen!

December 2006: De Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied gaat over - zonder legitimiteit welke dan ook - tot het onbewoonbaar maken van woningen te Doel

In de korte periode van 22 tot 23 december 2006 werden te Doel twee woningen professioneel "onbewoonbaar" gemaakt. Door gebruik te maken van de grote middelen werden de ruiten ingeslagen. De houten ramen (geval van de Pastorijstraat) en de aluminium ramen (geval van de Scheldemolenstraat) werden met geweld uit de gevel geduwd en bevinden zich vernield binnen de woonruimten.

Men stelt zich de vraag op welke manier (op welke basis) de Maatschappij de opdracht aan een aannemer kan geven om woningen definitief onbewoonbaar te maken ?

2007: de Maatschappij bereidt in overleg met het college van burgemeester en schepenen van Beveren de sloop voor van in eerste fase 50, in volgende fase nog eens 78 woningen

Een drievoudig bedrog

Deze afbraakpolitiek is gebaseerd op een drievoudig bedrog.

  1. woningen die door de Maatschappij als categorie 3 bestempeld worden en in aanmerking zouden komen voor afbraak.

    Na een onderzoek uitgevoerd door bewoners van Doel, "de bewoners van altijd" blijkt dat van de 59 woningen die als categorie 3 worden omschreven er maar 20 als onbewoonbaar kunnen omschreven worden. (zie bijlage)

  2. De "totale" kostprijs "van de" aankoop in der minne van woningen en woningequivalenten in de kern van Doel bedroeg voor de periode 2000-2005 de som van net geen 40 miljoen euro. Maar ondanks het feit dat Doel niet moet verdwijnen voor welke havenuitbreiding dan ook kan men niets anders bedenken dat de systematische vernietiging van dit kapitaalgoed.

  3. Het "actieplan" dat voor de zomer van 2006 door de gemeente werd voorgesteld en voorzag in een sanering (afbraak van krotten én herstel van waardevolle en bewoonbare woonsten) blijkt niets méér te zijn dan een schaamlap voor afbraak, "of een schaamteloze verkiezingsstunt"..

Besluit

De enige conclusie die men kan trekken: de door de overheid verworven panden in het gebied van de deelgemeente Doel zijn "vogelvrij-verklaard"

Maar de overheid die deze woningen aankocht via de vrijwillige verkoop van de eigenaars, kan niet willekeurig over het lot van die woningen beschikken.

De aankoop in der minne van woningen in Doel verleent geen titel tot sloping, ook niet indien het de intentie zou zijn om later - tengevolge van bestemmingswijzigingen inzake ruimtelijke ordening - de noodzaak "te doen" ontstaan om die woningen of gebouwen te slopen. Men kan niet in overeenstemming met de wet optreden op basis van een voornemen dat later zal gelegitimeerd worden.

Die overheid moet dit patrimonium, in alle omstandigheden behandelen als een goede huisvader. De overheid, en om duidelijk te spreken De Maatschappij, als belangengroepering voor de Haven en voor de streek, kan niet willekeurig beschikken over dit patrimonium, en het tot systematisch verval laten teniet gaan.

Met andere woorden de Maatschappij staat niet boven de wet en het decreet.

Maar wat leren ons de feiten die wij hier, tot onze spijt, hebben moeten signaleren ?

Dat het overduidelijk de bedoeling is vanwege de Maatschappij (als dekmantel, als plaatsvervanger, hoe dan ook), om gebruikmakend van het middel van uitzetting van de krakers, om onmiddellijk daarna de "vrijgekomen" panden te vandaliseren (type Pastorijstraat en Scheldemolenstraat) of ze te laten leegroven om ze "definitief onbewoonbaar te maken.

In dit geval zal het bekomen van een slopingsvergunning een lachertje worden. En indien die weg juridisch te risicovol zou blijken, kan nog steeds de burgemeester van Beveren voor het karretje worden gespannen om slopingsbevelen rond te delen, op eenvoudig verzoek van de Maatschappij.

Waar blijven de rechten en de inspraak van de bewoners van Doel ?

- de bewoners van altijd eigenaars van hun woning,

- de oude bewoners die hun woning verkochten maar onder een of andere vorm thans nog legaal te Doel wonen

- de bewoners die via de uitoefening van het Zakelijk recht van tijdelijke bewoning een huis betrekken

- de krakers die door een regularisatie hun toestand hebben aangezuiverd

- de bewoners van de woningen van de Huisvestingsmaatschappij

- de bewoners die er door de overheid zijn geplaatst zonder te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister ?

Zijn die plots allemaal rechteloos geworden ?

Zolang de bestemming zoals die door het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren van 7 november 1978 onveranderd blijft, kan men niet handelen alsof reeds een zogenaamd haven- en industriegebied de hele Doelpolder, het dorp Doel incluis, heeft overspoeld.

Als men meent dat toch te kunnen doen, dan staan we voor regelrechte dictatuur.

Is het dat wat sommigen bedoelen als ze meesmuilend praten over "beslist beleid"?

Respect, respect daar moet men mee beginnen.


Persmededeling Doel 2020 - 21.03.2007

Doelenaars reageren met ongeloof op plannen van Peeters(CD&V)

Doel 2020 dreigt met eigen kiescampagne tegen CD&V

Doel 2020 reageert met ongeloof op het voorstel van CD&V-minister Kris Peeters. Die wil op de ministerraad van aanstaande vrijdag voorstellen om geen huizen meer te verhuren in Doel en leegstaande huizen systematisch af te breken. In totaal gaat het om 120 huizen waarvan de meerderheid in perfecte staat verkeert en direct bewoonbaar is.

Voor het actiecomite getuigen de uitspraken van Peeters van een lichtzinnigheid die men niet voor mogelijk acht. Zonder ook maar een argument te (kunnen) geven pleit de CD&V minister voor de vernietiging van het meest unieke dorp in de streek. Tientallen bewoonbare huizen die zonder meer worden afgebroken op een moment dat de woningnood in de regio nooit zo groot was! En dat terwijl de groei van het aantal containers in de Antwerpse haven een heel stuk onder de verwachtingen blijft, het Deurganckdok tot een onbeheersbaar mobiliteitsprobleem leidt rond Antwerpen en niemand vragende partij is voor een nieuw dok.

Volgens Peeters zou met de afbraak kunnen gestart worden in augustus van dit jaar. Cynischer kan moeilijk. Dat is uitgerekend de periode dat duizenden mensen deelnemen aan de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten te Doel.

Het is zonder meer bespottelijk te moeten vaststellen dat de CD&V campagne voert met het begrip "respect" terwijl haar ministers en haar vertegenwoordigers in alle betrokken besturen er juist alles aan doen de mensen van Doel te negeren en hun dorp van de kaart te vegen.

Als de plannen van Peeters(CD&V) doorgaan zal Doel 2020 niets onverlet laten om dit de volgende maanden duidelijk te maken.


Persmededeling Doel 2020 - 23.03.2007

Vlaamse Regering verliest de pedalen

Keulen liegt!

Beslissing berust op valse gronden

De beslissing van de Vlaamse Regering om Doel op termijn definitief van de kaart te vegen is voor Doel 2020 compleet buiten de werkelijkheid.

De beslissing om 126 zogenaamde krotten af te breken berust bovendien op valse gronden. Doel 2020 heeft vorige week de visu nog aan de pers bewezen dat een groot deel van deze zogenaamde krotten huizen zijn in perfecte staat.

Doel 2020 vindt het veelzeggend dat in de nota aan de leden van de Vlaamse regering die door minister Keulen is opgesteld, géén enkel argument staat waarom Doel moet verdwijnen.

Bovendien lijkt het de minister te ontgaan dat voor een opruiming in Doel elke wettelijke basis ontbreekt. Het dorp is nog altijd woongebied. Er zijn nog altijd mensen wettelijk eigenaar van hun woonst.

Wat de Vlaamse Regering beslist heeft niets te maken met "goed bestuur" maar is de regelrechte dictatuur.

En wat moet de kiezer denken van partijen die onder de slogan "respect" of "openheid" naar de gunst van de kiezer dingen, maar in achterkamertjes beslissen om de mensen uit hun dorp te verjagen en datzelfde dorp ondanks zijn historische waarde plat te gooien?

Terwijl er in de regio een absolute nood is aan woningen beslist de Vlaamse Regering een 800 jaar oud dorp te vernietigen,ook al -weet men volgens Marino Keulen niet "hoe het gebied zich zal ontwikkelen".

Als men met zo een programma naar de kiezer wil, ons goed. Doel 2020 zal alleszins niet nalaten om duidelijk te maken waar de partijen van de ministers Peeters en Keulen voor staan.


27.03.2007

Brief aan de heer burgemeester van Beveren voorgelezen op de gemeenteraad van 27 maart ll.

Geachte burgemeester

Beste Marc,

Als u uw ambt aanvaard hebt van burgemeester, dan hebt u dat hopelijk niet alleen gedaan voor Beveren of voor Haasdonk maar ook voor de andere deelgemeenten en dus ook voor Doel. U hebt tegenover die deelgemeente, tegenover de mensen die er wonen dezelfde verantwoordelijkheden als elders. De zorg voor de gemeenschap van Doel behoort tot uw wettelijke opdracht.

Ik vraag u, mijnheer de burgemeester, heeft de wet voor u nog betekenis? Gelooft u in de rechtstaat?

Doel is nog altijd woongebied en zolang daar niets aan gewijzigd wordt is dat het enig geldende. Het is uw plicht als burgemeester om daarop toe te zien.

Het is de minister zijn recht om de bestemming van Doel te wijzigen. Daartoe dient hij echter een plan voor te leggen en het openbaar onderzoek af te wachten. Zolang dat niet is gebeurd is het uw verdomde plicht om in Doel dezelfde wetten te laten gelden die overal elders van kracht zijn op het grondgebied van Beveren.

U bent dat verplicht aan de mensen die er wonen, de huurders en eigenaars. Maar ook aan al die mensen wiens wortels en geschiedenis in Doel liggen. Aan die duizenden mensen die er jaarlijks op bezoek komen en voor wie het meest historische dorp van het Waasland méér is dan ordinaire koopwaar of een hoop stenen.

Als burgemeester van Doel weet u wat er - intussen 7 jaar geleden - is beslist. Het wordt trouwens nog eens hernomen in de recente toelichting van minister Keulen. Zolang er geen beslissing is gevallen inzake het Saeftingedok - en de minster verduidelijkt dat die er ook dit jaar niet komt - kan het woonrecht gehandhaafd blijven.

Terzelfdertijd wordt de onteigening van de laatste eigenaars in het vooruitzicht gesteld!

Weet u wat de grondwet zegt over onteiging?

Artikel 16 van de Belgische Grondwet is duidelijk: "Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling."

Nog duidelijker is artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat luidt als volgt: "Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht."

Even duidelijk is het artikel 3 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode, die stelt in de titel II van de Doelstellingen van het woonbeleid, inzake het recht op wonen, dat "iedereen recht heeft op menswaardig wonen."

Stemt u als burgemeester van Doel in met een onteigening zonder argumenten? Met het feit dat mensen uit uw gemeente worden verjaagd en hun huizen worden gesloopt zonder dat men kan aangeven waarom?!

Kan u het verantwoorden om u te blijven wegsteken achter dit zogenaamde "beslist beleid" als blijkt dat het hier om ministers gaat die hun gat vegen aan de wet? Die spuwen op de mensen die in uw gemeente wonen?

Gij wilt een burgemeester van het volk zijn. Mooi! Maar luistert gij niet té veel naar de macht van de sterksten, naar de macht van het geld? Burgemeesters van het volk moeten de kunst verstaan om naar de mensen te luisteren, ook als de macht van die mensen gering is.

Een van uw schepenen vroeg mij ooit met oprechte verbazing waarom wij zoveel energie steken in de strijd voor het behoud van Doel. Net alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is van de wereld dat de mensen uit hun dorp verjaagd worden ,en een dorp dat tot de meest unieke in de regio behoort zomaar wordt afgebroken. Hoeveel eelt kan er eigenlijk zitten op de ziel van een Beverens schepene?

Ik raad u aan om eens wat meer naar die mensen zonder macht te luisteren. De mensen van Doel die daar nu al jaren worden overgelaten aan hun lot. Voor wie men blind en doof is als het er op aan komt om oplossing te geven aan problemen. De mensen van Doel die met vrijwilligers een werkgroep hebben opgericht om iets te doen aan de dagdagelijkse leefbaarheid van hun dorp maar in Beveren telkens aan dovemansdeuren kloppen. Ik raad u aan van bij goed weer ook eens te komen luisteren naar de mensen die telkens massaal naar Doel afzakken, mensen uit Beveren en van vér daarbuiten, die niet begrijpen hoe het mogelijk is dat het eigen gemeentebestuur zo iets kan laten gebeuren. Ik raad u aan om eens te luisteren naar wat de schoolkinderen en studenten te vertellen hebben die jaarlijks bij de honderden dit dorp aandoen.

Gij behoort tot een partij die het woord respect hoog in haar vaandel geschreven heeft. Wij hebben u het voorbije jaar het voordeel van de twijfel gegeven. Naar ons inzicht verdiende u dat want ge sloot de deur niet bij voorbaat voor gesprek. Maar dàt ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid als burgervader. En die verantwoordelijkheid is niet te ontlopen.

Want gij weet beter dan wie ook dat als de kaalslag in Doel doorgaat, het stuk woestenij dat eens dorp zal geweest zijn, er nog voor jaren - misschien zelfs voor altijd - ongebruikt zal blijven bijliggen. Het zal een schandvlek zijn die voor altijd met u en uw college verbonden zal blijven.

Hoe denkt u trouwens een einde te maken aan de situatie van complete rechteloosheid als men tegenover de buitenwereld geen andere boodschap heeft dan "dit dorp moet weg". Hoe denkt u de rovers er weg te houden als de boodschap is dat àlles toch wordt afgebroken? Zelfs de eigenaars uit hun huis zullen verjaagd worden?

Vorig jaar bezorgde u met uw actieplan de mensen van Doel een vleugje hoop omdat er eindelijk een einde zou komen aan de wantoestanden, omdat er weliswaar zou afgebroken maar ook zou opgeknapt worden. Die belofte bleek tot hiertoe weinig meer te omvatten dan words, words, words... En toch vormen die woorden uit uw actieplan - met een correcte uitvoering wel ter verstaan - de enige uitweg die uw college nog heeft. Tenzij u inderdaad kiest voor de Bronx in plaats van Doel als deelgemeente.

Het is ontegensprekelijk zo dat uw burgemeestersmandaat een plaats krijgt in de geschiedenisboeken. Of u daarbij de geschiedenis ingaat als iemand die opkwam voor de mensen van zijn gemeente, àl de mensen van zijn gemeente. Of als een trekpop van duistere belangen. Dat maakt u de volgende maanden zélf uit. Ik hoop nog altijd - misschien tegen beter weten in - op het eerste.

In het andere geval wens ik u te midden van het mee door u kapotgeslagen Doel een groot standbeeld toe, liefst in goud. Net zoals de vrekkige boeren van Saeftinge de drempels van hun huizen met goud besloegen. Toepasselijker kan moeilijk. We weten allemaal wat er met Saeftinge gebeurd is.

Beste Marc,

Als goede christen-democraat zal u zich ongetwijfeld wel het versje herinneren: 't is goed in 't eigen hart te kijken voor het slapen gaan. Wel beste Marc, kijk er nog eens diep in. Krab al het eelt weg en zorg ervoor dat ge binnen 20 jaar niet beschaamd moet wegkijken als uw kleinkinderen u vragen wat gij als burgemeester hebt gedaan toen al te inhalige lieden zonder argumenten probeerden een dorp de nek om te wringen.

U wéét intussen dat wij steeds beschikbaar zijn voor opbouwend werk. Aan afbraakpolitiek doen wij niet mee.

Met vriendelijke groeten,

Namens Doel 2020

Jan Creve


Persmededeling Doel 2020 - 28.03.2007

Doel 2020 voert actie op gemeenteraad te Beveren

Een 20-tal leden van Doel 2020 heeft dinsdagavond actie gevoerd op de gemeenteraad in Beveren. Zij droegen borden mee met daarop "Gij zult den Doel niet doden" en "Geen stem voor dorpsmoordenaars". Van burgemeester Van de Vijver kregen zij uiteindelijk de toestemming om het woord te voeren tot de gemeenteraad. Woordvoerder Jan Creve las de brief in bijlage voor aan de burgemeester en legde er de nadruk op dat de burgemeester van Beveren een grote verantwoordelijkheid draagt tegenover de gemeenschap van Doel. De actie verliep uiteindelijk zonder incidenten. Waarna de gemeenteraad met enige vertraging kon doorgaan.


Persmededeling Doel 2020 - 24.04.2007

Doel 2020 voert opnieuw actie op gemeenteraad te Beveren

Leden van Doel 2020 hebben voor de derde keer op rij actie gevoerd op de gemeenteraad te Beveren.

Vorige maand had Doel 2020 burgemeester Van De Vijver op zijn verantwoordelijkheden gewezen inzake Doel. Ze vonden ook dat de burgemeester de wet negeert en mee verantwoordelijk is voor de verrottingspolitiek in het historisch dorp.

De actievoerders legden het begin van de gemeenteraad stil en wezen met protestborden op eerdere uitspraken van CD&V en VLD ministers die het voortbestaan van Doel garandeerden. Doel 2020 kondigde tevens aan dat ze de burgemeester en het college zal blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden.


Persmededeling Doel 2020 - 26.07.2007

Doel 2020 reageert boos op burgemeester van de Vijver

Actiegroep start eigen onderzoek

Volgens burgemeester Van de Vijver zouden de foto's die eerder verspreid zijn en waarbij ambtenaren van het Vlaams Gewest deuren lieten openbreken door een aannemer, mogelijk in scène gezet zijn. Van de Vijver wil daarom "de foto's laten onderzoeken".

Met dat soort van uitspraak bewijst de burgemeester van Beveren opnieuw dat hij amper op de hoogte is van wat er in zijn deelgemeente Doel gebeurt. Het openbreken van huizen in opdracht van verschillende overheden of nutsmaatschapijen is er schering en inslag. Het werd bovendien ook al door de 'Werkgroep leefbaar Doel' die regelmatig samenzit met de burgervader, meegedeeld aan de burgemeester.

Voor Doel 2020 is het onaanvaardbaar dat overheden zich bedienen van bandietenstreken om huizen binnen te komen. Als de overheid op rechtmatige wijze eigenaar is geworden van een pand dan beschikt zij over de sleutels van dit huis en kan zij dit huis op normale wijze betreden. In het andere geval is er duidelijk één en ander niet in de haak. Want hoe kan het dat men een huis heeft aangekocht waarvan men de sleutels niet bezit? Dat men dan maar zoals de eerste beste roversbende zijn toevlucht neemt tot het breekijzer en gespierde knapen om deuren in te trappen is compleet onaanvaardbaar.

Burgemeester Van de Vijver zou in plaats van de foto's te laten onderzoeken beter nagaan hoe hij een einde kan maken aan dit soort van wanpraktijken waarbij huizen die in perfecte staat verkeren nodeloos worden gevandaliseerd.

Per slot van rekening is het zijn taak om de rust en de orde te handhaven in de gemeente. Dus ook in Doel.

Doel 2020 is alleszins bereid de burgemeester te helpen bij de identificatie van de personen op betreffende foto's. Naar wij hopen zal dit leiden tot de gepaste maatregelen.


Persmededeling Doel 2020 - 29.08.2007

Doelenaars ontvangen in Europees Parlement

Een delegatie van de inwoners van het met afbraak bedreigde polderdorp Doel heeft deze namiddag een verzoekschrift afgegeven aan de petitiecommissie van het Europese parlement. Daarbij waren zij vergezeld van ere-senator Paul Staes en van Groen!-Europarlementslid Bart Staes.

De delegatie wijst er nogmaals op dat vandaag geen enkele reden bestaat waarom het dorp dient te verdwijnen, ook niet omwille van de belangen van de Antwerpse haven. Niets belet de overheid om het dorp in stand te houden totdat een definitieve beslissing volgt: behoud of afbraak.

Naar verluidt zou eerstdaags worden begonnen met de afbraak van 125 woningen, zowat de helft van het dorp. De inwoners van Doel doen dan ook een beroep op de petitiecommissie van het Europese parlement om deze waanzin met al zijn sociale ellende meteen te stoppen.

Als Doel moet wijken voor aantoonbare redenen inzake tewerkstelling of voor economisch-maritieme belangen die het voortbestaan van dit laatste polderdorp aan de Schelde overstijgen, dan stelt zich een andere situatie. Maar niet zomaar uit pure stijfhoofdigheid omdat een aantal politici dat nu eenmaal hebben "beslist".

In bijlage vindt u een samenvatting van de overhandigde petitie.


29.08.2007

Petitie gericht aan het Europese parlement (samenvatting)

Doel is perfect leefbaar


Persmededeling Doel 2020 - 04.09.07

Doel 2020 boekt opnieuw succes voor de rechtbank

Rechter legt verbod op voor afbraak van woningen

Sedert de eerste plannen voor het Deurganckdok vorm kregen, intussen méér dan 10 jaar geleden, probeert men het dorp Doel van de kaart te vegen. Eerdere pogingen om Doel planologisch, dus door de wijziging van het gewestplan, van de kaart te vegen werden echter door de Raad van State geschorst. Doel is daarmee nog altijd woongebied.

Sedertdien probeert men op alle mogelijke manieren Doel in de feiten onleefbaar te maken. Daartoe behoren de plannen tot afbraak van een deel van de dorpskom in Doel. Dit volledig in tegenstelling met de planologische bestemming van het gebied.

Sedert verschillende weken is de Maatschappij Deckers in het grootste geheim bezig met de voorbereiding van de sloping van maar liefst 130 huizen in Doel. Deze woningen waren door "aankopen in der minne" haar eigendom geworden.

Reeds 40 slopingsvergunningen waren aangevraagd waarvan er ondertussen 20 werden verleend. Deze 40 aanvragen voorzien in de afbraak van de helft van de Camermanstraat en de Havenweg alsook van een aanzienlijk deel van de Engelsesteenweg.

Dergelijke slopingswerken zijn nutteloos. Zij maken Doeldorp onleefbaar en dienen enkel om de overblijvende inwoners duidelijk te maken dat de plannen om Doel – letterlijk - van de kaart te vegen onomkeerbaar zijn. En dat terwijl er voor de toekomst van Doel géén enkel concreet plan op tafel ligt.

Bovendien zijn de werken in strijd met de gewestplanbestemming die Doel heeft. Deze bestemming is woongebied.

Om deze redenen hebben Mr. Igor Rogiers en Mr. Matthias Storme in naam van 18 inwoners van Doel gisteren een eenzijdig verzoekschrift neergelegd bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde achtte de bezwaren van de inwoners gegrond en oordeelde dat de geplande afbraakwerken willekeurig zijn en enkel bedoeld zijn om het vertrek van de overblijvende inwoners te bespoedigen. Bovendien nam de Voorzitter aan dat de slopingswerken schadelijk zijn voor de resterende inwoners en de grens van gewone ongemakken overschrijden.

Hij heeft aan de Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied het verbod opgelegd om woningen te slopen in Doel en dus om Doel feitelijk van de kaart te vegen. En dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500.000,00 euro per inbreuk.

Doel 2020 hoopt dat met deze uitspraak de rede zal terugkeren bij de Vlaamse overheid. En dat zij in samenspraak met de inwoners van Doel de nodige maatregelen treft om de leefbaarheid van het historisch waardevolle dorp verder te garanderen.


Persmededeling Doel 2020 - 07.09.07

Doel vraagt garanties aan Vlaams minister-president Peeters

Wat in Zeebrugge kan moet ook in de Waaslandhaven kunnen

De garanties die burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) en havenvoorzitter Joachim Coens hebben gegeven aan de inwoners van Zwankendamme in het Zeebrugse Havengebied kunnen ook voor Doel. Dat is het standpunt van het actiecomité Doel 2020.

Eerder toonde een leefbaarheidsstudie over Doel al aan dat het dorp perfect leefbaar blijft met de aanleg van het Deurganckdok. Daarvoor werd tussen het havengebied en het dorp Doel zelfs speciaal een leefbaarheidsbuffer aangelegd. De kostprijs van deze buffer die vorig jaar maar voltooid werd…bedroeg 5, 5 miljoen euro! Men kan zich de vraag stellen voor wat deze investering nodig was als Doel nu toch zou moeten verdwijnen?

Het actiecomité Doel 2020 wees er al eerder op dat het historische dorp Doel een meerwaarde kan betekenen voor de Antwerpse haven op de Linkeroever. Dat is een standpunt dat ook bij sommige havenbazen weerklinkt. Zowel bij werkgevers als werknemers is er vraag naar betaalbare woningen en naar faciliteiten voor restauratie en recreatie. Het historische Scheldedorp Doel heeft op dat gebied veel te bieden. Ondanks de nabijheid van de haven is het een uitzonderlijke oase van rust. Maar tot hiertoe weigerde de Vlaamse overheid terzake elke dialoog.

Doel 2020 blijft zich hierover verbazen. Te meer de situatie in Doel veel minder dramatisch is dan in in Zwankendamme. Doel is afgeschermd van het havengebied met een meer dan 20m hoge bufferdijk, heeft uitzicht op de Schelde en sluit aan op een stuk ongerept polderlandschap. Bovendien zijn er geen concrete plannen over een verdere havenuitbreiding die een rechtstreekse bedreiging zouden kunnen vormen voor Doel.

De Doelenaars hopen dat de verstandige beslissing van de Zeebrugse burgemeester en het havenbestuur ook de verantwoordelijken in het Waasland en het Antwerpse havenbestuur mogen inspireren. Die riskeren na het recente verbod van de rechter in Dendermonde om woningen af te breken in Doel dat ze zich (juridisch) blijven vastrijden in het dossier.

Voor Doel 2020 is het hoog tijd voor een realistische aanpak van het dossier Doel. De Antwerpse haven op Linkeroever heeft de grenzen van haar groei bereikt. Anderzijds wonen er in Doel en omgeving nog altijd honderden mensen. Wil de Vlaamse regering het conflict met deze mensen blijven aangaan? Wil zij procedures blijven voeren? Of gaat zij eindelijk met de bewoners van Doel en de polder in dialoog over wat mogelijk en wenselijk is?

Doel 2020 is terzake bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Wij hopen van de nieuwe minister-president Kris Peeters hetzelfde.


Persmededeling Doel 2020 - 05.11.07

10 jaar Antwerps Havenbedrijf

Vandaag viert het Antwerps Havenbedrijf zijn 10de verjaardag. Bij die gelegenheid mag Marc Van Peel, intussen tien maanden schepen van de Haven van Antwerpen, het feestje voorzitten. Doel 2020 betwijfelt of dit zo een gelukkige keuze is. Zo was Van Peel een van de architecten van het geheime politieke akkoord om Doel van de kaart te vegen. Zijn ongenuanceerd pleidooi voor het Saeftingedok, dat Doel en de omliggende polders compleet moet laten verdwijnen, getuigt bovendien van weinig realiteitszin.

"Ik heb er mee voor gezorgd dat het Deurganckdok er kwam. Ik zou graag ook een rol spelen bij het volgende dok. Want we staan stil als we het niet doen", aldus Marc Van Peel. Van Peel voegt er nog aan toe dat hij weinig zin heeft om er binnen 20 jaar mee verantwoordelijk voor te worden gehouden "dat we het Marseille van Noord-West-Europa zijn geworden."

Het refrein dat Van Peel zingt is niet nieuw. Als het gaat om de Antwerpse Haven zijn de superlatieven nooit ver weg. Dat verheelt niet dat het Doeldok (6 miljard Belgische frank) nu weer wordt dichtgegooid met het zand van het Deurganckdok. Of dat het Verrebroekdok, ooit omschreven als de investering van de eeuw, nooit werd afgewerkt. Wat er van dit laatste dok werd aangelegd fungeert nu hoofdzakelijk als opslagplaats voor autowrakken die – er tegen alle milieuregels in – worden verscheept naar Afrika.

Het Deurganckdok dat zelfs nog niet afgewerkt is behandelt momenteel een fractie van wat het aankan. In de eerste helft van het jaar werden er nog geen 700.000 containers behandeld terwijl het dok een capaciteit heeft van 7.500.000 containers. De kostprijs is intussen opgelopen tot 650 miljoen euro, drie keer zoveel als geraamd… Heeft men het over alle er mee samen hangende investeringen, dan gaat het over een bedrag van … 3 miljard euro.

Maar de havenbestuurders worden duidelijk niet gehinderd door die onthutsende cijfers.

Doel 2020 vindt de uitspraken van Van Peel hallucinant. Uitgerekend op een moment dat op alle niveaus wordt gewaarschuwd voor de toenemende negatieve impact van industriële activiteiten op milieu en gezondheid, pleit de Antwerpse schepen van de Haven ervoor om nog een tandje bij te steken. Nog groter, nog méér.

Het is duidelijk dat voor een bijkomend containergetijdendok met nog meer druk op milieu en open ruimte met nog maar eens extra-verkeersellende tot gevolg, geen maatschappelijk draagvlak bestaat. Wie stelt dat hij bij de scouts notie heeft gekregen van "het algemeen belang" en geleerd heeft dat "je niet alleen aan jezelf moet denken", zou dat beter voor ogen houden.

Doel 2020 wenst het Antwerps Havenbedrijf voor de volgende tien jaar alvast iets méér realiteitszin toe en bestuurders die behalve voor de trafiekcijfers ook oog hebben voor de échte noden van mens en samenleving.


Persmededeling Doel 2020 - 03.12.07

Doel 2020 tekent bezwaar aan tegen geplande ontpoldering in Prosperpolder en Hedwigepolder.

Vandaag heeft Doel 2020 bezwaar ingediend tegen de aanleg van een zogenaamd intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder.

In zijn bezwaar gaat Doel 2020 principieel niet in op de technische voorstellen van de inrichting. Omdat er volgens de bewonersorganisatie geen grond is om deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor die werken toe te staan.

De aangevraagde stedenbouwkundige vergunning dient om een grensoverschrijdend werk te vergunnen. En dat in uitvoering van het eerste van de vier Scheldeverdragen die werden geparafeerd door de Nederlandse en de Vlaamse regering, maar waarvan de bekrachtiging en de toepassing nog uitblijft… omdat het Nederlandse Parlement dit verdrag nog steeds niet heeft bekrachtigd!

De uitwerking van dit project gebeurt op twee verschillende locaties, met een verschillende timing en volgens een verschillende procedure.

Maar hoe kan er worden gewerkt aan de inrichting van het Noordelijk gedeelte van de Prosperpolder tot intergetijdengebied zonder dat er (in de letterlijke zin van het woord) gewerkt wordt aan de inrichting van het intergetijdengebied van de Hedwigepolder? Want het is één project. Daarover is de verdragstekst méér dan duidelijk. Bovendien wordt de totaliteit van het project volledig bekostigd door het Vlaams gewest.

Bovendien zijn de plannen op Belgisch grondgebied in tegenspraak met de bestemming zoals ze momenteel volgens het gewestplan geldt.

De lezing van de stukken die ter inzage werden gelegd is een gruwel: de meest moderne polders die dateren van 1846 (de Prosperpolder) en 1907 (de Hertogin Hedwigepolder) ondergaan het lot van de volledige en grondige destructie : een kapitaalvernietiging op grote schaal. En dat terwijl het zinvolle alternatief, natuurherstel in het Verdronken Land van Saeftinghe blindelings is afgewezen. Door ‘schriftgeleerden’ die geen enkele historische, maatschappelijke of emotionele binding hebben met dit gebied.

Doel 2020 vindt het in deze zin onaanvaardbaar dat vooruitlopend op de feiten boeren van hun gronden worden verjaagd en huizen worden afgebroken zonder dat duidelijk is of de werken ook wel doorgang kunnen vinden.

Doel 2020 neemt zich alleszins voor geen enkel wettelijk middel onbenut te laten indien men met dit dossier op deze manier doorgaat.