Tijdelijk woonrecht in dorpskern Doel : nieuwe inwoners welkom

De 'Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid voor het Linkerscheldeoevergebied' koopt, voor rekening van het Vlaams Gewest, woningen aan van mensen die uit Doel vertrekken. Iedereen kan zich kandidaat stellen om in die woningen te komen wonen, enkele categorieën hebben wel voorrang.

Elkeen die geïnteresseerd is om in Doel in één van deze woningen in te trekken, kan daartoe een aanvraag indienen bij de Interkommunale Vereniging van het Land van Waas, Lamstraat 113, te 9100 Sint-Niklaas, tel 03-776 65 93, waarna hij een formulier ontvangt om de aanvraag vast te leggen.

Onze juristen van 'Recht voor Doel' zullen kandidaat-Doelenaars graag behulpzaam zijn. Wendt u tot de woon-ombudsvrouw van Doel 2020: Marina Apers, Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel, tel. 0479-209 186, marina.apers@skynet.be.

U vindt elders ook de tekst van de beslissing van de Vlaamse Regering van 27 april 2001 over het woonrecht, evenals de volledige tekst van het reglement van 18 juli 2001. Nog andere informatie, o.m. van de Begeleidingsgroep Tijdelijk Bewoningsrecht, vindt u in onze documentatiebank.

Welkom in Doel !